17
Lun, Iun
9 New Articles

Anunțuri
Tools
Typography
 • Smaller Small Medium Big Bigger
 • Default Helvetica Segoe Georgia Times

 

                                                                                                                                              Data: 08.11.2023

ANUNȚ DE PRESĂ

                 

Finalizare proiect

“REABILITAREA, EXTINDEREA ȘI DOTAREA GRĂDINIȚEI CU PROGRAM PRELUNGIT SFÂNTA MARIA + STRUCTURĂ ȘI CREȘA NR. 5”

 cod SMIS 124642

 

 

Între Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional  Regional 2014-2020, Agenția de Dezvoltare  Regională Nord-Vest în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional  Regional 2014-2020 și Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Turda în calitate de Beneficiar a fost semnat la 24.06.2020, Contractul de finanțare nerambursabilă nr. 5613, Cod SMIS: 124642, pentru proiectul “REABILITAREA, EXTINDEREA ȘI DOTAREA GRĂDINIȚEI CU PROGRAM PRELUNGIT SFÂNTA MARIA + STRUCTURĂ ȘI CREȘA NR. 5”.

 

Proiectul a fost finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 10 - Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritate de investiții 10.1 - Investițiile în educație și  formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare,  Obiectiv Specific 10.1 - Creșterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului,  Apel dedicat învățământului antepreșcolar și preșcolar.

 

Obiectivul general al proiectului l-a constituit creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii prin asigurarea unei infrastructuri adecvată/ corespunzatoare ciclului preșcolar, astfel încât copiii să beneficieze de o educație de calitate, într-o locație care să corespundă nevoilor acestora.

Proiectul și-a fixat ca obiective specifice :

 1. Creșterea calității și atractivității infrastructurii educaționale timpurii până în anul 2021 prin reabilitarea/modernizarea/extinderea/dotarea obiectivului de investiție „Grădinița cu program prelungit Sfânta Maria + Creșa nr. 5”.
 2. Creșterea calității și atractivității infrastructurii educaționale timpurii până în anul 2021 prin reabilitarea/modernizarea/extinderea/dotarea obiectivului de investiție „Structura apartinând de Grădinița Sfânta Maria”.

Rezultate obținute:

 1. Reabilitarea/extinderea/dotarea Grădiniței cu program prelungit Sfânta Maria și a Creșei nr. 5:

Clădirea dupa intervenții:

- suprafața construită -890,50 mp

- suprafața construită desfașurată - 2259,75 mp

 

 1. Reabilitarea/extinderea/dotarea Structurii apartinând Grădiniței Sfânta Maria:

Clădirea dupa intervenții:

- suprafața construită - 75,85 mp

- suprafața construită desfășurată -75,85 mp

 

 1. Numărul total de participanți la procesul educațional în unitatea de infrastructură subiect al proiectului - Educație preșcolară (Grădinița Sfânta Maria):

- 140 persoane din care 56 fete si 84 de băieți, 1 persoană cu dizabilități, 0 persoane din categoria dezvantajată

 1. Numărul total de participanți la procesul educațional în unitatea de infrastructură subiect al proiectului - Educație preșcolară (Structura aferenta Grădiniței Sfânta Maria):

- 16 preșcolari din care 6 fete si 10 de băieți (toți din categoria dezavantajată), 0 persoane cu dizabilități

 

 1. Numărul total de participanți la procesul educațional în unitatea de infrastructură subiect al proiectului - Educație antepreșcolară (Creșa nr. 5):

- 30 persoane din care 10 fete și 20 de băieți, 0 persoane cu dizablități, 0 persoane din categoria dezavantajate

 

 1. Categoria infrastructurii subiect al proiectului: antepreșcolar, preșcolar :

- 1 unitate de învățământ preșcolar

- 1 unitate de învățământ antepreșcolar

 

Proiectul “ REABILITAREA, EXTINDEREA ȘI DOTAREA GRADINIȚEI CU PROGRAM PRELUNGIT SFÂNTA MARIA + STRUCTURĂ ȘI CREȘA NR. 5” a avut o valoare totală de 9.657.740,16 lei, din care: 

 • 460.966,02 lei reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR
 • 147,73 lei reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național
 • 022,74 lei reprezintă valoarea cofinanțării eligibile a Municipiului Turda
 • 056.603,67 lei reprezintă valoarea neeligibilă inclusiv TVA aferentă cheltuielilor neeligibile

Perioada de implementare a proiectului a fost de 72 de luni, respectiv între data de 22.12.2017 și 30.11.2023 aceasta cuprinzând și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de finanțare.

Impactul proiectului: 

Proiectul vine în întâmpinarea obiectivului general al Programului Operational Regional de „creștere a competitivității economice și îmbunătățirea condițiilor de viață ale comunităților locale și regionale prin sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri, a condițiilor infrastructurale și a serviciilor, care să asigure o dezvoltare sustenabilă a regiunilor, capabile să gestioneze în mod eficient resursele, să valorifice potențialul lor de inovare și de asimilare a progresului tehnologic”, prin îmbunătățirea condițiilor infrastructurale a sistemului educațional timpuriu.

 

Pin It