22
Joi, Iun
25 New Articles

Turdaleaks
Typography

traian-farcas-vasile-tot-dorin-apahideanTrei dintre persoanele care au candidat, în cadrul selecției organizate de Consiliul Local al Municipiului Turda săptămânile trecute, pentru posturile de membri în Consiliile de Administrație de la SC Turda Salina Durgău SA și SC Domeniul public Turda SA au făcut o contestație pe care au depus-o la Instituția Prefectului Județului Cluj. Este vorba de Vasile Simion Tot, Dorin Apahidean și Traian Fărcaș, care au formulat contestația respectivă ”împotriva Hotărârilor Consiliului Local al municipiului Turda, din data de 15.05.2014 și din data de 11.06.2014, cu privire la revocarea consiliilor de administrație a S.C. Turda Salina Durgău S.A., S.C. Domeniul Public S.A. respectiv validarea membrilor Consiliilor de Administrație a celor două societăți, nerespectându-se  procedura prevăzută  de O.U.G. 109/2011”, se arată în document.

Vă reamintim că, prin mai multe Hotărâri al Consiliului Local Turda luate în ședința extraordinară de săptămâna trecută, aleșii locali au dat un vot politic, exercitându-și votul secret, aprobând sau respingând candidații declarați admiși de Comisia de evaluare numită de același consiliu local. Consilierii locali nu au respectat ierarhia stabilită prin notele obținute de candidați în cadrul concursului pentru posturile de membri ale Consiliilor de Administrație de la cele două societăți. Astfel, candidați cu note mai mici decât cei respinși au fost admiși, ba chiar, ulterior, aleși președinți ai Consiliilor de Administrație de la cele două societăți subordonate Consiliului Local Turda. Ca urmare, unii dintre candidați au depus contestație la Instituția Prefectului, neexistând o comisie de contestație, așa cum ar fi fost normal, care să soluționeze eventualele nemulțumiri cauzate de concursul/evaluarea pentru posturile de membri ale CA-urilor respective.

Cei trei, pe care i-am numit mai sus, și-au documentat sesizarea atrăgând atenția asupra unui număr de șase puncte pe care ei le consideră ilegale:

”1. Au fost încălcate prevederile imperative ale art.29 din OUG 109/2011, alin. (3) “La societăţile comerciale prevăzute la art. 2 pct. 2 lit. b), în cazul în care autoritatea publică tutelară, în numele acţionarului - stat sau unitate administrativ-teritorială, propune candidaţi pentru funcţiile de membri ai consiliului de administraţie, aceste propuneri sunt făcute în baza unei selecţii prealabile efectuate de o comisie formată din specialişti în recrutarea resurselor umane.”. Comisia de selecție este formată din membrii Consiliului Local Turda fără să aibă competențe și specializări în domeniul recrutării resurselor umane.

2. Au fost încălcate prevederile imperative ale art.29 din OUG 109/2011, alin. (4) “Autoritatea publică tutelară poate decide ca în procesul de selecţie comisia să fie asistată sau selecţia să fie efectuată de un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, ale cărui servicii sunt contractate de autoritatea publică tutelară potrivit legii. În acest caz, autoritatea publică tutelară va suporta costurile procedurii de selecţie.” La selecție am constatat că interviul a fost luat în prezența unei persoane care nu și-a declinat competențele, dar bănuiesc că este expert în domeniul recrutării resurselor umane. Problema pe care o ridicăm este legată de existența sau neexistența mandatului, acționarului, în vederea selecționării și contractării unui astfel de service contractat de autoritatea publică locală în condițiile legii, avându-se în vedere faptul că prin anunțul privind selecția din comisia anunțată nu făcea parte un astfel de expert.

3. Au fost încălcate prevederile imperative ale art.29 din OUG 109/2011, alin. (7) “ Anunţul privind selecţia membrilor consiliului de administraţie se publică, prin grija consiliului de administraţie, în două ziare economice şi/sau financiare cu largă răspândire”. Din verificările efectuate anunțul privind selecția apare doar pe site-ul societăților, al primăriei și în parte în presa locală on-line nespecializate în domeniu economic şi/sau financiar.

4. Au fost încălcate prevederile imperative ale art.29 din OUG 109/2011, alin. (7) teza finala “Selecţia se realizează cu respectarea principiilor nediscriminării, tratamentului egal şi transparenţei şi cu luarea în considerare a specificului domeniului de activitate al întreprinderii publice.” Nu a fost publicat regulamentul pentru interviul care s-a realizat pe baza Planului de desfășurare a interviului, în care fiecare membru al Comisiei având posibilitatea de a adresa întrebări candidaților, întrebările membrilor Comisiei și răspunsurile candidaților să se consemneze în scris de către Secretariatul Comisiei (cu toate ca s-a dat o tenta de transparență, interviurile fiind înregistrate video, de către un reprezentant al unei televiziuni locale). Mai mult nu a fost publicată bibliografia care urma să fie pregătită de către candidații la selecție. Întrebările să fie aproximativ aceleași, vizând specificul de activitate al societății pentru o justă punctare la interviu, luând în considerare criteriile de selecție stabilite în Planul de interviu în limita punctajului maxim stabilit pentru fiecare criteriu. Nu s-a publicat posibilitatea candidaților nemulțumiți de rezultatele obținute pentru a depune contestație într-un termen de zile de la afișarea rezultatelor, la registratura secretariatului comisiei.

5. Nu s-a publicat lista aprobată de acționar cu privire la Comisia de soluționare a contestațiilor, care va soluționa eventualele contestații depuse pentru etapa interviu în termen de (câte) zile de la data expirării termenului care nu s-a prevăzut. Comisia de soluționare a contestațiilor putând decide prelungirea perioadei de soluționare a contestațiilor cu votul majorității membrilor și cu aprobarea acționarului respectiv, Consiliul Local Turda, precum și rezultatul final pentru desemnarea membrilor consiliului de administrație ca urmare a soluționării, eventualelor contestații.

6. Pentru Ședința Publică a Consiliului Local Turda din data de 11.06.2014, validarea membrilor Consiliilor de Administrație a încălcat prevederile OUG 109/2011 și  a fost făcută fără respectarea art.29 din OUG 109/2011 (3) La societăţile comerciale prevăzute la art. 2 pct. 2 lit. b), “în cazul în care autoritatea publică tutelară, în numele acţionarului - stat sau unitate administrativ-teritorială, propune candidaţi pentru funcţiile de membri ai consiliului de administraţie, aceste propuneri sunt făcute în baza unei selecţii prealabile efectuate de o comisie formată din specialişti în recrutarea resurselor umane”, comisia de selecție a avut un rol decorativ în desemnarea membrilor Consiliilor de Administrație, unii dintre candidații propuși fiind invalidați după criterii necunoscute, de către consilierii locali, aceștia votând în necunoștință de cauză, nominalizarea făcându-se aleatoriu, fără respectarea rezultatelor afișate, conform anexei. În multe cazuri însușii membrii comisiei de selecție și-au invalidat, prin vot, punctajele acordate după studierea dosarelor și proba interviului, fapt care iese în evidenta din voturile aferente fiecărui candidat, în opinia noastră faptele petrecute fiind la limita prevederilor penale.”

Cele arătate mai sus sunt faptele pe care cei trei contestatari le-au adus la cunoștința Instituției Prefectului Județului Cluj, solicitând ca, după analizarea respectivei contestații să se dispună anularea hotărârilor atacate și suspendarea lor până la soluționarea definitivă a prezentei contestații, cu precizarea că, dacă nu se respectă legea, răspunderea este solidară pentru cei care încalcă norma legală”.

Contestația celor trei a fost depusă la Instituția Prefectului Județului Cluj joi, 12 iunie 2014. Oficiul juridic al Instituției Prefectului susține că a trimis imediat Consiliului Local și Primăriei Municipiului Turda o solicitare oficială, prin fax, să i se pună la dispoziție atât textul Hotărârilor de Consiliul Local contestate de cei trei cât și explicațiile pe care specialiștii din primărie le consideră necesare.

Până la această oră, cei de la Secretariatul Consiliului Local Turda spun că nu au primit nici un document de la Instituția Prefectului Județului Cluj, ca urmare a contestației depuse de cei trei. La fel susține și administratorul public Radu Crișan. Astăzi, 17 iunie de la ora 13, este programată o ședință a Consiliului Local Turda, pe ordinea de zi a căreia se află două puncte: validarea președintelui Consiliului de Administrație de la SC Turda Salina Durgău SA și, respectiv, validarea președintelui Consiliului de Administrație de la SC Domeniul Public Turda SA. Cei doi au fost aleși în ședințele de constituire ale celor două CA-uri, săptămâna trecută.

Dacă Oficiul juridic al instituției prefectului Județului Cluj atacă în contencios HCL-urile referitoare la constituirea noilor CA-uri, acestea sunt suspendate de drept, ca și toate demersurile ulterioare acestora, care au creat efecte asupra conducerilor de la cele două societăți subordonate Consiliului Local.

Add comment

Regulile de baza pentru a face comentarii pe site
1. Nu folositi cuvinte obscene. Folosirea lor va duce la: modificarea comentariului, stergerea lui, respectiv, blocarea IPului celui care posteaza, in functie de gravitate.
2. Nu afisati linkuri catre site-uri obscene sau virusate.
3. Nu comentati numai de dragul de a comenta (fara spam).
4. Comentariile dumneavoastra vor fi aprobate de catre un administrator in cel mai scurt timp.


Security code
Refresh