16
Ma, Iul
2 New Articles

Turdaleaks
Tools
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Ca aproape tot ceea ce se întâmplă în societate, în ultima perioadă, până și demiterea fostului manager al Muzeului de Istorie Turda, a fost politizată în ultima vreme. Scriam în urmă cu două săptămâni că managerul Muzeului de Istorie Turda, Mariana Andone Rotaru, a fost demisă din cauza neîndeplinirii unor obligații contractuale. Citește aici articolul: „Managerul Muzeului de Istorie Turda, demis din cauza neîndeplinirii unor obligații contractuale!muzeu de istorie turda

Acum, la două săptămâni de la acel moment, aflăm nu doar că s-au organizat campanii de susținere a fostului manager, ci chiar că aceasta a solicitat Municipiului Turda, repunerea în funcție. Afirmația făcută de autorii petiției online, cum că „suntem neplăcut surprinși de demiterea subită și nemotivată a doamnei Andone și condamnăm acest gest”, ne-a atras atenția în primul rând. Cum adică nemotivată, când motivele au fost precizate de responsabilii cu comunicarea din Primăria Turda, încă din 8 aprilie?

Dacă, în urmă cu două săptămâni, publicam că „Contractul de management al doamnei Mariana Andone Rotaru a încetat unilateral, din cauza neîndeplinirii unor obligații contractuale, acum am solicitat municipalității amănunte referitoare la decizia luată în legătură cu fostul manager al Muzeului de Istorie Turda. Aflând că Mariana Andone Rotaru a solicitat repunerea în funcție, am solicitat conform legii nr. 544 din 2001 privind liberul acces la informații de interes public, răspunsul pe care Municipiul Turda, reprezentat prin primarul Cristian Matei, i l-a dat.

În cuvinte puține, Mariana Andone Rotaru, avea printre celelalte atribuții aceea de a prezenta Municipiului Turda, în fiecare an, proiectul de buget al instituției pe care o conducea. Totodată trebuia să depună la Primăria Turda situațiile financiare trimestriale și anuale, precum și rapoartele anuale de activitate, în baza cărora să se facă evaluarea anuală a activității managerului. În răspunsul formulat solicitării făcute de fostul manager, primarul Cristian Matei precizează că aceasta „nu a înțeles ca, în ultimii 3 ani, să își îndeplinească aceste obligații”. Toate aceste documente nu au fost depuse la sediul autorității publice. Adică, raportat la neîndeplinirea obligațiilor care incumbau managerului Muzeului de Istorie Turda, autoritatea publică a fost în imposibilitate de a evalua activitatea acestuia.

392 de persoane au semnat petiția de susținere a Marianei Andone Rotaru, dintre care 45 de turdeni.

Iată răspunsul furnizat de Municipiul Turda, cererii formulate de fostul manager al Muzeului de Istorie Turda, de a fi repusă în funcție:

RASPUNS

 

Prin care va aducem la cunostinta faptul ca nu putem da curs solicitarii dvs. de repunere în funcția de director al Muzeului de Istorie Turda intrucat nu exista temei juridic pentru o astfel de masura.

Încredinţarea managementului instituţiilor publice de cultură se face prin organizarea unui concurs de proiecte de management, conform art.4 din OUG nr.189/2008.

Decizia privind incetarea contractului de management nr. 15.513/29.07.2016 a fost luata prin raportare la dispozitiile acestuia si la prevederile OUG nr.189/2008, respectiv avandu-se in vedere obligatiile contractuale si legale asumate de catre dvs.

In acest sens au fost avute in vedere obligatiile managerului prevazute la art.6 alin.2 lit.b, h, i, k si l din Contractul de Management nr.15513/29.07.2016, precum si prevederile art.27 alin.1 lit.a si alin.2 din OUG 189/2008, conform carora:

(1)Managerul are urmatoarele atributii principale:

a)elaboreaza si propune spre aprobare autoritatii proiectul de buget al institutiei;

(2)Managerul poate îndeplini si alte atributii stabilite prin contractul de management, prin regulamentul de organizare si functionare a institutiei sau prevazute de lege.

 

Cu toate ca aveati obligatia sa prezentati autoritatii publice proiectul de buget, situatiile financiare trimestriale si anuale, precum si rapoartele anuale de activitate (in baza carora urma sa se faca evaluarea dvs. anuala), nu ati inteles ca in ultimii 3 ani sa va indepliniti aceste obligatii. Acestea nu au fost depuse la sediul autoritatii publice.

Raportat la neindeplinirea obligatiilor care va incumbau, autoritatea publica a fost in imposibilitate de a-si exercita drepturile prevazute la art.7 al.1 lit.a si b din contractul de management si la art.25 din OUG nr. 189/2008.

Mai exact, autoritatea publica a fost in imposibilitate de efectuare a evaluarii anuale a managementului conform Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului, aprobat prin Ordinul nr. 2799/2015, neputand fi analizat modul in care dvs. v-ati indeplinit obligatiile asumate prin contractul de management si modul in care au fost respectate clauzele contractuale.

Conform art.25 alin.1 din OUG 189/2008: (1)Pe durata contractului de management, autoritatea verifică modul în care sunt respectate clauzele acestuia de către manager, în cadrul evaluărilor anuale ale managementului.

 

Conform art.36 din OUG 189/2008:

(1)Evaluarea managementului se face anual, pe baza Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului, elaborat de Ministerul Culturii, şi reprezintă procedura prin care autoritatea verifică modul în care au fost realizate obligaţiile asumate prin contractul de management, în raport cu resursele financiare alocate, potrivit procedurilor prevăzute la art. 25 alin. (2) şi (3).

(2)În toate cazurile, evaluarea prevăzută la alin. (1) se face prin analizarea proiectelor realizate în cadrul programului asumat şi, după caz, ţinându-se cont şi de activităţile realizate, altele decât cele prevăzute în programul minimal.

 

In lipsa acestei evaluari nu se poate cunoaste modul in care Muzeul de Istorie din Turda a fost administrat si masura in care dvs. v-ati indeplinit obligatiile asumate prin contractul de management. Indiferent de cat de performant sau de putin performant ar fi managementul Muzeului de Istorie, managerul acestuia are o serie de obligatii stabilite atat prin contractul de management cat si prin lege, pe care este tinut sa le indeplineasca, atata vreme cat au fost asumate.

 

Din interpretarea coroborata a prevederilor art.36 alin.2, art.39-40 din OUG nr.189/2008 rezulta ca evaluarea anuala a managerului se face pornindu-se de la analiza raportului de activitate intocmit de catre acesta:  

Art. 39

(1)În vederea efectuării evaluării, managerul are obligaţia de a înainta, în termen de 30 de zile de la data depunerii situaţiilor financiare anuale, un raport de activitate întocmit conform modelului elaborat de Ministerul Culturii şi aprobat prin ordin al ministrului culturii.

(2)După depunerea de către manager a situaţiilor financiare anuale şi a raportului de activitate, ordonatorul principal de credite are obligaţia să organizeze, în termen de 60 de zile, evaluarea anuală, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă.

(3)În cuprinsul raportului de activitate managerul are dreptul să formuleze propuneri motivate privind modificarea şi/sau completarea clauzelor contractuale, cu respectarea cadrului general instituit prin contractul de management încheiat cu autoritatea, şi poate propune, pentru următoarea perioadă de raportare, noi proiecte, conform bugetului aprobat.

Art. 40

Evaluarea managementului este organizată în următoarele etape:

a)analiza raportului de activitate;

b)susţinerea raportului de activitate de către manager în cadrul unui interviu.

Ori dvs., in calitate de manager al Muzeului de Istorie Turda nu ati intocmit rapoartele de activitate in baza carora sa se faca evaluarea anuala. Lipsa rapoartelor de activitate a facut imposibila analiza activitatii dvs. si evaluarea managementului. Evaluarea performantelor si a modului de indeplinire a obligatiilor asumate de catre dvs. prin contractul de management nu poate fi facuta decat de catre Comisia de Evaluare (nu si de alti specialist, indiferent de numarul lor) si doar analizandu-se rapoartele anuale de activitate – rapoarte pe care dvs.ati omis cu desavarsire sa le intocmiti.

Fata de aceste considerente precizam ca sunt incidente prevederile art.16 alin.1 lit.g din contractul de management nr.15513/29.07.2016 si prev. art.32 lit.g din OG 189/2008 privind incetarea contractului de management. Conform prevederilor mentionate, contractul de management inceteaza in urmatoarele situatii: g)constatarea neîndeplinirii obiectivelor, programului minimal din motive imputabile managerului, a nerealizării indicatorilor de referinţă stabiliţi prin contractul de management sau a prejudicierii imaginii instituţiei ori a autorităţii, precum şi constatarea nerespectării dispoziţiilor legate de îndeplinirea atribuţiilor prevăzute la art. 27.

Nedepunerea situatiilor financiare trimestriale si anuale si a raportului de activitate anual (in termen de 30 de zile de la depunerea situatiilor financiare), ori a proiectului de buget, se incadreaza in continutul prevederilor art.32 lit.g din OUG 189/2008 raportat la art.27 alin.1 lit.a si alin.2 din ordonanta si a art.16 alin.1 lit.g din contractul de management”, este conținutul răspunsului semnat de primarul Cristian Matei.

Desigur că, dacă Mariana Andone Rotaru este nemulțumită de răspunsul primit, mai are calea justiției, în încercarea sa de a-și redobândi funcția din care a fost demisă.

 

Pin It

Add comment

Regulile de baza pentru a face comentarii pe site
1. Nu folositi cuvinte obscene. Folosirea lor va duce la: modificarea comentariului, stergerea lui, respectiv, blocarea IPului celui care posteaza, in functie de gravitate.
2. Nu afisati linkuri catre site-uri obscene sau virusate.
3. Nu comentati numai de dragul de a comenta (fara spam).
4. Comentariile dumneavoastra vor fi aprobate de catre un administrator in cel mai scurt timp.


Security code
Refresh