13
Sam, Aug
16 New Articles

Administrație
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Cabinet Presedinte Nr. 5458/10.02.2022

Către,

UNIUNEA NAȚIONALĂ A SINDICATELOR TESA DIN SĂNĂTATE

În atenția vicepreședintelui Confederației Sindicale Naționale Meridian membru în Comisia de Dialog Social din cadrul Ministerului Sănătății

Urmare a solicitării dvs., prin care menționați o potențială discriminare produsă de Consiliul Județean Cluj prin aprobarea unor hotărâri, dorim să vă comunicăm următoarele:

  • Cunoaștem de mai multă vreme aceste inadvertențe din legislație, care pot produce discriminări între anumite categorii de personal, toate având calitate de angajați ai spitalelor;
  • Nu ne dorim aplicarea și acordarea acestor stimulente pe criterii discriminatorii, ci către întreg personalul angajat, motiv pentru care ne-am și adresat în trecut Ministerului Sănătății ca să lămurească chestiunea de definiții, astfel încât angajații să nu fie discriminați;
  • Potrivit prevederilor art. 199 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată cu modificările și completările ulterioare, „autoritățile administrației publice locale pot acorda personalului medical și de specialitate din spitalele publice din rețeaua sanitară proprie stimulente financiare lunare, în limita a două salarii minime brute pe țară, în baza hotărârii autorităților deliberative ale autorităților administrației publice locale, în limita bugetului aprobat.''
  • Pentru ca managerii spitalelor să poată acorda stimulentele nediscriminatoriu tuturor angajaților acestora am interpelat MS, care, prin adresa nr. 16884/15 mai 2019 a comunicat următoarele: ''prin sintagma personal medical și de specialitate, se înțelege personalul care ocupă funcțiile prevăzute în Anexa nr. II sau prevăzute la lit. B, Cap. II din Anexa nr. VIII la legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.''

 

                                                                     

  • După cum cunoașteți, desigur, și dumneavoastră, aici se includ parțial și angajați din TESA, parțial — în zona personalului de îngrijire și mentenanță, legiuitorul i-a exclus, nu autoritățile locale care acordă aceste drepturi!!
  • Considerăm că, mai ales în contextul epidemiologic actual, personalul medical și de specialitate este suprasolicitat, condițiile de muncă ale personalului sunt mai dificile, astfel este necesar ca personalul să fie stimulat din punct de vedere financiar pentru a rămâne să lucreze în cadrul spitalului sau să fie atras pentru că există deficit de personal medical și de specialitate.
  • Mai mult, ca să se elimine această inechitate și discriminare în interiorul personalului TESA, Consiliul Județean Cluj se adresează chiar și în prezent Ministerului Sănătății și solicităm să întreprindă propuneri de modificare legislativă pentru aprobarea acordării unor stimulente financiare lunare personalului medical si de specialitate, precum și celorlalte categorii de angajați din cadrul spitalelor, din veniturile proprii ale acestora, in limita bugetului aprobat, cu respectarea art. 199 alin. 1 si 2 din Legea nr. 95/2006, dar mai ales să definească corect si cuprinzător persoanele care fac parte din categoria personalului medical si de specialitate.
  • Propunerea de modificare legislativă constă în includerea în alin. 2 din art. 199 din Legea nr. 95/2006 si a întregului personal prevăzut la lit. C, cap. II din anexa nr. VIII la Legea Cadru nr. 153/2017:

”(1) Autoritățile publice locale pot participa la finanțarea unor cheltuieli de administrare și funcționare, respectiv cheltuieli de personal, stabilite în condițiile legii, bunuri și servicii, investiții, reparații capitale, consolidare, extindere și modernizare, dotări cu echipamente medicale ale unităților sanitare cu paturi transferate, în limita creditelor bugetare aprobate cu această destinație în bugetele locale.

(2) Autoritățile administrației publice locale pot acorda personalului medical și de specialitate, precum si personalului care desfășoară activitate de secretariat administrativ. gospodărire. întreținere-reparații si de deservire din spitalele publice din rețeaua sanitară proprie stimulente financiare lunare, în limita a două salarii minime brute pe țară, în baza hotărârii autorităților deliberative ale autorităților administrației publice locale, în limita bugetului aprobat.”

Consiliul Județean Cluj nu numai că nu dorește aplicarea discriminatorie a acestor stimulente, dar dacă nu le acorda nici categoriilor care sunt îndreptățite de actualul text al legii, doar ca să nu afecteze parte din personalul TESA pe care legiuitorul l-a exclus, i-ar fi discriminat și afectat și pe angajații care primesc acest drept în baza hotărârilor autorității locale!!!

Reamintim că deja de câțiva ani, Consiliul județean Cluj acordă, începând cu drepturile aferente lunii februarie 2022 și până la 31.12.2022 se aprobă acordarea de stimulente financiare lunare personalului medical și de specialitate din cadrul Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Cluj-Napoca, Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie „Leon Daniello” Cluj-Napoca, Spitalului Clinic de Recuperare Cluj-Napoca, Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Cluj-Napoca și Spitalului de Boli Psihice Cronice Borșa, în limita a două salarii minime brute pe țară, din veniturile proprii ale spitalului, în limita bugetului aprobat pe anul 2022.

Președinte,

Alin Tișe

Pin It

Add comment

Regulile de baza pentru a face comentarii pe site
1. Nu folositi cuvinte obscene. Folosirea lor va duce la: modificarea comentariului, stergerea lui, respectiv, blocarea IPului celui care posteaza, in functie de gravitate.
2. Nu afisati linkuri catre site-uri obscene sau virusate.
3. Nu comentati numai de dragul de a comenta (fara spam).
4. Comentariile dumneavoastra vor fi aprobate de catre un administrator in cel mai scurt timp.


Security code
Refresh