03
Dum, Iul
31 New Articles

Anchetă
Typography
 • Smaller Small Medium Big Bigger
 • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Dând dovadă de maximă transparență, spre deosebire de predecesorul său, primarul turdean Cristian Matei a făcut publice rezultatele controlului efectuat de inspectorii Curții de Conturi la societățile și serviciile subordonate salina turda curtea de conturiMunicipiului Turda. Azi o să ne referim la cel referitor la Societatea Salina Turda S.A., al cărei manager tocmai a fost îndepărtată din funcție, prin decizia Consiliului de Administrație din 21 februarie 2019. Deși  conducerea societății nu a făcut nicio declarație publică, nu este exclus ca refuzul CA de la Salina Turda de a-i mai prelungi mandatul de management Simonei Baciu să aibă legătură atât cu constatările Curții de Conturi cât și cu refuzul acesteia de a pune în aplicare noul sistem de salarizare, aprobat de superiorii ei pentru Societatea Salina Turda S.A.

 

Este vorba de sume foarte mari, nereguli pe care fosta directoare, despre care am mai scris cu alte ocazii că nu respectă prevederile legale referitoare la transparență, nu le-a făcut publice, încercând, să le „ascundă sub preș”. Odată cu îndepărtarea ei din funcție, probabil că vor ieși la iveală și alt gen de „performanțe” decât cele economice, cu care îi plăcea acesteia să se laude. Chiar dacă, specialiștii în management cu care am stat de vorbă spun că Salina Turda este o societate ale cărei performanțe economice vin, în cea mai mare parte, din altă zonă decât a activităților managerului, mai ales din reclama făcută de cei care au vizitat-o, de trendul firesc pe care se află un astfel de obiectiv, pentru o perioadă anume. În așteptarea rezultatului acțiunilor de control ale Auditului Primăriei Turda, să analizăm cele constatate de inspectorii financiari-contabili ai Curții de Conturi, concluzia care se impune fiind că managementul fostei directoare este departe de a fi fost unul performant, mai degrabă putând fi calificat ca plin de nereguli în spatele cărora se ascund cine știe ce interese de grup și afaceri dubioase. Dar asta nu o pot stabili decât, eventual, organele de anchetă.

Curtea de Conturi a identificat nu mai puțin de 16 nereguli și încălcări ale legislației în vigoare, în joc fiind sume mai mici sau mai mari, bunuri și mijloace fixe și mobile din patrimoniul societății. 

Dacă vorbim de manageriatul fostei directoare, Simona Baciu - ajunsă în funcție prin decizia politică a fostului primar, Tudor Ștefănie, și a Consiliului de Administrație impus de acesta și subordonații săi politici prin metode neortodoxe, nelegale și imorale – Curtea de Conturi spune, la punctul 7 că sistemul de control intern/managerial implementat de aceasta, nu este exercitat în mod legal. Pentru noi, nicio noutate.

Neregulile din inventar, sume de două-trei  miliarde lei vechi, la o evaluare atentă, poate chiar mai mult.

Nerecuperarea unor sume, tot de miliarde, în urma unor hotărâri a instanțelor de judecată, piatră decorativă cumpărată pentru restaurantul Hotelului Potaissa Turda, care a ajuns, probabil, în altă parte, comportamentul diferențiat cu unele dintre societățile ce desfășoară activități comerciale în relația cu Salina, lipsa unor licitații, favorizarea unor societăți, comparativ cu altele, sunt alte dovezi ale managementului „extraordinar” prestat de avocata pe care fostul primar, Tudor Ștefănie, a adus-o la Salina Turda pe „caii mari” ai PD-L, vopsit între timp în PNL.

Dacă vorbim de transparență, Curtea de Conturi a constatat, la punctul 5, ceea ce Turda Info a scris în nenumărate rânduri: neasigurarea condițiilor de transparență în ceea ce privește informațiile de interes public.

Toate neregulile constatate de Curtea de Conturi trebuie remediate până la 31 iulie 2017, de viitoarea conducere executivă a Societății Salina Turda S.A.

 Nu încercați să citiți totul astăzi, că vă stricați toată duminica.

Publicăm mai jos constatările din Raportul de control înregistrat la Camera de Conturi Cluj sub nr. 390 din data de 08 februarie 2019 și la entitatea verificată sub nr. 811 din aceeași dată, încheiat în urma acțiunii de control cu tema „Controlul situației, evoluției și modului de administrare a patrimoniului public și privat al unităților administrativ teritoriale, de către regii autonome de interes local și societăți comerciale cu capital integral sau majoritar al unităților administrativ teritoriale'', pentru perioada 2016-2018, desfășurată la societatea Salina Turda SA.:

 

 1. Se menține în contul 473 ”Decontări din operații în curs de clarificare" suma de 244.770 lei, aferentă unor operațiuni derulate în exercițiile financiare anterioare, fără ca acesta să fie clarificată și operată în conturile contabile corespunzătoare.

Din verificarea soldului final al conturilor regăsite în balanța de verificare aferentă lunii noiembrie 2018, s-a constatat faptul că există un sold de 288.855,65 lei aferent contului 473 ”Decontări din operații în curs de clarificare".

Prin extinderea verificării asupra modului în care este inventariat soldul acestui cont la finele anului 2017 și 2016, în condițiile în care inventarierea aferentă anului 2018 este în curs de desfășurare, a rezultat faptul că există 4 sume care se mențin în soldul contului și pe parcursul celor doi ani, reprezentând totodată și ponderea din total și anume suma de 244.769,65 lei, constând în:

-suma înregistrată conform hotărârii judecătorești - Nemeș Vasile 227.441 lei;

-corecție salar angajați microbuz - 17.328 lei; -corecție cont 2811 - 1,38 iei;

-regularizare TVA 0,73 lei.

Reglementarea legală prevede menținerea sumelor în acest cont pe o perioadă de cel mult 3 luni astfel că se impunea ca societatea să clarifice statutul acestor sume și modul de repartizare a lor în conturile corespunzătoare, în funcție de natura lor și mai cu seamă de conținutul lor economic. Ori conform datelor prezentate anterior, aceste sume s-au aflat în evidenta contabilă pe parcursul a tuturor celor 3 ani de referință 2016-2018 dar și în prezent, ceea ce contravine normei.

 1. În contul 208 „Alte imobilizări necorporale” sunt înregistrate studii, proiecte și licențe pentru care există incertitudinea utilizării lor în scopul pentru care au fost achiziționate sau care sunt aferente unor obiective de investiții finalizate, ori au expirat ca valabilitate, valoarea lor fiind de 145,677 lei;

Din verificarea datelor reflectate în situațiile financiare aferente anilor 2016 și 2017, corelate cu rezultatele inventarierii, precum și din verificarea componenței soldului contului 208 „Alte Imobilizări necorporale” la finele lunii noiembrie 20185 a rezultat faptul că societatea are evidențiate și deține o serie de studii, documentații, proiecte aferente unor obiective finalizate sau care nu s-au mai continuat. din diverse motive precum și licențe aferente sistemelor de operare utilizate, ale diverselor programe antivirus, care conform datelor de intrare și condițiilor de achiziție nu mai au valabilitate.

Mai mult. se constată că pe intervalul analizat, respectiv 2016-2018, deși s-au finalizat două operațiuni de inventariere, s-a procedat doar la trecerea lor în revistă ca denumire și valoare, fără să se recurgă la o analiză de detaliu asupra motivului achiziționării acestora, respectiv asupra utilității, posibilității și mai cu seamă a necesității menținerii lor în continuare în evidența contabilă ca imobilizări necorporale.

Pentru susținerea celor invocate mai sus menționăm câteva elemente de evidentă aferente unor proiecte finalizate în prezent și la realizarea cărora chiar dacă au fost utilizate documentațiile așa cum au fost ele contractate și plătite din bugetul societății, acestea nu au fost transferate în valoarea obiectivului, fiind regăsite actualmente ca imobilizări necorporale:

 Reabilitare Hotel Potaissa faza I - 34.056 Iei;

 Proiect gaz Hotel Potaissa 8.687 lei

De menționat este faptul că reabilitarea Hotelului Potaissa s-a finalizat în anul 2016. Complexul Balnear Potaissa pentru care sa elaborat și achitat anterior „Proiect amenajare Complex Balnear Potaissa" în valoare de 25.000 lei, este finalizat dar în baza altor documentații, astfel încât cel menționat mai sus nu a fost utilizat conform scopului cu care a fost achiziționat,

Este evidențiată și „documentația autorizare gospodărire apă", în valoare de 16.935,48 lei care are în completare și un „raport de evaluare impact de mediu" achitat cu suma de 25.798,2 lei, în condițiile în care stația de epurare pentru care a fost realizată documentația este predată la Compania de Apă Arieș SA. Situația detaliată și utilitatea imobilizărilor necorporale este prezentată în documentul înregistrat sub nr. 487/30.01.2019, de unde rezultă ca valoare menținută în evidența contabilă unor imobilizări necorporale cu o utilitate incertă în prezent sau care sunt aferente unor investiții finalizate este de 145.677,1 lei.

 

 1. Evidența obiectelor de inventar nu se realizează integral cu aplicația informatică utilizată în prezent care reflectă doar parțial valoarea acestor bunuri aflate în uz, astfel încât soldul contului 8035 „Stocuri de natura obiectelor de inventar date în folosință” nu corespunde cu situația faptică, iar casarea acestor bunuri nu se realizează în toate cazurile conform prevederilor legale.

Pornind de la datele evidențiate în dosarul cu rezultatele inventarierii din anul 2017, ia categoria obiecte de inventar, entitatea are în patrimoniul propriu astfel de bunuri aflate în punctele de lucru în cuantum total de 1.717.510,08 lei. Conform Procesului verbal din data de 22.03.2018 care nu are număr de înregistrare, nu toate obiectele de inventar au fost identificate la momentul inventarierii fiind constatată o diferență valorică de 10.331,63 lei, care reprezintă valoarea obiectelor de inventar care nu au putut fi identificate și care fac obiectul unor litigii pe rol, după cum se constată și alte lipsuri care nu sunt cuantificate valoric și care sunt justificate de comisie astfel:

„...Având în vedere numărul mare de obiecte de inventar cuprinse în liste și faptul că unitatea nu dispune de o magazie unde să fie depozitate obiectele de inventar defecte, până la scoaterea din uz, unele obiecte de inventar au fost aruncate în urma unor acțiuni de curățenie, întocmindu-se proces verbal constatator în vederea casării...”

Există chiar mențiuni ale aceleași comisii de inventariere pe listele cu obiectele de inventar aflate în gestiune la Salină, propuse pentru a fi scoase din uz de genul: gard metalic curte atelier demolai, garaj remorcă demolat, banner 4* 1,85M —demolat, astfel încât se constată că operațiunea de scoatere din uz și casare nu se efectuează corect.

Mai mult, conform datelor regăsite în evidența contabilă condusă actualmente cu ajutorul aplicației SAGA rezultă, conform soldului contului 8035 „Stocuri de natura obiectelor de inventar date în folosință că valoarea totală a acestor bunuri însumează doar 1.001.582,72 lei 31.12.2017 și 1.266.983,78 lei la 30.11.2018, de unde rezultă faptul că nu este reflectat corect stocul de astfel de bunuri din punct de vedere contabil.

 

 1. Situația bunurilor aparținând patrimoniului public și privat al Municipiului Turda aflate în administrarea societății nu este corect reflectată din punct de vedere valoric în evidența contabilă a societății.

 În vederea edificării unui Spațiu de birouri și zonă de acces pentru turiști la intrarea veche în Salina Turda situată în str. Salinelor nr. 45 B, societatea procedează în anul 2017 la demolarea construcției existente compusă din birou, atelier, hol și 2 băi și construirea unei clădiri noi,

Conform HCL nr. 146/2017, Consiliul Local Turda aprobă înscrierea în evidențele de carte funciară ale Municipiului Turda a dreptului de administrare constituit în favoarea societății Salina Turda SA asupra imobilului în cauză în baza HCL nr. 188/2002 privind darea în administrare a domeniului public al municipiului, a protocolului privind transmiterea unor imobile aparținând domeniului public al municipiului în administrarea societății, încheiat la data de 08.01.2004,

Ulterior, prin HCL nr. 277/2017, Consiliul Local Turda aprobă chiar documentația de avizare a lucrărilor de investiții-DALI, pentru obiectivul de investiții „Desființare clădire palier, amenajare

pavilion intrare Salina Turda, construire corp administrativ P+M și amenajări exterioare - Turda, str. Salinelor nr, 54B, jud. Cluj”

Se constată faptul că imobilul demolat făcea parte dintr-un ansamblu primit în administrare din anul 2002 și că aparținea domeniului public al municipiului.

Conform datelor regăsite în Raportul de evaluare înregistrat sub nr. 4698/11.11.2016, valoarea de piață a pavilionului intrare salină așa cum definește evaluatorul construcția ce a fost demolată este de 159.100 lei, valoare ce se regăsește preluată și în Autorizația de desființare.

Cum bunul făcea parte din patrimoniul public al municipiului dintr-un ansamblu primit în administrare, se impunea ca societatea să facă toate demersurile pentru casarea și demolarea acestuia, respectiv pentru stabilirea împreună cu proprietarul a valorii cu care rămâne evidențiat bunul primit în administrare, care în esență este salina cu toate construcțiile și dotările aferente, dar care actualmente nu are o valoare actualizată.

 Mai mult, prin HCL nr. 77/17.06.2010 și ulterior prin Contractul de administrare nr. 19674/27409,2017, prin care se stabilește și plata unei redevențe, societatea primește în administrare un teren în suprafață de 32,89 ha, care din punct de vedere contabil nu este înregistrat în cont în afara bilanțului, acesta neavând atribuită o valoare de inventar. Aceeași situație se regăsește și în cazul terenului în suprafață de 3.000 mp situat pe str. Stadionului fn, primit în administrare prin HCL nr. 22/31.01.2013 și respectiv prin Contractul de administrare nr. 19676/27.09.2017.

Cum bunurile primite în administrare sunt reprezentate de imobile construcții și terenuri aferente, se constată că nu se evidențiază valoric terenurile primite în administrare așa cum rezultă și din adresa nr. 2138/30.01.201 transmisă de Primăria municipiului Turda în care nu se specifică terenul Hotelului Potaissa și cel al Centrului de informare turistică ca suprafață și valoare.

 În plus, obiectele de inventar aflate în dotarea Hotelului Potaissa la momentul preluării lui în administrare conform HCL nr. 146/30.09.2010 nu sunt evidențiate din punct de vedere contabil, acestea neavând atribuită o valoare.

Bunurile primite în administrare care fac parte din patrimoniul public sau privat al Municipiului Turda nu apar înregistrate în aplicația informatică cu ajutorul căreia se conduce evidența contabilă, constatându-se faptul că în balanța de verificare întocmită la 30.11 .2018 contul 8038 Bunuri primite în administrare, concesiune, cu chirie și alte bunuri similare ” nu există, societatea prezentând o fișă de evidență care nu este generată din program.

 

 1. Neasigurarea condițiilor de transparență în ceea ce privește informațiile de interes public,

Din verificarea datelor postate pe pagina. proprie de internet, cu adresabilitate largă, care vizează atât acționarul, dar și publicul s-a constatat faptul că nu se regăsesc informații privind nivelul remunerației membrilor consiliului de administrație și ale directorului, raportul anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorului, raportul de audit anual situațiile financiare anuale și semestriale, așa cum este stipulat în capitolul 5 din OUG nr, 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și toate celelalte informații de interes public ce trebuie comunicate din oficiu conform art. 5 alin (l) din Legea nr. 544/2001, actualizată, privind liberul acces Ia informațiile de interes public.

La data prezentului control nu s-au găsit toate aceste informații așa cum rezultă din documentul atașat descărcat la data de 09.01.2019 de pe pagina de internet a societății. Mai mult, deși anterior erau publicate informațiile financiare ale societății, după cele aferente semestrului I 2016 nu au mai fost postate.

 

 1. Nu a fost perfectat un contract de închiriere spațiu pentru amplasarea aparatului de distribuit mezeluri vidate contra cost în zona de acces a turiștilor în salină și nu s-a urmărit încasarea tuturor sumelor datorate de cei care au închiriat diverse spații conform clauzelor contractuale.

Din verificarea modului de realizare a, veniturilor cuvenite societății, a rezultat faptul că entitatea a încheiat în anul 2016 Contractul de parteneriat nr. 70/04.02.2016 cu societatea Cia Aboliv SRL, prin care societatea Salina Turda SA asigură un spațiu în interiorul salinei pentru depozitarea preparatelor din carne ale partenerului, cu valabilitate de 5 ani, dar, pentru nerespectarea termenului de plată nu s-au calculat majorări conform art.4, lit. b) din contract,

În plus, se constată că societatea în cauză a amplasat un aparat de distribuit mezeluri vidate contra cost în zona de acces a turiștilor în salină, a cărui dispunere în acel loc nu era perfectată în contractul încheiat anterior și pentru care societatea Salina Turda SA nu a demarat o procedură de atribuire a spațiului prin licitație publică, nu a solicitat, facturat și încasat contravaloarea chiriei aferentă spațiului afectat.

Din punct de vedere al documentelor încheiate cu societatea deținătoare a echipamentului; entitatea nu prezintă înscrisuri din care să rezulte statutul aparatului, momentul amplasării lui și alte elemente minimale. Doar la încheierea în timpul controlului a Contractului nr. 10/30.01.2019 cu societatea Cia Aboliv SRL în calitate de chiriaș, cu clauză specială de calcul a chiriei și majorărilor aferente de Ia data de 04.05.2018, fost obținut Procesul verbal de punere în funcțiune, document intern al clientului, de unde rezultă data instalării automatului.

 

În ceea. ce privește urmărirea derulării contractelor încheiate cu diverși clienți care au închiriat spații aflate în administrarea societății, se constată că nu în toate cazurile s-a urmărit recuperarea consumului de energie electrică de la utilizatorii finali deși contractele încheiate conțin o clauză expresă pe această temă, iar prin specificul activităților desfășurate era utilizată energie electrică. În această situație se află chiriașii care au amplasat pe bază de contract de închiriere aparate de distribuit băuturi calde sau gustări în zona de intrare în salină de pe str. Salinelor nr. 45B, respectiv:

Nr.

crt.

Denumire societate/chiriaș

Contract nr/dată

 

Sammills Logistics SRL

259/21.12.2016

2.

Sammills Distribution SRL

261/21.12.2016

3.

Improdcom SRL

260/21.12.2016

4.

Toddy Group SRL

262/21.122016

5.

Ciortea Cafenea Amigo SNC

55/12.01.2016

Tabel nr. 1: Situația clienților cărora nu li s-a solicitat contravaloarea utilităților consumate

 

 1. Sistemul de control intern/managerial implementat la nivelul societății Salina Turda SA nu este exercitat în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Controlul intern/managerial nu a fost organizat și exercitat în conformitate cu prevederile legale în vigoare, astfel:

 • Regulamentul de organizare și funcționare al societății, nu a fost actualizat pe măsura modificării structurii organizatorice, astfel că acesta nu cuprinde atribuții pentru unele structuri funcționale ( ex CFP, CFG, GDPR, etc) ce se regăsesc în organigramă, respectiv cuprinde atribuții pentru structuri funcționale ce nu se mai regăsesc în organigramă (serviciul Agrement);
 • Atribuțiile, funcțiile și responsabilitățile personalului sunt stabilite și definite prin fișele postului, care nu în toate situațiile sunt datate respectiv aprobate de directorul general;

În situația în care s-a modificat funcția salariatului, nu întotdeauna s-a procedat la actualizarea fișei postului, iar în anumite situații funcția și relațiile de subordonare înscrise în fișa postului nu corespund cu cele din statul de funcții aprobat de consiliul de administrație.

 • Conform organigramei aprobată de Consiliul de Administrație în ședința din Ol . 1 10018, societatea Salina Turda SA are în structură următoarele subunități funcționale: Juridic, Control financiar de gestiune, Control financiar preventiv, GDPR, Resurse umane, SSM/Situații de urgență, Protecția mediului, Planificare, strategie și performanță organizațională (aflate în subordinea

Directorului general); Finanțe, contabilitate financiară, contabilitate de gestiune, Marketing, Achiziții, (aflate în subordinea Directorului comercial/financiar);Administrativ și management active fixe, Mentenanță, Cercetare, Complex Balnear Potaissa, Salina, Bazin de înot, Ștrand Durgău, Hotel /Restaurant (aflate în subordinea Directorului operațiuni).

Prin organigramă nu a fost stabilită forma de constituire a acestora (direcție, serviciu, birou, compartiment, după caz).

 • Prin planul de administrare aprobat prin HCL nr, 33 din 26.02.2015 și respectiv 168 din 26.05.2017 au fost stabilite obiectivele generale și definite obiectivele specifice care nu răspund întocmai pachetului de. cerințe „SMART". Pentru obiectivele specifice nu s-au stabilit indicatori de performanță.
 • Conducătorul entității publice nu a dispus monitorizarea performanțelor pentru obiectivele și/sau activitățile compartimentelor, prin intermediul unor indicatori cantitativi și/sau calitativi.
 • La nivelul societății nu a fost aprobată o procedură privind managementul riscurilor dar există întocmit un registru a} riscurilor care fiu s-a elaborat de către comisia de monitorizare prin analizarea riscurilor identificate și evaluate la nivelul compartimentelor și respectiv selectarea acelor riscuri semnificative care pot afecta atingerea obiectivelor societății, iar măsurile de control stabilite. nu sunt menite să conducă la minimizarea riscurilor (ex pentru riscul 'lipsa CFP pe documente măsura de control stabilită este aplicarea vizelor CFP pe documente pentru desemnarea unor persoane incompatibile pentru acordarea CFP măsura de control stabilită este desemnarea unor persoane compatibile pentru acordarea CFP, pentru riscul stabilirea eronată a necesităților anuale măsura de control stabilită este monitorizarea).

e Pentru perioada controlată nu s-a elaborat programul de dezvoltare â sistemului de control intern/managerial care să cuprindă obiectivele societății în domeniul controlului intern managerial, în funcție de stadiul implementării și dezvoltării acestuia, iar pentru fiecare standard de control intern managerial să fie stabilite activități, responsabili și termene.

La nivelul entității nu fost întocmită o listă a activităților desfășurate și pentru care trebuie elaborate proceduri astfel că nu se cunoaște numărul procedurilor ce trebuie elaborate,

S-a constatat însă că nu există proceduri legate de: scoaterea din evidență și casarea bunurilor din patrimoniul societății, elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli, conducerea contabilității de gestiune, etc.

Pentru perioada controlată conducătorul entității nu a dispus efectuarea autoevaluării sistemului de control intern managerial de către compartimentele existente la nivelul entității pentru a stabili gradul de conformitate a acestuia cu standardele de control intern managerial și pentru a identifica deficiențele/ -slăbiciunile sistemului de control intern managerial.

De asemenea nu s-a elaborat anual un raport asupra sistemului de control intern managerial.

 

8, La nivelul societății Salina Turda SA, activitatea de control financiar preventiv propriu nu s-a exercitat conform prevederilor legale.

În urma verificării modului în care este exercitat controlul financiar preventiv propriu Ia nivelul entității s-au constatat următoarele:

În perioada controlată prin decizia conducătorului entității au fost numite persoanele care exercită controlul financiar preventiv propriu respectiv prin Decizia nr-20/30.01.2015, completată prin Decizia nr,328/31.12.2016 și Decizia nr.4/08.010018 titularul iar prin Decizia nr.249/15* 12.2015 și Decizia nr-36/27.03.2018 înlocuitorul,

Din examinarea cadrului propriu privind operațiunile supuse CFP respectiv a registrului privind proiectele de operațiuni prezentate la viza CFP s-a constatat că nu au fost supuse vizei CFP și implicit nu au fost înscrise în registru toate documentele ce reflectă operațiuni efectuate pe seama fondurilor societății respectiv patrimoniului acesteia (ex. state de plată, contracte individuale de muncă etc.).

 

 1. La societatea Salina Turda SA controlul financiar de gestiune nu s-a exercitat potrivit prevederilor legale.

În urma verificării modului în. care este exercitat controlul financiar de gestiune Ia nivelul entității s-au constatat următoarele:

 • Activitatea de control financiar de gestiune desfășurat în baza programului de activitate anual întocmit de către persoana cu atribuții de control financiar de gestiune fără a se preciza în referatul de justificare criteriile avute în vedere la elaborarea acestuia. Programul anual este aprobat de directorul general dar nu i s-a atribuit un număr de înregistrare la registratură;
 • Pentru activitatea privind controlul financiar de gestiune a fost elaborată și aprobată procedura operațională PO-DE-15 privind operațiunea de control financiar de gestiune dar fără a se stabili durata efectuării unei acțiuni de control, circuitul actelor de control și nu a desemnat persoanele responsabile pentru ducerea la îndeplinire a măsurilor stabilite;
 • Pentru controalele efectuate s-a întocmit raport de control, act de. control ce nu este prevăzut în procedura internă și pentru care nu s-a atribuit număr de înregistrare la registratura societății. Rapoartele de control nu sunt semnate de către reprezentantul structurii controlate și nu au fost prezentate directorului general în vederea analizării, dispunerii de măsuri și urmăririi ducerii la îndeplinire a acestora conform rapoartelor de control.

În urma controlului efectuat privind activitatea de resurse umane și activitatea de marketing. pentru deficiențele constatate nu s-au precizat prevederile .legale sau reglementările interne încălcate, consecințele economico-financiare, patrimoniale, persoanele răspunzătoare.

 1. Inventarierea elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii nu a fost efectuată cu respectarea întocmai a prevederilor legale, astfel încât posturile din bilanțul contabil anual nu au fost corelate cu datele. înregistrate în contabilitate, puse de acord cu situația reală a elementelor patrimoniale, stabilită pe baza inventarului.

Având în vedere faptul că inventarierea aferentă anului 2018 nu s-a finalizat, ea fiind în derulare, ne raportăm la operațiunea efectuată pentru anul 2017.

Inventarierea anuală a patrimoniului a fost demarată în baza Deciziei nr, 287/29.12.2017 emisă de directorul societății, perioada de derulare fiind 29.12.2017-31.03.2018, dar din verificarea efectuată a rezultat faptul că nu s-a respectat întocmai prevederea legală, constatându-se următoarele:

 Declarațiile de inventar luate gestionarilor poartă data de 03.01.2018, în condițiile în care inventarierea stocurilor deținute în gestiune s-a efectuat, conform listelor de inventariere la 31.12.2017, iar aceste declarații nu au mențiuni referitoare la ultimele documente de intrare și ieșire din gestiune;

 Listele de inventariere nu sunt confirmate prin semnătură de persoana responsabilă din cadrul compartimentului contabil;

Imobilizările corporale aflate în curs de execuție nu s-au inventariat pe stadii de execuție, în urma constatării la fata locului prin descrierea obiectivului, a stadiului în care se află acesta, pe baza valorii din documentația existentă (situații de lucrări), precum și în funcție de volumul lucrărilor realizate Ia data inventarierii;

                            

 La inventarierea furnizorilor conform Procesului verbal din data de 28.03.2018, care nu are număr de înregistrare este specificat faptul că s-a inventariat soldul contului 401-Furnizori la 31 .12.2017 și s-a constatat un sold de 329.679,88 lei, dar anexat listei este prezentată situația de detaliu conținând furnizorii și soldul neachitat fiecăruia, din care rezultă un total de 330.261,88 lei, fără să fie făcute precizări referitoare la diferențele de valoare dintre cele două documente;

 La inventarierea provizioanelor constituite se menționează doar soldul din contabilitate într-o poziție globală* fără să fie precizate în detaliu situațiile care au necesitat constituirea de provizioane cu valoarea individuală pentru fiecare și fără să se facă o analiză asupra necesității menținerii acestora la valoarea integrală, Acest aspect s-a regăsit și în cazul provizioanelor pentru litigii și în cel al provizioanelor constituite pentru deprecierea creanțelor;

 Inventarierea disponibilităților bănești aflate în conturi la bănci trebuia efectuată în conformitate cu prevederile OMFP nr. 2861/2009 pentru aprobarea Nomelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii — Anexa, pct. 29, alin. (2) și (3): „...Disponibilitățile aflate în conturi la bănci sau la unitățile Trezoreriei Statului se inventariază prin confruntarea soldurilor din extrasele de cont emise de acestea cu cele din contabilitatea entității* În acest scop, extrasele de cont din ziua de 31 decembrie sau din ultima zi bancară puse la dispoziție de instituțiile de credit și unitățile Trezoreriei Stalului, vor purta ștampila oficială a acestora.... ” În fapt comisia de inventariere a menționat în liste de inventariere conturile contabile 5121 Conturi la bănci în lei și 5 121 Conturi la bănci în devize, desfășurate în analitice pe bănci, fără să fie atașate extrasele de cont confirmate de băncile în cauză;

 Soldul casei în valută nu este menționat în Procesele verbale de inventariere întocmite nici de subcomisia numită pe acest segment, nici în cel întocmit de comisia centrală;

Deși au fost înscrise în liste de inventariere distincte bunurile primite în administrare, acestea nu s-au transmis spre confirmare proprietarului acestora, conform OMFP nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, care prevede la pct. 19. alin„ (l), că: „Bunurile existente în entitate și aparținând altor entități în administrare... ele.) se inventariază fi se înscriu- în liste de inventariere distincte.

Listele de inventariere cuprinzând bunurile aparținând terților se trimit si persoanei „fizice sau juridice, române ori străine, după caz, căreia îi aparțin. bunurile respective; in termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la terminarea inventarierii, urmând ca proprietarul bunurilor să comunice eventualele nepotriviri în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea listelor de inventariere ...  Nu au fost inventariate bunurile care au rezultat din demolarea clădirii administrative aflate pe str. Salinelor nr. 54 intrarea veche a obiectivului, respectiv bunurile recuperate care aparțineau- proprietarului, în speță Municipiul Turda și care se află depozitate în spațiile societății;

 Mai mult, prin Procesul verbal din data de 28.02.2018, care nu are număr de înregistrare, întocmit pentru prezentarea rezultatului inventarierii bunurilor primite în administrare la 31.12.2017 se face un istoric al evenimentelor care au condus la inexistența faptică a multor bunuri din lista cu obiectele de inventar aflate în dotarea Hotelului Potaissa la momentul preluării lui în administrare conform HCL nr. 146/30.09.2010, dar conducerea societății nu procedează la valorificarea acestui înscris conform prevederilor legale, astfel că procesul verbal al subcomisiei deși este aprobat de directorul societății nu generează demersuri menite să clarifice și să rezolve starea de fapt descrisă. În esență este vorba despre o serie de obiecte de inventar care aparțin Municipiului Turda și care au fost preluate odată cu preluarea hotelului de la administratorul anterior SC Domeniul Public Turda. SA.

Ulterior, acest hotel a intrat în renovare, iar o parte din obiectele de inventar din interior au fost depozitate într-un spațiul închiriat de la Stațiunea de Cercetare și Dezvoltare Agricolă Turda, o parte s-au degradat astfel încât comisia constată că nu mai pot fi identificate, iar o parte au fost cedate de societate, deși nu era proprietara bunurilor și nu avea acceptul proprietarului, către Colegiul „Emil Negruțiu” Turda, Asociația Sfântul Iacob Ceanu Mare și Parohia Câmpia Turzii II, după ce anterior Consiliul de Administrație adoptase Hotărârea nr. 57/21.05.2014 de scoatere din uz a obiectelor de inventar așa cum figurau ele în anexele la hotărâre deși nu era vorba de bunuri din patrimoniul societății.

  

 1. Au fost efectuate plăți nelegale în sumă de 5,250 lei reprezentând indemnizația de membru în Consiliul de Administrație acordată necuvenit în perioada exercitării mandatului de director general.

Potrivit OUG nr.109/2011, la nivelul anului 2013 remunerația directorului era formată dintr-o indemnizație fixă lunară și dintr-o componentă variabilă constând într-o cotă de participare la profitul net al societății, o schemă de pensii sau o altă formă de remunerare pe baza indicatorilor de performanță și aceasta era unica formă de remunerare, dacă directorul avea și calitatea de administrator.

În fapt în perioada 27 martie 2013 - 30 septembrie 2013 s-a plătit directorului generai al societății Turda Salina Durgău SA (actualmente Salina Turda SA) care avea și calitatea de membru în Consiliul de Administrație indemnizația fixă lunară stabilită prin contractul de mandat încheiat pentru funcția de director genera} și indemnizația stabilită prin contractul de mandat încheiat pentru calitatea de membru în Consiliul de Administrație, fiind astfel încălcate prevederile legale incidente.

Urmare acordării indemnizației de membru în Consiliul de Administrație pe perioada exercitării mandatului de director general au fost efectuate plăti nelegale în sumă de 5.250 lei.

 

 1. Încheierea contractului de mandat în cazul dlui Nemeș Vasile s-a realizat fără a se respecta prevederile legale incidente.

În ședința din data de 20.03.2013, Consiliului Local Turda a aprobat prin HCL nr. 74 din 20.03.2013 numirea d-lui Nemeș Vasile în Consiliul de Administrație al societății Turda Salina Durgău SA (actualmente Salina Turda SA).

În data de 26.03.2013, cu 7 voturi pentru numire și două abțineri, Consiliul de Administrație al societății îl desemnează pe dl Nemeș Vasile director general al societății Turda Salina Durgău SA începând cu data de 27.03.2013 fără a fi respectate prevederile legale incidente respectiv: directorul a fost numit dintre membrii Consiliului de Administrație dar nu s-a aplicat procedura de selecție prevăzută la art. 35 din OUG nr.109/2011 ( nu au fost stabilite criteriile de selecție, nu s-a efectuat o selecție cu respectarea principiilor liberei competiții, nediscriminării, transparentei și nu s-a efectuat publicitatea anunțului de selecție a directorilor).

Numirea în calitate de membru în Consiliul de Administrație și ulterior în funcția de director general a dlui Nemeș Vasile a condus la încheierea Contractului de mandat nr. 45 1 din 27.03.2013 respectiv a Contractului de mandat nr. 21 din 22.05.2013 în baza cărora a fost remunerat în perioada 27 martie 2013-23 decembrie 2013, suma plătită fiind de 76.231 lei brut la care adaugă contribuțiile angajatorului.

Trebuie menționat faptul că potrivit hotărârii Consiliului de Administrație nr. 5 din 23.12.2013 dl Nemeș Vasile a fost revocat din funcția de director executiv anterior încetării contractului de mandat.

Urmare revocării din funcția de director general înainte de încetarea mandatului, dl Nemeș Vasile a formulat acțiune în instanță solicitând plata cu titlul de daune interese a unor despăgubiri (contravaloarea unui număr de 18 remunerații potrivit pct. 1 din contractul de mandat nr.21din 22.05.2013, contravaloarea indemnizațiilor lunare pentru preaviz pentru perioada de preaviz de 90 zile, cota parte din profitul net). Instanța considerând revocarea din funcție fără justă cauză a admis acțiunea formulată de Către Nemeș Vasile și a stabilit de plată în sarcina societății suma de 227.441 lei, sumă care a fost achitată acestuia.

Referitor la numirea în Consiliul de Administrație al societății a dlui Nemeș Vasile, Agenția Națională de Integritate a introdus cerere de chemare în judecată la Tribunalul Cluj prin care a solicitat să se constate nulitatea absolută a HCL nr. 74/20.03.2013  care vizează numirea d-lui Nemeș Vasile în Consiliul de Administrație al societății precizând că dl Nemeș Lucian Bogdan, fiul d-lui Nemeș Vasile s-a aflat în situație de conflict de interese prin participarea sa la elaborarea proiectului de hotărâre privind alegerea d-lui Nemeș Vasile în vederea numirii în Consiliul de Administrație de la SC Turda Salina Durgău SA, la semnarea expunerii de motive a proiectului de hotărâre, la votarea introducerii pe ordinea de zi a proiectului de hotărâre.

Totodată, precizează că raportul de evaluare prin care s-a reținut starea de conflict de interese a rămas definitiv prin Decizia nr.3168/15.11.2016 a ICCJ.

Tribunalul Cluj prin Sentința Civilă nr.5161/28.09.2019 inițial a respins ca inadmisibilă cererea formulată de Agenția Națională de Integritate și a admis excepția inadmisibilității acțiunii invocată de dl Nemeș Lucian Bogdan care a menționat că acțiunea a rămas fără obiect deoarece HCL nr. 74/2013 a fost revocată de către emitent prin HCL nr. 266/09.12.2013. Prin urmare Agenția Națională de Integritate formulează recurs la Curtea de Apel Cluj-Secția Contencios Administrativ și Fiscal iar acesta este admis prin Decizia Civilă nr. 1315/28.02.2018. Potrivit acestei Decizii Civile este casată Sentința Civilă nr. 5161/28.09.2017 și cauza se trimite spre rejudecare aceleiași instanțe întrucât soluția primei instanțe nu a fost legală) excepția inadmisibilității fiind greșit admisă de aceasta.

În urma rejudecării cauzei, Tribunalul Cluj —Secția Mixtă de Contencios Administrativ și Fiscal, de Conflicte de Muncă și Asigurări Sociale, prin Sentința Civilă nr. 1565/2305,2018 admite cererea formulată de Agenția Națională de Integritate și constată nulitatea absolută HCL nr. 74/20.03.2013 în partea care vizează numirea dlui Nemeș Vasile în Consiliul de Administrație al SC Turda Salina Durgău SA.

Împotriva Sentinței Civile nr. 1565/23.05.2018, recurenții Nemeș Vasile și Nemeș Lucian Bogdan formulează recurs dar acesta este respins de către Curtea de Apel Cluj —Secția a III•A Contencios Administrativ și Fiscal prin Decizia Civilă nr.4314/12.11.2018 care menține În întregime Sentința Tribunalului Cluj, soluția pronunțată de această instanță fiind definitivă.

Urmare constatării nulității absolute a HCL nr.74/20.03.2013, actul juridic este desființat și mai mult încetează retroactiv și definitiv efectele juridice produse de acesta cu incidență directă în sfera remunerațiilor și despăgubirilor plătite ca efect al acestui act.

Plățile efectuate în baza contractelor de mandat reprezentând indemnizații pentru calitatea de membru în consiliul de administrație, indemnizații pentru funcția de director general, despăgubiri urmare revocării din funcția de director general anterior încetării contractului de mandat însumează 303.672 lei brut la care adaugă contribuțiile angajatorului.

 

 1. Au fost efectuate plăți nelegale în sumă de 6.626 lei reprezentând servicii juridice de asistență și reprezentare achiziționate în condițiile nerespectării prevederilor legale.

În luna decembrie 2013 directorul general al societății Turda Salina Durgău SA (actualmente Salina Turda SA) a încheiat cu Societatea Civilă de Avocați Costaș, Negru și asociații din Arad Contractul de asistență juridică nr. 95/11.12.2013 pentru asistență și reprezentare juridică în dosarul nr. 1435/1285/2013 având ca obiect anulare hotărâre Adunare Generală a Acționarilor,

Încheierea contractului mai sus menționat s-a realizat fără aprobarea Consiliului Local Turda și în condițiile în care la acea dată exista angajat un consilier juridic conform situației din REVISAL, ceea ce contravine prevederilor OUG nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative, conform cărora achiziționarea serviciilor juridice de asistență și reprezentare este permisă în condițiile în care societatea nu are personal de specialitate juridică, pentru situații temeinic justificate și numai cu aprobarea consiliului local.

Totodată, facem precizarea că nu există documente care să justifice faptul că persoana de specialitate juridică angajată a fost în imposibilitatea de a asigura serviciile de asistență și reprezentare având ca obiect anulare hotărâre Adunare Generală a Acționarilor.

Serviciile juridice de asistență și reprezentare achiziționate în condițiile nerespectării prevederilor legale sunt în sumă de 6.626,06 lei potrivit FF nr. CNA000217/11.122013 și au fost achitate cu OP nr.627 din 11.12.2013.

 

 1. Acceptarea la plată și decontarea necuvenit către societatea Alb Construct SRL a unor cantități de lucrări mai mari decât. cele faptice rezultate în urma măsurătorilor executate, ceea ce a produs un prejudiciu bugetului societății în cuantum de 3,834 lei (fără TVA), pentru care s-au calculat dobânzi și penalități în sumă de 476 lei.

Pentru execuția lucrării „Modernizare la Hotel Potaissa Turda-Restaurant” s-a încheiat Contractul nr. 184/12.12.2017 cu societatea Alb Construct SRL cu sediul în Huedin, lucrările fiind individualizate în anexa Ia contract, valoarea acestuia  fiind de 11.595 lei fără TVA.

La finalizarea lucrărilor se încheie Proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 2/15.12.2017, iar societatea. emite factura ALB0021/18.12.2017 pentru suma integrală din contract respectiv 11.595 lei fără TVA, pe care societatea Salina Turda SA o achită cu OP nr. 1674/21.12.2017.

Conform contractului, una din operațiunile vizate se referea la montat piatră cu material piatră pus la dispoziție de către beneficiar, materialele de montaj și manoperă fiind ale executantului pe o suprafață de 71 mp.

Din verificarea efectuată în teren, la acest articol de lucrare s-a constatat, așa cum rezultă din Nota de constatare privind verificarea lucrărilor în teren înregistrată sub nr. 456/30.012019, că există placată cu piatră o suprafață măsurată de 17 mp, rezultând astfel că au fost acceptate și implicit decontate cantități neexecutate pentru suprafața de 54 mp, care din punct de vedere valoric înseamnă 3.834 lei -fără TVA (54mp *71 lei/mp conform contract).

Deoarece în contract se menționează faptul că beneficiarul pune la dispoziție piatra, a fost verificată și această achiziție rezultând faptul că în baza Referatului de necesitate nr. 1491/30.10.2017 s-a solicitat achiziționarea a 23 mp piatră, manopera estimată atunci fiind de 1.700 lei fără TVA, la care se adăugau, așa cum s-a estimat, cel mult 400 Iei fără TVA pentru materiale, comparativ cu suma decontată de 5.041 lei fără TVA

În final s-au achiziționat de la SC Agroliv SRL cu Factura nr. 17131784/31.10.2017, 43 de cutii piatră decor Natimur Edna 0,47mp/cutie, rezultând 20,21 mp achiziționați, de unde se poate constata faptul că societatea nu a achiziționat material pentru o suprafață de 71 mp cât s-a decontat. 

 

 1. Societatea a achiziționat o serie de bunuri care nu erau destinate derulării activității curente a societății conform obiectului său de activitate și a căror procurare nu a condus la beneficii economice, generând cheltuieli nedeductibile pentru societate în sumă de 59.970 lei și impozit pe profit suplimentar de 4.910 lei

Din verificarea achizițiilor cu caracter de mijloace fixe efectuate de societatea Salina Turda SA în intervalul 2016-2018, a rezultat faptul că au fost alocate fonduri pentru achiziționarea de imobilizări corporale și obiecte de inventar care nu foloseau derulării activității curente a societății conform obiectului său de activitate și mai mult aceste achiziții nu generau venituri- pentru entitate.

Deși aceste achiziții, având caracteristicile mai sus descrise generează cheltuieli care din punct de vedere fiscal nu sunt deductibile, acestea nu au fost considerate și tratate ca atare de către entitate, aceasta deducându-le ca în cazul achizițiilor destinate activității curente direct legate de obiectul său de activitate.

Astfel, prin hotărârea nr. 45/03.11.2016 a Consiliul de Administrație al societății, s-a aprobat „...achiziționarea unui număr de 10 căsuțe, în regim de urgentă, până la data de 30.11.2016, care vor fi amplasate în Parcul Central, având în vedere solicitarea Primăriei Municipiului Turda pentru acordarea de sprijin în vederea organizării Târgului de Crăciun...”

Ulterior, se procedează la perfectarea unui contract de parteneriat cu Municipiul Turda înregistrat sub nr. 24760/14.11.2016, prin care societatea trebuia să asigure montarea și amenajarea pe cheltuiala proprie a unui număr de 10 căsuțe pe care să le pună „...gratuit la dispoziția organizatorilor...”  și mai mult s-a stabilit și faptul că trebuia să contribuie financiar cu suma de 5.000 lei pentru activitatea destinată promovării turistice.

Cum valabilitatea parteneriatului expira în 31.12.2017, se intervine în 12.12.2017 cu un act adițional înregistrat sub nr. 7232/13.12.2017, prin care se modifică doar durata contractului respectiv până în 31.12.2019.

                         

Se constată astfel că societatea Salina Turda contribuie la realizarea, unui eveniment organizat la nivel local prin mobilizarea unor sume din bugetul societății pentru achiziționarea a 10 căsuțe care urmau să devină puncte de comercializare a diverselor produse, dar fără ca aceasta să facă demersurile pentru închirierea lor și fără ca să beneficieze de sumele plătite de utilizatorii finali ai acestora. În fapt aceste căsuțe sunt utilizate și pentru alte evenimente organizate de municipalitate în parcul central așa cum rezultă din imaginile surprinse de la acele acțiuni aflate pe pagini de internet cu evenimente locale.

Achiziția căsuțelor este demarată în regim de urgență, respectiv în data de 04.11.2016, prin Referatul de necesitate nr. 349/04.11.2016, unde se precizează faptul că valoarea estimată este de

38.000 lei plus TVA și tot în 04.11.2016 se emite și Nota justificativă conform art. 43 din HG nr, 395/2016, prin care se motivează faptul că prețul postat de operatorii economici pentru obiectul achiziției este -mai mare decât prețul pieței, dar fără să se probeze cu înscrisuri atașate acest fapt, propunându-se ca achiziția să se facă de la Argo SRL pentru prețul de 32.500 lei fără TVA

Ulterior se încheie Contractul nr. 895/10.11.2016 cu furnizorul pentru livrarea și montarea celor 10 căsuțe care emite în data de 21.11.2016 Factura ARG00001710, din care rezultă că valoarea căsuțelor era de 32.500 lei fără TVA Furnizorul încasează un avans de 50% din valoarea totală cu OP nr. 1212/14.11.2016 și diferența cu OP nr. 1279/24.11.2016.

Pentru a asigura funcționalitatea acestora se solicită ulterior și achiziționarea unor șuruburi, șaibe, inclusiv materiale pentru instalația electrică la cele zece module-chioșc de tip Sylva, efectuându-se cheltuieli suplimentare de încă 1570,39 Iei, fără TVA.

În data de 29.11,2016, prin Procesul verbal de predare primire nr. 5133/26023/29. I I .2016 se perfectează predarea celor 10 căsuțe de 3*2,4 m către Primăria municipiului Turda.

Cum proprietara celor 10 construcții de lemn este societatea Salina Turda SA, aceasta procedează la declararea acestora la Direcția impozite și taxe de la nivelul Primăriei Turda și în Consecință datorează și plătește impozit pe clădiri începând cu 01.01.2017, până în prezent fiind achitată cu această destinație suma de 511 lei. Rezultă că, deși societatea nu dispune de modul de utilizare a acestor spații și nu le folosește în interes propriu, plătește impozitul pe clădiri aferent la organul de specialitate local.

Mai mult, tot în data de 29. 11.2016, societatea Salina Turda SA procedează la predarea către SC Domeniul Public Turda SA a. unui modul din lemn de 5*4m cu instalație electrică, așa cum rezultă din Procesul verbal de predare primire nr. 5134/29. 11.2016, care a fost predat în baza unui contract de comodat. Acest modul se află montat tot în Parcul Central și deservește activitatea patinoarului gestionat de SC Domeniul Public Turda SA în baza hotărârilor de consiliu locat, exploatarea acestuia presupunând inclusiv încasarea sumelor din biletele de intrare, fiind deci o activitate generatoare de venituri pentru aceasta.

Acest modul a făcut obiectul unei achiziții anterioare, fiind din lotul cumpărat pentru amplasarea căsuțelor destinate închirierii prin poziționarea lor în parcarea din fata pavilionului de intrare în salină.

În plus, în anul 2017 societatea achiziționează un foișor hexagonal de la același furnizor Argo SRL în valoare de 5.630,25 lei (fără TVA) așa cum rezultă din factura ARG00002006/06.10.2017, destinația lui fiind amplasarea în Parcul din Turda Nouă, societatea fiind receptivă la inițiativa Municipiului Turda care a adoptat hotărârea nr. 251/27.10.2016 prin care aprobă modelul protocolului de colaborare ce urma să se încheie între agenții economici/instituții în cadrul proiectului „Adoptă un spațiu verde". Între cele două părți se încheie ulterior Protocolul nr. 1801/31.03.2017.

Tot pentru aceeași destinație au fost achiziționate bănci și coșuri de gunoi în valoare de 34.624,56 lei fără TVA, conform Facturii nr. 17039/10.08.2017 și Contractului nr. 108/12.06.2017.

Acest demers de dotare cu mobilier urban a parcului aflat în proprietatea municipiului nu se circumscrie nici el obiectului de activitate al societății și nu generează venituri pentru aceasta.

Pentru toate aceste achiziții așa cum au fost ele menționate mai sus nu pot fi considerate deductibile: taxa pe valoarea adăugată, cheltuiala cu amortizarea, impozitul pe clădiri achitat, ceea ce impune o recalculare și a profitului și implicit a impozitului pe profit;

 

 1. Nu au fost respectate în totalitate prevederile legale privind casarea mijloacelor fixe.

Din verificarea modului de derulare în perioada controlată a operațiunii de casare a mijloacelor fixe; s-au constatat următoarele:

 • prin hotărârea Consiliului de Administrație s-a aprobat valorificarea prin casare a

mijloacelor fixe scoase din funcțiune; comisia desemnată pentru casare a aprobat valorificarea mijloacelor fixe ca deșeuri; procesul verbal de scoatere din funcțiune a mijloacelor fixe, aprobat de directorul general, nu este completat la pct III cu informații privind număr și dată document, denumire, cantitate, preț unitar, valoare pentru Ansamble, subansamble piese, componente și materiale rezultate cu ocazia casării; nu există document justificativ care să ateste cantitatea de deșeu predată (bon de cântar);

 • procesul verbal de scoatere din funcțiune a mijloacelor fixe nu are viză CFP și implicit nu este înscris în registrul operațiunilor privind CFP.
Pin It

Add comment

Regulile de baza pentru a face comentarii pe site
1. Nu folositi cuvinte obscene. Folosirea lor va duce la: modificarea comentariului, stergerea lui, respectiv, blocarea IPului celui care posteaza, in functie de gravitate.
2. Nu afisati linkuri catre site-uri obscene sau virusate.
3. Nu comentati numai de dragul de a comenta (fara spam).
4. Comentariile dumneavoastra vor fi aprobate de catre un administrator in cel mai scurt timp.


Security code
Refresh