28
Lun, Sep
61 New Articles

Campia Turzii
Tools
Typography

DISPOZIȚIEconsiliul local campia turzii

Nr. _448_ din _21.07.2020_

privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii în ședință extraordinară

 

 

Primarul Municipiului Câmpia Turzii;

În conformitate cu prevederile art.133 și art.134 din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de dispozițiile art.155 și art.196 alin.(1) lit.b) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

DISPUNE:

 

Art.1 Se convoacă de îndată, în ședință extraordinară, Consiliul Local al Municipiului Câmpia Turzii, pentru ziua de marți, 21.07.2020 ora 15,00.

Art.2 Ședința se va desfășura prin mijloace electronice de comunicare, prin platforma online de videoconferință Cisco Webex, cu proiectul de ordine de zi anexat, care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

Art.3 Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi vor fi puse la dispoziția consilierilor din Consiliul Local al Municipiului Câmpia Turzii, pe suport hârtie la sediul Primăriei Municipiului Câmpia Turzii și vor fi transmise acestora în format electronic.

Art.4 Asupra proiectelor de hotărâri înscrise în proiectul ordinii de zi există posibilitatea formulării și depunerii de amendamente.

Art.5 Comunicarea prezentei dispoziții se face prin grija Serviciului Juridic.

     

 

PRIMAR,                                    

Dorin Nicolae LOJIGAN                           

 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

  SECRETAR GENERAL

                 Nicolae ȘTEFAN

 

Anexa la Dispoziția nr. _448_din 21.07.2020

 

 

 

PROIECT ORDINE DE ZI:

 

 

1.Proiect de hotărâre privind încetarea de drept, prin demisie, a mandatului de consilier local al domnului VĂSIE CĂTĂLIN EUGEN și vacantarea locului acestuia în cadrul Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii.

 

 

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare dintre Municipiul Câmpia Turzii și Compania de Apă Arieș S.A.

 

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC de DETALIU pentru lucrarea ETAJARE IMOBIL GRĂDINIȚA PINOCCHIO ÎN VEDEREA ÎNFIINȚĂRII UNEI CREȘE RETEZATULUI, nr. 8, mun. Câmpia Turzii, jud. Cluj.

 

 

  1. Proiect de hotărâre privind însușirea documentației tehnice privind dezmembrarea imobilului înscris în CF nr. 55946 Câmpia Turzii.

 

 

 

 

 

PRIMAR,                                          

Dorin Nicolae LOJIGAN                             

 

 

AVIZAT,

SECRETAR GENERAL

 Nicolae ȘTEFAN

                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pin It

Add comment

Regulile de baza pentru a face comentarii pe site
1. Nu folositi cuvinte obscene. Folosirea lor va duce la: modificarea comentariului, stergerea lui, respectiv, blocarea IPului celui care posteaza, in functie de gravitate.
2. Nu afisati linkuri catre site-uri obscene sau virusate.
3. Nu comentati numai de dragul de a comenta (fara spam).
4. Comentariile dumneavoastra vor fi aprobate de catre un administrator in cel mai scurt timp.


Security code
Refresh