20
Sam, Iul
3 New Articles

Politic
Tools
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

 Thumbnail imageConsilierul local PPDD, Lucian Nemeș, fost viceprimar al municipiului Turda, a ajuns sub "lupa" Agenției Naționale pentru Integritate (A.N.I.), care a constatat existența conflictului de interese de natură administrativă, precum și săvârşirea infracțiunii asimilate infracțiunilor de corupție. Perioada avută în vizor de A.N.I este 28 iunie 2012 – 11 decembrie 2013.

Iată ce scrie în documentul postat pe site-ul agenției, intitulat "Comunicat - conflict de interese ad-tiv și infracțiuni de corupție - Nemeș Lucian Bogdan": "Nemeș Lucian Bogdan a încălcat regimul juridic al conflictului de interese în materie administrativă, întrucât, în timpul exercitării mandatului, a participat la elaborarea proiectului de hotărâre privind alegerea domnului Nemeș Vasile în vederea numirii în Consiliul de Administrație al S.C. Turda Salina Durgău S.A., a semnat expunerea de motive anexată proiectului de hotărâre și a votat introducerea pe ordinea de zi a acestui proiect de hotărâre.

Menționăm faptul că Nemeș Vasile este tatăl persoanei evaluate.
Astfel, Nemeș Lucian Bogdan a încălcat dispozițiile art. 46, alin. (1) din Legea nr. 215/2001, potrivit cărora „Nu poate lua parte la deliberare şi la adoptarea hotărârilor consilierul local care, fie personal, fie prin soţ, soţie, afini sau rude până la gradul al patrulea inclusiv, are un interes patrimonial în problema supusă dezbaterilor consiliului local", dispozițiile art. 76, alin. 1, din Legea nr. 161/2003, potrivit cărora „[...] viceprimarii [...] sunt obligaţi să nu emită un act administrativ sau să nu încheie un act juridic ori să nu emită o dispoziţie, în exercitarea funcţiei, care produce un folos material pentru sine, pentru soţul său ori rudele sale de gradul I. Aleşii locali sunt [...] consilierii locali [...] În asigurarea liberului exerciţiu al mandatului lor, aceştia îndeplinesc o funcţie de autoritate publică [...]", precum și dispozițiile art. 75 din Legea nr. 393/2004, potrivit cărora „Aleşii locali au un interes personal într-o anumită problemă, dacă au posibilitatea să anticipeze că o decizie a autorităţii publice din care fac parte ar putea prezenta un beneficiu sau un dezavantaj pentru sine sau pentru: soţ, soţie, rude sau afini până la gradul al doilea inclusiv [...]".
Totodată, prin acțiunile întreprinse de către Nemeș Lucian Bogdan în dubla sa calitate, de ales local, respectiv de președinte al unui partid politic, au rezultat și indicii cu privire la încălcarea dispozițiilor art. 13 din Legea nr. 78/2000, potrivit cărora „Fapta persoanei care îndeplineşte o funcţie de conducere într-un partid, într-un sindicat sau patronat ori în cadrul unei persoane juridice fără scop patrimonial, de a folosi influenţa ori autoritatea sa în scopul obţinerii pentru sine ori pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite, se pedepseşte cu închisoare de la unu la 5 ani".
Având în vedere cele de mai sus, Agenția Națională de Integritate a sesizat organele judiciare competente, în vederea verificării indiciilor privind săvârșirea de către Nemeș Lucian Bogdan a infracțiunii asimilate infracțiunilor de corupție, prevăzută de art. 13 din Legea nr. 78/2000.
În perioada 22 aprilie 2012 – 15 martie 2013, Nemeș Lucian Bogdan a deținut funcția de președinte al organizației județene a unui partid politic, precum și președintele filialei Turda a partidului politic, iar, în perioada 28 iunie 2012 – 11 decembrie 2013, a deținut funcția de Viceprimar al Municipiului Turda.
Persoana evaluată a fost informată despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiază – de a fi asistat sau reprezentat de un avocat şi de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. Nemeș Lucian Bogdan a depus la dosarul de evaluare un punct de vedere, în exercitarea dreptului la apărare.
„Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat [...] încălcarea obligaţiilor legale privind conflictul de interese [...] constituie abatere disciplinară şi se sancţionează potrivit reglementării aplicabile demnităţii, funcţiei sau activităţii respective [...]".
„Persoana [...] față de care s-a constatat existenţa conflictului de interese [...] este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcție sau o demnitate publică [...] pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcția ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcție eligibilă, nu mai poate ocupa aceeași funcție pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului".
Agenţia Naţională de Integritate îşi exercită atribuţiile cu respectarea principiilor legalității, confidenţialității, imparţialității, independenţei operaţionale, celerității, bunei administrări, precum şi al dreptului la apărare", se arată în comunicatul citat, postat de Agenția Națională pentru Integritate în14 martie 2014.

Pin It

Add comment

Regulile de baza pentru a face comentarii pe site
1. Nu folositi cuvinte obscene. Folosirea lor va duce la: modificarea comentariului, stergerea lui, respectiv, blocarea IPului celui care posteaza, in functie de gravitate.
2. Nu afisati linkuri catre site-uri obscene sau virusate.
3. Nu comentati numai de dragul de a comenta (fara spam).
4. Comentariile dumneavoastra vor fi aprobate de catre un administrator in cel mai scurt timp.


Security code
Refresh