25
Sam, Mai
13 New Articles

Administrație
Tools
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Situația actuală a A8 (Autostrada Unirii) de la Târgu Mureș la Ungheni este următoarea:

 

Contractele pentru loturile finanțate prin PNRR au fost deja semnate.

 

Secțiunea Târgu Mureș – Miercurea Nirajului (24,4 km.)

Antreprenor: Nurol Insaat VE Ticaret A.S. (Turcia);

Durată contract: 30 de luni (6 luni proiectare, 24 de luni execuție);

Valoare contract: 2,46 miliarde de lei, fără TVA.

 

Secțiunea Leghin - Târgu Neamț (29,9 km.)

Antreprenor: Asocierea SA&PE Construct SRL – Spedition UMB SRL – Tehnostrade

Durată contract: 30 de luni (6 luni proiectare, 24 de luni execuție);

Valoare contract: 1,56 miliarde de lei, fără TVA.

 

În cadrul Studiului de Fezabilitate, Secțiunea II Miercurea Nirajului – Leghin, km 22+000 – km 181+195, parte din Autostrada Târgu Mureș – Târgu Neamț, a fost împărțită în 6 sectoare distincte după cum urmează:

 

 - Lot 1b: Miercurea Nirajului - Sărățeni (km 22+000 – km 45+400)

 - Lot 1c: Sărățeni - Joseni (km 45+400 – km 77+800)

 - Lot 1d: Joseni - Ditrău (km 77+800 – km 92+195)

 - Lot 2a: Ditrău - Grințieș (km 0+000 – km 37+900)

 - Lot 2b: Grințieș – Pipirig (km 37+900 – km 72+000)

 - Lot 2c: Pipirig - Vânători Neamț (Leghin) (km 72+000 – km 89+000)

 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 265/2008 art.10 alin (3) : “Auditul de siguranţă rutieră este parte integrantă a unui proiect de infrastructură rutieră, se concretizează într-un raport de audit de siguranţă rutieră şi se execută obligatoriu pe capitole, corespunzător pentru fiecare dintre următoarele stadii, cu respectarea prescripţiilor prevăzute în anexa nr. 2

 

  1. a) studiul de fezabilitate/documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii;
  2. b) proiect tehnic şi detalii de execuţie;
  3. c) anterior recepţiei la terminarea lucrărilor la drumul public;
  4. d) imediat după darea în exploatare a drumului public, în trafic.”

 

Astfel, în vederea respectării prevederilor mai sus menționate, CNAIR a inițiat demersurile pentru realizarea Stadiului 1 de Audit de Siguranță Rutieră  (din cele 4 conform legislației în vigoare) aferent Studiului de Fezabilitate, pentru fiecare din cele 6 sectoare.

 

Auditul de Siguranță Rutieră pentru loturile 1b și 2c au fost finalizate, însă CNAIR analizând recomandările din cadrul raportului de audit întocmit pentru Lotul 1b a procedat în temeiul Legii 265/2008 privind gestionarea siguranței circulației pe infrastructura rutieră - cu modificările și completările ulterioare, articolul 14, alineat 3, la contestarea unor măsuri ce ar avea implicații majore în derularea contractului de Proiectare și Execuție Lucrări.

 

Pentru Loturile 1c, Sărățeni - Joseni (km 45+400 – km 77+800), 1d, Joseni - Ditrău (km 77+800 – km 92+195), 2a, Ditrău - Grințieș (km 0+000 – km 37+900), 2b, Grințieș - Pipirig (km 37+900 – km 72+000), CNAIR a înaintat în data de 26.02.2024 contractele semnate, către Autoritate Rutieră Română (ARR), acestea având ca durata de realizare 90 de zile de la data comunicării acestora.

 

Autoritatea Rutieră Română (ARR) a desemnat auditorii de siguranță rutieră în data de 04.03.2024, CNAIR transmițând toata documentația necesară realizării rapoartelor de Audit in data de 05.03.2024.

 

Rapoartele de Audit de Siguranță Rutieră se află în curs de elaborare, CNAIR asigurând în permanență comunicarea cu auditorii desemnați, pentru orice neclarități.

 

Realizarea Auditului de Siguranță Rutieră la etapa de Studiu de Fezabilitate are caracter obligatoriu conform legislației în vigoare.

 

De asemenea, promovarea unui Studiu de Fezabilitate pentru etapa de proiectare și execuție, fără finalizarea raportului de Audit de Siguranță Rutieră, poate genera, în funcție de măsurile auditorului, blocaje în implementarea contractului de proiectare și execuție, prin eventuale modificări de soluții tehnice, dar și costuri suplimentare care exced disponibilităților financiare prevăzute inițial.

 

Evitarea blocajelor în etapa de proiectare și execuție lucrări, se poate realiza numai prin respectarea logică a pașilor necesari a fi urmați, definiți de către legislația în vigoare.

 

Pentru celelalte loturi și secțiuni situația este următoarea:   

 

Autostrada Târgu Neamț – Iași – Ungheni 

 

În data de 12.12.2023 a fost transmis memoriul de prezentare spre a fi depus la Agenția pentru Protecția Mediului Iași. În cadrul documentației au fost identificate erori, ce au fost remediate, iar completările necesare au fost depuse de către CNAIR.

 

De asemenea, prestatorul a depus documentația necesară obținerii avizului de gospodărire a apelor, fiind emise observații în data de 16.02.2024. Prestatorul a transmis în data de 05.03.2024 completările solicitate, în prezent așteptându-se un punct de vedere din partea ABA Bârlad și ABA Siret.

 

Studiul de Fezabilitate, a fost predat în data de 15.02.2024 de către prestatorul CONSITRANS S.A.

 

În urma analizei s-a constatat faptul ca Studiul de Fezabilitate este incomplet și prezintă numeroase erori/lipsuri, fiind respins de către CNAIR în data de 05.03.2024.

 

Termenul de predare a Studiului de Fezabilitate, 15.02.2024, nu a fost astfel respectat și nu a fost decalat, drept urmare la acest moment se înregistrează penalități de întârziere.

 

În prezent, se află în curs de desfășurare etapa de identificare a proprietarilor, fiind întâmpinate probleme din cauza lipsei de informații în zonele UAT Costești, Lețcani, Rediu, Popricani și Golăești.

 

Prestatorul, CONSITRANS, și-a asumat în cadrul ședințelor de progres organizate de către CNAIR că va transmite documentele lipsă din cadrul Studiului de Fezabilitate, până la sfârșitul săptămânii.

 

Situația privind evoluția tuturor proiectelor este actualizată lunar și postată pe site-ul CNAIR, la rubrica "situația proiectelor".

 

Totodată, reiterăm în mod public invitația adresată conducerii Companiei Naționale pentru Investiții Rutiere (CNIR) de a face demersurile legale și procedurale pentru preluarea spre gestionare a proiectului A8 (Autostrada Unirii).

 

 

                                                                                         CNAIR SA

 

NR: FOTO-AUTOSTRADA 10 Turda-Sebeș

 

Pin It

Add comment

Regulile de baza pentru a face comentarii pe site
1. Nu folositi cuvinte obscene. Folosirea lor va duce la: modificarea comentariului, stergerea lui, respectiv, blocarea IPului celui care posteaza, in functie de gravitate.
2. Nu afisati linkuri catre site-uri obscene sau virusate.
3. Nu comentati numai de dragul de a comenta (fara spam).
4. Comentariile dumneavoastra vor fi aprobate de catre un administrator in cel mai scurt timp.


Security code
Refresh