25
Sam, Mai
36 New Articles

Campia Turzii
Tools
Typography

 CONVOCATOR

Prin prezenta, 

            Preşedintele Consiliului Director al Asociaţiei PAZIA în numele Consiliului Director,

            În temeiul prevederilor OG.26/2000 privind asociaţiile, art. 8.3 din Statutul Asociaţiei PAZIA 

CONVOACĂ     

             Adunarea Generală Ordinară a Asociaţiei PAZIA, pentru data de 27.06.2018, ora 13,00, la Palatul Cultural Ionel Floaşiu din Câmpia Turzii, cu următoarea

 Ordine de zi: 

  1. Prezentarea şi aprobarea Raportului de activitate şi a Situaţiilor financiare la 31.12.2017.
  2. Aprobarea Proiectului BVC şi a Bilanţului Contabil pe perioada 01.01.2018- 31.12.2018 şi a cuantumului cotizaţiei lunare pentru anul 2018.
  3. Diverse discuţii.

Materialele de şedinţă vor putea fi consulatate şi la sediul Asociaţiei PAZIA din str. P- ţa Unirii, nr. 11, cam. 4, de luni până joi între orele 8- 15.

Ţinând cont de prevederile OG. 26/2000, a Statutului şi a Actului Constitutiv, documentele aferente punctelor de pe Ordinea de zi a şedinţei vor fi aduse la cunoştinţă membrilor asociaţiei  şi transmise tuturor membrilor fondatori.

Persoanele desemnate din partea asociaţiei  la Adunarea Generală Ordinară trebuie să posede delegaţie/ mandat scris(ă) în acest sens, sub sancţiunea prevederii exerciţiului de vot pentru şedinţa AGA din 27.06.2018, ora 13,00.

În cazul neîntrunirii cvorumului, AGA este reprogramată pentru data de 28.06.2018, ora 13,00 la locaţia sus menţionată.

Add comment

Regulile de baza pentru a face comentarii pe site
1. Nu folositi cuvinte obscene. Folosirea lor va duce la: modificarea comentariului, stergerea lui, respectiv, blocarea IPului celui care posteaza, in functie de gravitate.
2. Nu afisati linkuri catre site-uri obscene sau virusate.
3. Nu comentati numai de dragul de a comenta (fara spam).
4. Comentariile dumneavoastra vor fi aprobate de catre un administrator in cel mai scurt timp.


Security code
Refresh