25
Dum, Sep
24 New Articles

Campia Turzii
Tools
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

DISPOZIȚIE
Nr. 272 din 25.03.2022
privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii în
ședință ordinară

Primarul Municipiului Câmpia Turzii;
În conformitate cu prevederile art.133 și art.134 din O.U.G nr.57/2019
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
Ținând seama de dispozițiile art.155 și art.196 alin.(1) lit.b) din
O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și
completările ulterioare;

DISPUNE:

Art.1. Se convoacă, în ședință ordinară, Consiliul Local al Municipiului
Câmpia Turzii, pentru ziua de Joi, 31.03.2022 ora 13:00.
Art.2. Ședința va avea loc în sala de ședințe din cadrul Palatului
Cultural Ionel FLOAȘIU Câmpia Turzii, cu proiectul de ordine de zi
anexat, care face parte integrantă din prezenta dispoziție, modalitatea
de desfășurare a ședinței ordinare fiind cu participarea fizică a
consilierilor locali.
Art.3. Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi vor fi puse la
dispoziția consilierilor din Consiliul Local al municipiului Câmpia
Turzii în format electronic, pe e-mail.
Art.4. Asupra proiectelor de hotărâri înscrise în proiectul ordinii de
zi există posibilitatea formulării și depunerii de amendamente.
Art.5. Comunicarea prezentei dispoziții se face prin grija Serviciului
Juridic.


PRIMAR,
Dorin Nicolae LOJIGAN

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL
Nicolae ȘTEFAN

Anexa la Dispoziția nr. 272 din 25.03.2022

PROIECT ORDINE DE ZI

1. Informare privind activitatea desfășurată de Serviciul Public
Comunitar
Local de Evidență a Persoanelor Câmpia Turzii pentru anul 2021.

2. Indicatorii de performanță și de evaluare a activității Domeniului
Public
Câmpia Turzii pentru anul 2021.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri și
Cheltuieli al
societății Transport Local Câmpia Turzii S.R.L. pe anul 2022.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri și
Cheltuieli al
societății Parc Industrial Câmpia Turzii S.A. pe anul 2022.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri și
Cheltuieli al
societății Compania de Salubritate Câmpia Turzii S.A. pe anul 2022.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor de închiriere a
terenurilor și
spațiilor care aparțin domeniului public al Municipiului Câmpia Turzii,
aflate în administrarea Serviciului Cultură, pentru anul 2022.

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și
Funcționare al Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului
Câmpia Turzii și al Serviciilor Publice de interes local.

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii de denumiri unor
străzi noi
din Municipiul Câmpia Turzii, județul Cluj.

9. Proiect de hotărâre privind completarea Regulamentului pentru
închirierea
spațiilor excedentare și a celor disponibile din unitățile de învățământ
preuniversitar de stat, aflate în proprietatea publică a municipiului
Câmpia Turzii.

10. Proiect de hotărâre privind însușirea documentației cadastrale
privind
apartamentarea imobilului situat administrativ în municipiul Câmpia
Turzii, str. Gheorghe Barițiu, nr. 40A, jud. Cluj.

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinței ANL aflată
în
proprietatea privată a Statului Român și în administrarea Consiliului
Local al Municipiului Câmpia Turzii, str. Gheorghe Barițiu, nr. 38, bl.
64, et. M, ap. 55.

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinței ANL aflată
în
proprietatea privată a Statului Român și în administrarea Consiliului
Local al Municipiului Câmpia Turzii, str. Gheorghe Barițiu, nr. 38, bl.
D64, et. 3, ap. 50.

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinței ANL aflată
în
proprietatea privată a Statului Român și în administrarea Consiliului
Local al Municipiului Câmpia Turzii, str. Gheorghe Barițiu, nr. 38, bl.
D64, et. 3, ap. 44.

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinței ANL aflată
în
proprietatea privată a Statului Român și în administrarea Consiliului
Local al Municipiului Câmpia Turzii, str. Gheorghe Barițiu, nr. 38, bl.
D64, et. 2, ap. 37.

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinței ANL aflată
în
proprietatea privată a Statului Român și în administrarea Consiliului
Local al Municipiului Câmpia Turzii, str. Gheorghe Barițiu, nr. 38, bl.
D64, et. 2, ap. 33.

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinței ANL aflată
în
proprietatea privată a Statului Român și în administrarea Consiliului
Local al Municipiului Câmpia Turzii, str. Gheorghe Barițiu, nr. 38, bl.
D64, et. P, ap. 2.

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea completării Regulamentului de
Organizare și Funcționare al Consiliului Local al municipiului Câmpia
Turzii.

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării HCL 179/2020
peivind
constituirea și organizarea Comisiilor de specialitate ale Consiliului
Local al Municipiului Câmpia Turzii, în principalele domenii de
activitate.

19. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentanților Municipiului
Câmpia Turzii în Adunarea Generală a Acționarilor la Compania de
Salubritate Câmpia Turzii S.A. să aprobe indicatorii de performanță
financiari și nefinanciari, anexă la Planul de Administrare al
Consiliului de Administrație al societății.

20. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentanților Municipiului
Câmpia Turzii în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea Compania
de Salubritate Câmpia Turzii S.A. pentru aprobarea Organigramei și a
Statului de funcții ale societății.

21. Diverse.

PRIMAR,
Dorin Nicolae LOJIGAN

AVIZAT,
SECRETAR GENERAL
Nicolae ȘTEFAN

Pin It

Add comment

Regulile de baza pentru a face comentarii pe site
1. Nu folositi cuvinte obscene. Folosirea lor va duce la: modificarea comentariului, stergerea lui, respectiv, blocarea IPului celui care posteaza, in functie de gravitate.
2. Nu afisati linkuri catre site-uri obscene sau virusate.
3. Nu comentati numai de dragul de a comenta (fara spam).
4. Comentariile dumneavoastra vor fi aprobate de catre un administrator in cel mai scurt timp.


Security code
Refresh