Campia Turzii
Tools
Typography

CONVOCATORconvocator

 

Prin prezenta,

 

Președintele Consiliului Director al Asociației PAZIA, în numele Consiliului Director,

 

În temeiul prevederilor OG.26/2000 privind asociațiile, art. 8.3 din Statutul Asociației PAZIA

 

CONVOACĂ

 

 

Adunarea Generală Ordinară a Asociației PAZIA, pentru data de 12.08.2020, ora 12,40, la Terasa evenimente-Parc din Câmpia Turzii,str. Parcului, cu următoarea

 

 

Ordine de zi:

 

 

  1. Prezentarea și aprobarea Raportului de activitate și a Situațiilor financiare la 31.12.2019.
  2. Aprobarea Proiectului BVC și a Bilanțului Contabil pe perioada 01.01.2020-31.12.2020 și a cuantumului cotizației lunare pentru anul 2020.
  3. Alegerea membrilor Consiliului Director și a cenzorului.
  4. Diverse discuții.

 

Materialele de ședință vor putea fi consultate și la sediul Asociației PAZIA din Câmpia Turzii, str. P-ța Unirii, nr. 11, cam. 4, de luni până joi între orele 8,00 -15,00.

Ținând seama de prevederile OG. 26/2000, a Statutului și a Actului Constitutiv, documentele aferente punctelor de pe Ordinea de zi a ședinței, vor fi aduse la cunoștință membrilor fondatori.

Persoanele desemnate din partea Asociației la Adunarea Generală Ordinară trebuie să posede delegație/mandat scris(ă) în acest sens, sub sancțiunea prevederii exercițiului de vot pentru ședința AGA din data de 12.08.2020, ora 12,40. În cazul neîntrunirii cvorumului, AGA este reprogramată pentru data de 13.08.2020, ora 12,40, la locația mai susu menționată.

 

 

 

 

 

Consiliul Director PAZIA

Președinte

Ioan Hârceagă