17
Lun, Iun
6 New Articles

Educație
Tools
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Thumbnail image

- Reabilitare, modernizare şi eficientizare energetică la standarde europene -

Primăria Municipiul Turda a semnat contractul de finanţare pentru proiectul „Reabilitarea, modernizarea şi eficientizarea energetică a Colegiului Naţional Mihai Viteazul, Turda", derulat prin Programul Operaţional Regional (Axa prioritară 3 - „Îmbunătăţirea infrastructurii sociale", Domeniul major de intervenţie 3.4 - „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă"), având o valoare totală de 9.496.545,08 lei, din care 7.336.471 lei reprezintă suma eligibilă (finanţare nerambursabilă şi contribuţia beneficiarului).

Obiectivul general al proiectului vizează îmbunătăţirea calităţii infrastructurii de educaţie din Municipiul Turda în vederea asigurării unui proces educaţional la standarde europene şi creşterea procentului de participare a populaţiei şcolare la procesul educaţional. La acesta, se adaugă obiective specifice, cum ar fi: îmbunătăţirea condiţiilor de învăţământ prin reabilitarea şi dotarea cu echipamente didactice şi echipamente/soft IT a Colegiului Naţional Mihai Viteazul din Turda, respectiv a corpului principal al clădirii, a sălii de sport şi a cantinei colegiului, creşterea gradului de accesibilitate în clădirea principală a persoanelor cu dizabilităţi, creşterea interesului absolvenţilor de gimnaziu cu performanţe la învăţătură pentru unitatea reabilitată şi modernizată, extinderea programului educaţional al colegiului.
Beneficiarii proiectului sunt toate persoanele indiferent de sex, rasă, religie, vârsta, dizabilităţi din municipiul Turda şi din comunele limitrofe, care îndeplinesc condiţiile impuse de către legislaţia română în domeniul educaţional pentru accedere la activităţile instructiv educative din cadrul Colegiului Naţional Mihai Viteazul, Turda. Mai precis, în mod direct, vor beneficia de această investiţie cca. 556 elevi ai Colegiului Naţional Mihai Viteazul cuprinşi în învăţământul gimnazial şi liceal, precum şi 65 persoane (cadre didactice şi personal auxiliar) angajate ale colegiului. Pe lista beneficiarilor direcţi se situează, de asemenea, Municipiul Turda, în calitate de proprietar al clădirii în care funcţionează Colegiul Naţional Mihai Viteazul, precum şi furnizorul de servicii de consultanţă care se încadrează în criteriile solicitate în caietul de sarcini în vederea asigurării managementului proiectului şi furnizorul de lucrări de reabilitare şi modernizare a infrastructurii educaţionale, precum şi furnizorii de bunuri care sunt declaraţi câştigători ai procedurilor de achiziţie publică aferente prezentului proiect. Graţie acestei investiţii într-o instituţie de învăţământ de prestigiu, peste 400 elevi ai claselor a IV a din municipiul Turda şi din comunele limitrofe ar putea beneficia de oferta educaţională a Colegiului Mihai Viteazul Turda, la care se adaugă cca. 460 elevi ai claselor a VIII a din Municipiul Turda şi din comunele limitrofe care ar putea beneficia de oferta educaţională a liceului. Avem convingerea că astfel vor creşte şansele acestor elevi de a accede la forme superioare de învăţământ şi datorită condiţiilor superioare de pregătire oferite de colegiu, la standarde europene.
Prin intermediul acestui proiect va fi reabilitată o suprafaţă de peste 7200 mp aferentă celor 3 corpuri principale de clădire ale Colegiului Naţional Mihai Viteazul, Turda (clădirea principală, sala de sport şi cantina), va fi reabilitat acoperişul tip şarpantă, va fi reabilitată/înlocuită integral instalaţia electrică, instalaţia termică, instalaţia sanitară, racordul la sistemul municipal de canalizare şi va fi realizat un sistem de drenare perimetrală şi hidroizolaţie verticală la fundaţii, vor fi dotate laboratoarele de specialitate (cu echipamente didactice şi IT), sala de sport (cu echipamente didactice) şi cantina (cu echipamente specifice şi mobilier), va fi instalat un sistem de supraveghere video. Perioada totală de implementare a proiectului este de 45 luni.
Această investiţie va aduce cu sine, la finalizarea lucrărilor, un grad crescut de competitivitate şi de siguranţă a spaţiului în care se desfăşoară activităţile colegiului, îmbunătăţirea confortului ambiental, protecţia mediului prin creşterea eficienţei energetice şi nu în ultimul rând, creşterea interesului părinţilor dar mai ales al copiilor şi tinerilor, absolvenţi ai ciclului primar ori gimnazial, pentru locaţia reabilitată şi modernizată. Avem convingerea că vom înregistra o creştere a calităţii activităţilor instructiv-educative desfăşurate în colegiu, care va aduce cu sine extinderea programului educaţional şi diversificarea ofertei educaţionale, inclusiv diminuarea eforturilor financiare ale potenţialilor elevi care nu vor mai fi nevoiţi să facă deplasări către alte şcoli ce oferă programe similare din judeţ sau din afara lui. Posibilităţilor elevilor de a dobândi competenţe similare cu cele de la nivel european vor creşte prin pregătirea lor la standarde superioare de calitate.
Proiectul a fost elaborat de Serviciul Finanţări Externe şi Relaţii Internaţionale al Primăriei Municipiului Turda, din iniţiativa şi cu suportul primarului oraşului nostru, domnul Tudor Ştefănie.

Pin It

Add comment

Regulile de baza pentru a face comentarii pe site
1. Nu folositi cuvinte obscene. Folosirea lor va duce la: modificarea comentariului, stergerea lui, respectiv, blocarea IPului celui care posteaza, in functie de gravitate.
2. Nu afisati linkuri catre site-uri obscene sau virusate.
3. Nu comentati numai de dragul de a comenta (fara spam).
4. Comentariile dumneavoastra vor fi aprobate de catre un administrator in cel mai scurt timp.


Security code
Refresh