Campia Turzii
Tools
Typography
 • Smaller Small Medium Big Bigger
 • Default Helvetica Segoe Georgia Times

DISPOZIȚIE

Nr. 428 din 20.05.2022

privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii în ședință ordinară

 

 

Primarul Municipiului Câmpia Turzii;

În conformitate cu prevederile art.133 și art.134 din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de dispozițiile art.155 și art.196 alin.(1) lit.b) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

DISPUNE:

 

Art.1. Se convoacă, în ședință ordinară, Consiliul Local al Municipiului Câmpia Turzii, pentru ziua de Joi, 26.05.2022 ora 12:00.

Art.2. Ședința va avea loc în sala de ședințe din cadrul Palatului Cultural “Ionel FLOAȘIU” Câmpia Turzii, cu proiectul de ordine de zi anexat, care face parte integrantă din prezenta dispoziție, modalitatea de desfășurare a ședinței ordinare fiind cu participarea fizică a consilierilor locali.

Art.3. Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi vor fi puse la dispoziția consilierilor din Consiliul Local al municipiului Câmpia Turzii  în format electronic, pe e-mail.

Art.4. Asupra proiectelor de hotărâri înscrise în proiectul ordinii de zi există posibilitatea formulării și depunerii de amendamente.

Art.5. Comunicarea prezentei dispoziții se face prin grija Serviciului Juridic.

     

 

PRIMAR,                                                      CONTRASEMNEAZĂ:

Dorin Nicolae LOJIGAN                                         SECRETAR GENERAL

                                                                                          Nicolae ȘTEFAN

 

 

 

 

 

 

 

 

   Anexa la Dispoziția nr. 428 din 20.05.2022        

 

PROIECT ORDINE DE ZI

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local, al bugetului activităților finanțate integral din venituri proprii și al bugetului instituțiilor finanțate integral din venituri proprii și a situațiilor financiare anuale pentru anul 2021.

 

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 11 din 10.02.2022 privind aprobarea utilizării unor părți din excedentul bugetului local rezultat la închiderea exercițiului bugetar aferent anului 2021.

 

 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Municipiului Câmpia Turzii pe anul 2022 și a listei de investiții aferente.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare anuale aferente anului 2021 la Parc Industrial Câmpia Turzii S.A.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare anuale aferente anului 2021 la Parc Industrial Compania de Salubritate Câmpia Turzii S.A.

 

 1. Proiect de hotărâre privind acordarea unor facilități fiscale pentru SC BERG BANAT SRL.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții ”Fluidizare trafic auto P-ța Mihai Viteazu, municipiul Câmpia Turzii”.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC de DETALIU pentru LUCRĂRI DE REABILITARE TEATRU DE VARĂ DIN MUNICIPIUL CÂMPIA TURZII, Piața TRICOLORULUI, nr. 2, mun. Câmpia Turzii, jud. Cluj.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC de DETALIU pentru DESFIINȚARE PARȚIALĂ ANEXE GOSPODĂREȘTI EXISTENTE, TRANSFORMARE PRIN SCHIMBARE DE DESTINAȚIE ÎN SPAȚIU COMERCIAL, EXTINDERE ȘI REFAȚADIZARE Vasile ALECSANDRI, nr. 18, mun. Câmpia Turzii, jud. Cluj.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru lucrarea CONSTRUIRE CASĂ UNIFAMILIALĂ, GARAJ AUTO, ÎMPREJMUIRE PROPRIETATE, BAZIN VIDANJABIL,Str. Ioan SLAVICI, nr. 23A,  municipiul CÂMPIA TURZII, jud. Cluj.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru lucrarea CONSTRUIRE CASĂ DE LOCUIT, MAGAZIE LEGUME/FRUCTE ȘI ÎMPREJMUIRE, Str. Arhiepiscop Teofil HERINEANU, nr. 13, municipiul CÂMPIA TURZII, jud. Cluj.
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea instituirii unui drept de uz și servitute cu titlu gratuit în favoarea societății Electrogrup S.A. Cluj-Napoca asupra unor suprafețe de teren aparținând domeniului public al municipiului Câmpia Turzii, în vederea executării lucrării ”Alimentare cu energie electrică hală WIP INDUSTRIES ROMÂNIA S.R.L.”

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinței ANL aflată în proprietatea privată a Statului Român și în administrarea Consiliului Local al municipiului Câmpia Turzii, situată în municipiul Câmpia Turzii, str. Gheorghe Barițiu, nr. 38, bl. D64, et. 3, ap. 51.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea retragerii municipiului Câmpia Turzii din cadrul Asociației Șoimul Arieș precum și din cadrul societății comerciale “Ocolul Silvic Valea Ierii”S.R.L.

 

 1. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului municipiului Câmpia Turzii pentru participarea la ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la societatea TETAROM S.A., în vederea exercitării drepturilor de acționar.

 

 1. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului municipiului Câmpia Turzii pentru participarea la ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la societatea Centrul Agro Transilvania Cluj S.A., în vederea exercitării drepturilor de acționar.

 

 

PRIMAR,                                                                          AVIZAT,

Dorin Nicolae LOJIGAN                                             SECRETAR GENERAL

                                                                                                  Nicolae ȘTEFAN