29
Vi, Sep
25 New Articles

Educație
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Thumbnail image

În data de 3 martie 2011, Colegiul Național ,,Mihai Viteazul” Turda a fost onorat, de către Instituția Ministrului Daniel Petru Funeriu, cu decernarea DIPLOMEI DE EXCELENȚĂ INSTITUȚIONALĂ ,,pentru excepționala activitate desfașurată timp de 103 ani, pentru rezultatele deosebite ale elevilor și pentru contribuția adusă la creșterea calității actului educațional”.

Diploma a fost înmânată Domnului Director Gheorghe Lobonț, în cadrul unei ceremonii desfășurată în prezența conducătorilor instituțiilor de învățământ preuniversitar din județul Cluj, Colegiul Naţíonal ,,Mihai Viteazul” fiind una dintre cele şase școli din județ cărora le-a fost recunoscută calitatea de excepție prin intermediul acestei distincții.

Instituirea diplomei, ca formă de recunoaștere a excelenței, se datorează Ministrului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului care, prin Ordinul nr. 4627 din 5.08.2010, oferă posibilitatea depunerii, de către instituțiile din învățământul preuniversitar, a unei cereri de candidatură, cu condiția ca instituțiile candidate să aibă cel puțin 100 de ani de activitate în același nivel de pregătire sau de calificare profesională, să fi obținut rezultate de excepție în pregătirea teoretică și practică a elevilor și să fi adus o contribuție elocventă la creșterea calității actului educațional.

Răspunzând provocării, Colegiul Național ,,Mihai Viteazul” s-a adresat instituției abilitate pentru ducerea la îndeplinire a acestui ordin, prezentând dovezi ale excelenței înregistrate în decursul timpului: rezultatele obținute de absolvenți la examenele de finalizare a studiului, rezultatele la concursuri și olimpiade, evoluția profesională în ultimii 20 de ani a absolvenților liceului, lista nominală a absolvenţilor Colegiului care au adus o contribuție importantă la dezvoltarea economiei, educației, științei, culturii, artei, sportului, etc., o selecție din contribuția publicistică a cadrelor didactice, o situație a bazei materiale existente și a dezvoltărilor în curs, ca și evoluția în ultimii 10 ani a abandonului școlar.

Rezultatele prezentate vorbesc de la sine: dacă preluăm un eșantion din datele culese spre prezentare comisiei de evaluare a liceelor în vederea obținerii diplomei de excelență, observăm că, doar în ultimii cinci ani, s-au înregistrat, la examenle de bacalaureat, medii care

dovedesc o pregătire foarte bună a elevilor Colegiului: în anul școlar 2005-2006, din 192 candidați, 103 au obținut medii între 9 și 10, în anul școlar 2006-2007, 101 candidați din 193, iar în anul școlar 2007-2008, din 166 candidați, 91 au fost cei care au finalizat acest examen cu medii între 9 si 10. În anul şcolar următor, 2008-2009, procentul de promovare a examenului de bacalaureat a fost de 100%, iar în anul şcolar 2009-2010 de 99%.

De asemenea, dacă privim cifrele care reprezintă participarea la etapa națională a olimpiadelor și concursurilor, doar la discipline teoretice, numărul de participanți este dintre cele mai mari cu putință între liceele teoretice din țară. Exemplificăm cu ultimii doi ani școlari: în anul 2008-2009 au ajuns la etapele naționale 8 elevi, iar în anul 2009-2010 12 elevi.

Datele conținute în dosarul de candidatură au fost definitorii pentru ca centenarul Colegiu să fie desemnat printre instituțiile din ţară care au primit distincția menită să consacre excelența ca tradiție. Valorile la care se raportează Colegiul Naţional ,,Mihai Viteazul” Turda dintotdeauna se subordonează ideii de construcție durabilă, prin intermediul generațiilor de profesori care s-au dedicat acestui țel: ,, De la aceşti mentori, cărora le voi fi mereu recunoscătoare”, scrie o fostă profesoară a liceului, ea însăși cândva elevă aici, ,,am învăţat şi eu să dau viaţă cărţilor şi să înţeleg că fiecare tânăr aflat sub ochii mei este o carte care se scrie, şi că un rând din această carte mi se datorează şi mie.” O poveste a revenirii la vatra spirituală, pe care au repetat-o, în timp, mulți foști absolvenți. Chiar astăzi, din totalul de 39 de cadre didactice, 21 au absolvit acest liceu. Cei care s-au alăturat lor au preluat sentimentul, prevalent și azi, de apartenență la o temeinică tradiție.

Din lista celor care au făcut ca numele bun al școlii să se dezvăluie și altora, în țară sau peste hotare, în domenii din cele mai diverse, fac parte: acad. prof. univ. dr. Camil Mureșan (istorie), acad. prof. univ.dr. Octavian Fodor (medicină), acad. prof. dr. Tiberiu Mureșan (științe agricole), acad. prof. univ. dr. Ioan Ursu (fizică), prof. univ. dr. Oliviu Gherman, fost președinte al Senatului și ambasador al României în Franța, scriitorii Pavel Dan şi Victor Felea, Aurel Dragoș Munteanu, ambasador al României la O.N.U. , Horace Borza, etnolog, scriitor și publicist, distins, în 2008, cu Medalia de aur și Meritul Literar de către Asociația Internațională de Arte și Litere din Franța, prof. univ. dr. Florin Stamatian, actualul Prefect al județului Cluj, actorul Ovidiu Iuliu Moldovan, compozitorul Horia Moculescu, fiind acestea doar câteva nume dintr-o apreciabilă și reprezentativă listă de personalități ce s-au întors mereu cu gândul la locul care le-a format un stil de muncă intelectuală, la modelele care i-au inspirat în remarcabila devenire: ,,Îmi amintesc, cu mult respect, de dascălii mei deosebiţi, erudiţi şi pedagogi excepţionali, de o înaltă ţinută morală”, spune Horace Borza; ,,Astăzi, anii mei depăşesc cu mult jumătate din veacul pe care îl împlineşte liceul, dar pentru mine tot el a rămas punctul cardinal la care mă raportez, Steaua Polară care-mi călăuzeşte paşii în viaţă”, mărturisește scriitorul Doru Munteanu, el însuși cândva elev aici și fiu al unui fost minunat profesor al liceului. ,,După ani am învăţat că această şcoală a fost şi o şcoală de înţelepciune. (…) Înţelepciunea nu se învaţă, se trezeşte. La un moment dat chemarea se impune.(…) Îmi exprim mândria de a fi absolventa acestui aşezământ de autentică educaţie. Aici am simţit cum se încep lumile, cum renasc şi cum devin”, spune astăzi o profesoară care, la rândul ei, undeva, în țară, formează oameni în felul în care a învățat aici că trebuie să o facă.

Pin It

Add comment

Regulile de baza pentru a face comentarii pe site
1. Nu folositi cuvinte obscene. Folosirea lor va duce la: modificarea comentariului, stergerea lui, respectiv, blocarea IPului celui care posteaza, in functie de gravitate.
2. Nu afisati linkuri catre site-uri obscene sau virusate.
3. Nu comentati numai de dragul de a comenta (fara spam).
4. Comentariile dumneavoastra vor fi aprobate de catre un administrator in cel mai scurt timp.


Security code
Refresh