28
Ma, Iun
30 New Articles

Turdaleaks
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

La Turda, un lucru normal, cum ar fi Raportul Curții de Conturi întocmit în urma unei acțiuni de audit financiar, devine subiect de dezvăluiri în presă, din cauza comportamentului aberant al șefului executivului de aici, primarul Tudor Ștefănie, cel care a refuzat prezentarea acestui document Consiliului local căruia - atenție! – i-a fost trimis de instituția respectivă. Este, probabil, un caz unic în administrația locală, când primarul (executiv local) confiscă un document adresat Consiliului local (legislativ local), ascunzându-l de reprezentanții din acest for ales de cetățeni. (Continuarea articolului Abateri  financiare de 76,9 milioane lei la Primăria Turda”)

Lupta pentru accesul la informații de interes publicThumbnail image

 

În prima parte a acestui ciclu de dezvăluiri am prezentat modul în care primarul turdean a răspuns cererii noastre formulate în baza legii nr. 544 privind liberul acces la informațiile de interes public prin care am solicitat Decizia nr. 19 a Curții de Conturi, un document atacat în instanță de Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul (UATM) Turda, prin primar Tudor Ștefănie. Pentru că ni s-a refuzat comunicarea respectivului document, am formulat și o reclamație administrativă în baza aceleiași legi, în cadrul căreia am arătat că informațiile solicitate sunt informații de interes public și nu există nici un motiv pentru a nu ne fi furnizate. Ba mai mult, am arătat că Decizia nr. 19 din 2013 a Curții de conturi nu se încadrează în prevederile art. 12 din legea 544/2001 care precizează concret care sunt informațiile ce se exceptează de la accesul liber al cetățenilor, prevăzut la art. 1 si, respectiv, la art. 111.  Am mai precizat că, în conformitate cu art. 13 din același text de lege, „informațiile care favorizează sau ascund încălcarea legii de către o autoritate sau o instituție publică nu pot fi incluse în categoria informațiilor clasificate și constituie informații de interes public”. Or Curtea de Conturi tocmai astfel de fapte a semnalat prin cele două documente.

 

După trei ani, raportul Curții de Conturi încă nu a ajuns la Consiliul Local

 

„Atragem atenția că vorbim de probleme semnalate vizavi de sume aparținând bugetului local, iar cetățenii au dreptul să cunoască modul în care sunt folosiți banii publici. În plus, pe rolul instanțelor de judecată se află un proces care are la bază tocmai acest document despre care subsemnatul, ca cetățean al municipiului Turda, am dreptul să cunosc ce conține, fiind un document elaborat de o instituție publică a statului român, în urma unui control desfășurat la Primăria Turda. Pentru acest proces au fost achiziționate servicii juridice de către Municipiul Turda, iar cetățenii au dreptul să cunoască atât sumele implicate de la bugetul local (public), cât și modul de rezolvare propus de auditori”, am susținut în reclamația administrativă pe care am ales să o comunicăm primarului municipiului Turda, înainte de a deschide acțiune în instanță în încercarea de a-l obliga să ne comunice textul Deciziei Curții de Conturi, un document care fusese adresat încă în urmă cu aproape trei ani Consiliului local, iar dacă acesta era luat în dezbatere de către acest for public, informațiile conținute de el ar fi ajuns integral la cunoștința publicului.

 

Cine a deturnat documentele?

 

În susținerea afirmațiilor mele, vă prezint în exclusivitate, textul unui document (vezi facsimil) care atestă trimiterea de către Curtea de Conturi a raportului de audit și a deciziei despre care vorbim la Consiliul local Turda. De unde a dispărut, fiind închis de-atunci, cu mii de lăcate, probabil, în seiful primarului. „În sprijinul celor afirmate, vă facem cunoscut că actele de control ale Curții de Conturi, în speță raportul de audit financiar și decizia emise la nivelul Camerelor de Conturi Județene se transmit spre analiză organelor deliberative ale administrației publice locale (consiliului județean/local/orășenesc/comunal, după caz), în conformitate cu prevederile pct. 185 alin. 2 și pct. 362 alin. 2 din Regulamentul privind organizarea și desfășurarea activităților specifice Curții de Conturi, precum și valorificarea actelor rezultate din aceste activități. Prin urmare, aplicând prevederile Regulamentului menționat, instituția noastră, cu adresa nr. 1248/04.07.2013, a transmis spre analiză Consiliului Local al Municipiului Turda un exemplar din Raportul de audit nr. 1020/1061/28.05.2013 încheiat la UATM Turda, precum și un exemplar din Decizia nr.19/29.06.2013. Mai mult decât atât, menționăm că instituția noastră și-a îndeplinit obligativitatea prevăzută legal de a inform organele deliberative competente, Curtea de Conturi nefiind răspunzătoare pentru circuitul intern al documentelor în cadrul Consiliului Local Turda”, se arată în documentul citat, document emis de Curtea de Conturi.

 

Dovezile viceprimarului Nemeș

 

Așadar, iată că documentele în care Curtea de Conturi semnalau abateri financiare de 76.911.000 lei (peste 760 de miliarde de lei vechi)  la UATM Turda au fost trimise Consiliului local dar nu au ajuns niciodată la el. Aceasta cu toate că viceprimarul turdean Lucian Nemeș a descoperit înregistrarea de intrare a acelor documente, așa cum acesta arată într-o declarație dată unor organe de presă turdene în data de 24 octombrie 2013.

„La registratura primăriei, la poziţia 13052 exista, pe 5 iulie 2013, intrarea raportului de audit, documentul fiind descărcat la primăria Turda, în sarcina domnului primar căruia eu, unul, de trei luni de zile la acel moment, îi solicitasem acel raport. Prin documentul 1248 din 4 iulie 2013, adresat Consiliului Local Turda se preciza că se trimitea, ataşat, un exemplar al raportului de audit 1020/1061/28.05.2013 şi un exemplar al deciziei nr.19/29.06.2013, adică exact cum Curtea de Conturi susţinea că s-a procedat”, declara Lucian Nemeș atunci, precizând că – având  în vedere ultimul paragraf al documentului 1248: "Vă solicităm, totodată, să luaţi măsurile ce se impun pentru a asigura ducerea la îndeplinire a măsurilor dispuse, până la termenul de realizare stabilit"  – "asta ar fi trebuit să facem noi încă din 4 iulie 2013 însă, din nefericire, noi nu am reuşit să facem acest lucru datorită faptului că noi nu am avut acces la aceste documente".  Prin noi, viceprimarul referindu-se la Consiliul local Turda. Viceprimarul mai furniza atunci o informație extrem de importantă și elecventă pentru ancheta noastră: în afară de documentul 1248 mai există un alt document - 1247 - cu aceeaşi dată, 4 iulie 2013, adresat de Curtea de Conturi primarului Tudor Ştefănie. Lucian Nemeș afirma atunci, așa cum se poate vedea pe o filmare a Ziarului 21 făcută de colegul Marian Oprea, că în ultimul paragraf al documentului 1247 se precizează: "Totodată vă rugăm să prezentaţi Consiliului Local Raportul de audit şi măsurile dispuse prin decizie şi să ne informaţi despre aceasta în termen de 15 zile de la data şedinţei Consiliului Local". 

 

Organele de anchetă sunt absente!

 

Așadar, cineva, a deturnat un document adresat de o instituție de control a statului român (Curtea de Conturi a României) unei instuții (Consiliul Local Turda) care conduce entitatea controlată (UATM și Primăria Turda). După luarea la cunoștință a conținutului celor două documente remise de Curtea de Contrui, Consiliul local Turda avea obligația legală să ducă la îndeplinire măsurile dispuse de organul de control financiar, lucru care nu s-a putut efectua deoarece documentele respective nu au fost niciodată aduse la cunoștința Consiliului Local. Din declarațiile viceprimarului Nemeș rezultă extrem de clar că primarul Tudor Ștefănie avea obligația de a prezenta aleșilor locali raportul Curții de Conturi. Multora le miroase de la o poștă a încălcare flagrantă a legii, a abuz în funcție, a ingerință a executivului în activitatea legislativului etc. Însă instituțiile de anchetă care ar trebui să se autosesizeze pe baza celor prezentate de noi, de viceprimarul Nemeș și de cel puțin un ONG (mă refer aici la Asociația Evlavie, condusă de Ioan Maier) nu-și fac simțită prezența. Iar nouă ni se încalcă dreptul de acces la informații de interes public prevăzut explicit de Legea nr. 544/2001.

Astfel, acest caz legat de Curtea de Conturi devine încă unul din șirul multelor, bizare, care s-au înregistrat la Primăria Turda în perioada celor trei mandate ale primarului Tudor Ștefănie, „un primar jucător”, după chipul și asemănarea mentorului său care a intrat în istoria modernă a României drept un președinte jucător, cum singur se caracteriza.

 

Care sunt neregulile semnalate de inspectori?Thumbnail image

 

Continuăm seria dezvăluirilor din ciclul constatărilor Curții de Conturi, în urma controlului efectuat la Primăria Turda în perioada 02.04.2013 - 28.05.2013.

Principalele constatări au fost trecute într-o sinteză a rezultatelor acţiunilor de audit/control desfăşurate la   UATM TURDA, precizându-se obiectivele urmărite, explicații succinte privind abaterea și suma estimată a abaterii, în mii lei.

O să le prezentăm și noi, mai jos, ca atare, însă, din lipsă de spațiu, o să continuăm și în numărul următor.

 

„Obiectiv urmărit: Exactitatea şi realitatea datelor reflectate în situațiile financiare

 

Explicații succinte privind abaterea:

 

  1. 1. Nu au fost înregistrate în evidența contabilă și în situațiile financiare, acțiunile nominative deținute de Municipiul Turda la capitalul social al SC Domeniul Public Turda SA, reprezentând active fixe și circulante.

Suma: 813.000 lei

 

  1. 2. Nu au fost evaluate, înregistrate în contabilitate și inventariate terenurile cu vegetație forestieră, componentă a patrimoniului public al unităţii administrative teritoriale, pentru care au fost obținute titluri de proprietate, în suprafață de 782 hectare. De asemenea, nu au fost evaluate toate terenurile înregistrate în evidenţa tehnico-operativă în unităţi naturale și nu au fost reevaluate toate imobilizările corporale aparținând domeniului public şi privat al Municipiului Turda.

Suma: 8.237.000 lei

 

  1. 3. Nu au fost inventariate și reflectate corect în evidența contabilă, respectiv în Bilanțul contabil întocmit la 31.12.2012, obiectivele de investiții finalizate, pentru care au fost întocmite procese verbale de recepție la terminarea lucrărilor.

Suma: 49.062.000 lei.”

(Continuarea în nr. următor)

Pin It

Add comment

Regulile de baza pentru a face comentarii pe site
1. Nu folositi cuvinte obscene. Folosirea lor va duce la: modificarea comentariului, stergerea lui, respectiv, blocarea IPului celui care posteaza, in functie de gravitate.
2. Nu afisati linkuri catre site-uri obscene sau virusate.
3. Nu comentati numai de dragul de a comenta (fara spam).
4. Comentariile dumneavoastra vor fi aprobate de catre un administrator in cel mai scurt timp.


Security code
Refresh