21
Ma, Mai
9 New Articles

Administrație
Tools
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Thumbnail image

Consiliul Judeţean Cluj a trimis Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului,  documentaţia  pentru proiectul “Clujul – peisaj cultural” în vederea obţinerii finanţării în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, axa prioritară 5 – „Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului”, domeniul major de intervenţie 5.3 – „Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică, operaţiunea – „Dezvoltarea şi consolidarea turismului intern prin sprijinirea promovării produselor specifice şi a activităţilor de marketing specifice”.

Thumbnail image

Consiliul Judeţean Cluj va implementa acest proiect în parteneriat cu Asociaţia „Patrimonium Transsylvanicum”, asociaţie care a fost selectată în urma anunţului din data de 16.02.2010.

Scopul proiectului este de a dezvolta şi consolida turismul cultural al judeţului.


Obiectivele specifice
 ale proiectului sunt: sporirea vizibilităţii obiectivelor cultural-turistice din judeţul Cluj prin realizarea unei oferte turistice complexe, originale, atractive, competitive; Transformarea potenţialilor vizitatori în turişti fideli ai judeţului; Dezvoltarea unei atitudini favorabile în faţa produsului turistic.


Prin intermediul proiectului se doreşte promovarea acelor obiective care acoperă principalele etape ale istoriei medievale, moderne şi contemporane a judeţului Cluj, fiind reprezentative pentru toate comunităţile etnice şi confesionale importante de aici. Obiectivele sunt ilustrative pentru aria teritorială în care sunt situate, făcând posibilă o prezentare generală a acestora.

Thumbnail image
În funcţie de reprezentativitatea, accesibilitatea şi starea de conservare a acestora s-au selectat pentru promovare următoarele obiective cultural-turistice: Domeniul de la Ciucea, Cetatea din Bologa, Castelul Bánffy din Răscruci, Castrul roman Potaissa, Biserica din localitatea Feleacu, Biserica din localitatea Vad, Biserica Reformată - Calvină din Mănăstireni, Biserica de Lemn din Nicula, Biserica reformată calvină din comuna Sic, Muzeul de Artă Cluj-Napoca, Muzeul Etnografic al Transilvaniei şi Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei – Colecţia de Istorie a Farmaciei.

Pentru promovarea acestor obiective se vor edita albume, pliante, broşuri, cd-uri multimedia, se vor realiza filme şi spoturi publicitare, un website accesibil de pe site-ul Consiliului Judeţean Cluj şi de asemenea se va participa la târguri şi expoziţii de profil din ţară.

Pentru atingerea obiectivelor proiectului se vor desfăşura, în principal, următoarele activităţi: Editare, traducere şi tipărire materiale publicitare (albume, pliante, broşuri), inscripţionare CD-uri multimedia, realizare şi difuzare materiale Thumbnail imagevideo, Realizarea web site şi bannere web, publicare articole în presă, Concurs de fotografii, Participarea la târguri şi expoziţii, Promovarea proiectului prin anunţuri şi conferinţe de presă, tipărirea şi distribuirea materialelor de promovare şi diseminare a informaţiilor (pliante, roll-up-uri, agende, calendare, mape, pixuri, etc.)

Bugetul total al proiectului este în valoare de 998.990 lei. Valoarea eligibilă a proiectului este de 840.706,09 lei, din careThumbnail image asistenţa financiară nerambursabilă este de 823.891,97 lei, reprezentând 98 % din valoarea eligibilă. Cofinanţarea beneficiarului este în valoare de 16.814,12 lei, adică 2% din valoarea eligibilă a proiectului. La aceste cheltuieli se adaugă cheltuielile neeligibile în valoare de 158.283,91 lei, reprezentând TVA suportate de beneficiar şi recuperate ulterior de la bugetul de stat conform OUG nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă.

„Prin depunerea acestui proiect facem un nou pas înainte în ceea ce priveşte dezvoltarea şi promovarea turismului în judeţul Cluj.  Considerăm ca fiind extrem de importantă punerea în valoare şi promovarea acestor obiective culturale şi istorice, contribuind astfel la consolidarea statutului de destinaţie turistică a judeţului Cluj. Dezvoltarea turismului în judeţul Cluj reprezintă o prioritate absolută a actualei conduceri a Consiliului Judeţean Cluj, acţionându-se în acest sens atât prin cofinanţarea unor proiecte europene care vizează reabilitarea unor obiective turistice cât şi prin modernizarea infrastructurii rutiere care duce la acestea şi la zonele cu potenţial turistic ridicat”, a afirmat vicepreşedintele Consiliului Judeţean Cluj, domnul Radu Bica.

Pin It

Add comment

Regulile de baza pentru a face comentarii pe site
1. Nu folositi cuvinte obscene. Folosirea lor va duce la: modificarea comentariului, stergerea lui, respectiv, blocarea IPului celui care posteaza, in functie de gravitate.
2. Nu afisati linkuri catre site-uri obscene sau virusate.
3. Nu comentati numai de dragul de a comenta (fara spam).
4. Comentariile dumneavoastra vor fi aprobate de catre un administrator in cel mai scurt timp.


Security code
Refresh