06
Joi, Oct
39 New Articles

Campia Turzii
Tools
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times
DISPOZIȚIE Nr. 681 din 10.08.2022 privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii în ședință extraordinară 
 
Primarul Municipiului Câmpia Turzii;
În conformitate cu prevederile art.133 și art.134 din O.U.G nr.57/2019
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
Ținând seama de dispozițiile art.155 și art.196 alin.(1) lit.b) din
O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și
completările ulterioare;

DISPUNE:
Art.1. Se convoacă, de îndată, în ședință extraordinară, Consiliul Local
al Municipiului Câmpia Turzii, pentru ziua de joi, 11.08.2022 ora 15:00.
Art.2. Ședința va avea loc în sala de ședințe din cadrul Palatului
Cultural “Ionel FLOAȘIU” Câmpia Turzii, cu proiectul de ordine de zi
anexat, care face parte integrantă din prezenta dispoziție, modalitatea
de desfășurare a ședinței ordinare fiind cu participarea fizică a
consilierilor locali.
Art.3. Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi vor fi puse la
dispoziția consilierilor din Consiliul Local al municipiului Câmpia
Turzii  în format electronic, pe e-mail.
Art.4. Asupra proiectelor de hotărâri înscrise în proiectul ordinii de
zi există posibilitatea formulării și depunerii de amendamente.
Art.5. Comunicarea prezentei dispoziții se face prin grija Serviciului
Juridic.
PRIMAR,                                                     
CONTRASEMNEAZĂ:
Dorin Nicolae LOJIGAN                                SECRETAR GENERAL

     Nicolae ȘTEFAN

Anexa la Dispoziția nr. 681  din 10.08.2022
PROIECT ORDINE DE ZI

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri și
Cheltuieli al Municipiului Câmpia Turzii pentru anul 2022 și a listei de
investiții aferentă.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea’’Programului anual pentru
construirea, modernizarea, exploatarea şi întreţinerea străzilor,
drumurilor, podurilor, a pasajelor rutiere şi pietonale, amenajare și
întreținere mobilier stradal, fântâni arteziene și decorative, statui și
monumente, cu excepția monumentelor istorice clasificate, amenajări,
dotări, întrețineri locuri de joacă, fitness și skate- park aferente,
domeniului public si privat al municipiului Câmpia Turzii, pentru anul
2022’’.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului
Câmpia Turzii la ”Programul privind creșterea eficienței energetice a
infrastructurii de iluminat public” și pentru aprobarea devizului
general pentru proiectul ”MODERNIZARE ILUMINAT PUBLIC ÎN CARTIERUL
MUNCITORESC, CENTRU, ȘARÂT DIN MUNICIPIUL CÂMPIA TURZII, JUDEȚUL CLUJ”.
4. Proiect de hotărâre privind exprimarea acordului municipiului Câmpia
Turzii în vederea încheierii unei convenții cu societatea Distribuție
Energie Electrică Romania S.A.
5. Proiect de hotărâre privind deplasarea unei delegaţii a Municipiului
Câmpia Turzii, la Mohacs - Ungaria, în perioada 19 - 22 august 2022.
6. Proiect de hotărâre privind deplasarea unei delegaţii a Municipiului
Câmpia Turzii, la Cimișlia - Republica Moldova, în perioada 26 - 29 
august 2022.
PRIMAR,                                                                 
AVIZAT:
Dorin Nicolae LOJIGAN                                    SECRETAR
GENERAL

        Nicolae ȘTEFAN
 
 
 
 
Pin It

Add comment

Regulile de baza pentru a face comentarii pe site
1. Nu folositi cuvinte obscene. Folosirea lor va duce la: modificarea comentariului, stergerea lui, respectiv, blocarea IPului celui care posteaza, in functie de gravitate.
2. Nu afisati linkuri catre site-uri obscene sau virusate.
3. Nu comentati numai de dragul de a comenta (fara spam).
4. Comentariile dumneavoastra vor fi aprobate de catre un administrator in cel mai scurt timp.


Security code
Refresh