23
Dum, Iun
4 New Articles

Politic
Tools
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Thumbnail image

Controversatul consilier local PRM, Doru Anca, a mai comis una. Deşi în ultimii ani a fost iniţiatorul a prea puţine proiecte de hotărâre (cele mai multe - adică două-trei - alocau  bani pentru FC Arieşul), pentru ultima şedinţă a întocmit unul. Şi nu are legătură cu alocarea unor noi sume din banii noştri pentru FC Arieşul. Un proiect de hotărâre care, adoptat fiind de colegii săi consilieri, a năruit visele a peste 400 de familii cu persoane bolnave, cu afecţiuni psihice şi mentale.

În urmă cu 5 ani, Consiliul local de atunci aloca, printr-un proiect iniţiat de primarul Tudor Ştefănie, un teren în suprafaţă de două hectare pentru Asociaţia nonprofit „Evlavie" care dorea să construiască un Centru rezidenţial pentru persoane Thumbnail imagecu dizabilităţi neuropsihice. Terenul a fost atribuit în folosinţă gratuită pentru o perioadă de 10 ani. În proiectul de hotărâre de atunci, la art. 2, consilierii locali au impus o condiţie pentru darea în folosinţă gratuită a acelui teren (care era de fapt o păşune, fără niciun fel de utilităţi prin preajmă) situat în zona de sub dealul Mormântului lui Mihai Viteazu, cu acces din continuarea străzii Bogata. Condiţia era stipulată textual: „În termen de 1 an de la data aprobării prezentei hotărâri, Asociaţia Nonprofit „Evlavie" Turda are obligaţia să înceapă lucrările de construire a Centrului Rezidenţial pentru persoane cu dizabilităţi neuropsihice, iar durata de execuţie va fi de cel mult patru ani de la începerea lucrărilor de construire, în caz contrar se va retrage dreptul de folosinţă gratuită."

În primul rând, pentru ca Asociaţia să poată construi pe terenul atribuit, Primăria ar fi trebuit sî treacă terenul din extravilan, în intravilan iar în al doilea rând ar fi trebuit să schimbe destinaţia terenului din „arător", cum figurează în momentul de faţă în Cartea Funciară, în „teren cu altă destinaţie".
Preşedintele Asociaţiei „Evlavie" spune că întabularea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului s-a făcut pe cheltuiala exclusivă a ONG-ului iar retragerea acestui drept, conform legii, poate fi făcut exclusiv pe calea unei hotărâri judecătoreşti, aşa cum e a fost instituit. Pentru că – Doru Anca nu ştie sau se face că nu ştie – Asociaţia Umanitară „Evlavie" a chemat în judecată în cursul anului 2007 Consiliul local al municipiului Turda, din care şeful peremiştilor turdeni făcea parte atunci, ca şi acum. Prin Sentinţa
Civilă nr. 2648 din 13 mai 2008, instanţa de judecată „1. Dispune dezmembrarea imobilului din CF 443 Oprişani, A+14, nr. Top. 366/1-372/1, cu destinaţia „păşune în drum" în două imobile prev. Cu nr. top noi." Dintre acestea unul este 366/1/2-372/1/2 referitor la care instanţa a decis în amintita sentinţă: „2. Dispune înscrierea în CF asupra imobilului prev. cu nr. top. nou 366/1/2-372/1/2, în suprafaţă de 20000 mp, cu destinaţia „păşune", a dreptului de folosinţă gratuită în favoarea reclamantei" (adică a Asociaţiei Umanitare „Evlavie"). Sentinţa respectivă a rămas definitivă şi irevocabilă, investită cu formulp executorie.
În plus, se pun două întrebări la care cel mai bine ar fi să răspundă preşedintele PRM, Doru Anca: „1. Dacă HCL din 2006 prin care i-a fost atribuit Asociaţiei „Evlavie" terenul stipula că dacă aceasta nu începe lucrările în termen de un an terenul poate fi retras, de ce nu s-a făcut acest lucru în 2007?" Veţi răspunde că din cauza anului electoral care urma şi nu vă contrazic. Dar, atunci, de ce nu s-a făcut acest lucru nici în 2008, după alegeri, nici în 2009, 2010 ci se încearcă acum, în 2011? Abilul om politic, Doru Anca, a făcut un mare deserviciu partidului său, cu un an înaintea alegerilor. El poate să uite de votul a patru-cinci sute de familii care au cel puţin un membru cu probleme psihice sau mentale. Iar a doua întrebare la care făceam referire este: „De ce se doreşte retragerea terenului de la o asociaţie care vrea să facă un stabiliment în care oameni cu dizabilităţi să fie respectaţi, îngrijiţi şi trataţi aşa cum se cuvine?" Doru Anca nu a spus de ce solicită retragerea terenului iar acest lucru nu este în regulă.
Sigur că motivarea politicienilor care au iniţiat acest atac asupra unei Asociaţii ce militează pentru găsirea unei soluţii a problemei unui număr important de familii care au unul sau mai mulţi membri cu acest gen de afecţiuni se bazează pe faptul că „până în prezent nu au fost demarate lucrări în vederea realizării obiectivului". Dar, aşa cum se va vedea mai jos, vina nu le aparţine. În plus, la momentul solicitării terenului, Asociaţia avea un parteneriat cu o fundaţie germană care ar fi sponsorizat proiectatul Centru de îngrijiri. Când însă a văzut că terenul atribuit nu are utilităţi şi, în plus, se află într-o zonă preconizată pentru edificarea unor parcuri industriale şi a altor activităţi de producţie, fundaţia s-a retras din parteneriat, îndreptându-şi banii spre alte gesturi umanitare. Despre acţiunile întreprinse de Asociaţia „Evavie" şi nenumăratele solicitări către instituţii de stat sau europene ne vom referi, pe larg, într-un alt articol.
Revenind, alesul local Doru Anca a fost ajutat în elaborarea proiectului de PD-L-istul Alexandru Faur care semnează ca iniţiator alături de, altădată, „duşmanul" său politic. Poate a existat şi un troc politic între cei doi: „eu te ajut să le iei terenul ălora, tu mă sprijini să mai dăm nişte bani la fotbal, că ş-aşa sunt vai şi-amar de capul lor, pe ultimul loc în clasament". Nu susţin că aşa stau lucrurile, întrucât n-am nicio dovadă, însă ar putea fi o variantă credibilă atâta vreme cât cei doi „amici" de conjunctură semnează, ce să vezi, şi proiectul de hotărâre prin care aleşii au suplimentat fondurile echipei de fotbal cu nu mai puţin de 249000 de lei. Poate e pură coincidenţă, pentru cei care credeţi în aşa ceva.
Gestul peremistului a fost comentat de vicepreşedintele Asociaţiei „Evlavie", Ioan O. Maier, drept o acţiune politică aflată în strînsă legătură cu prietenia dintre consilierul local şi unul dintre ciobanii care au turmă de oi ce pasc în zona terenului atribuit asociaţiei şi cu care a avut o discuţie mai bărbătească vizavi de accesul animalelor pe respectivul teren. La rândul său, preşedintele Asociaţiei „Evlavie" crede că presiunile vin din partea unuia sau altuia dintre patroniiThumbnail image firmelor care au dezvoltat balastiere în zonă şi care ar vrea să preia terenul. Patroni despre care crede că s-ar afla în bune relaţii cu consilierul PRM, Doru Anca.
În final, trebuie spus că legea prevede că primăriile pot da în folosinţă gratuită din patrimoniul lor, pe termen limitat, imobile. Cu privire la acest aspect se impune precizarea că terenul în cauză a fost atribuit pe o perioadă de 10 ani, în temeiul Ordonanţei Guvernului nr.26/2000, care prevede în mod expres la art. 49 (1) faptul că „Autorităţile administraţiei publice locale vor sprijini persoanele juridice constituite în temeiul prezentei ordonanţe prin: (...) b) atribuirea, în funcţie de posibilităţi a unor terenuri în scopul ridicării de construcţii necesare desfăşurării activităţii lor."
Nicăieri în lege nu se vorbeşte de faptul că autorităţile ar putea condiţiona în vreun fel aceste atribuiri. Se vorbeşte doar despre „termen limită", fixat în cazul de faţă de către Consiliul local Turda la 10 ani. Tocmai acest aspect a fost reţinut şi de instanţă, prin sentnţa civilă nr. 2648 din 2008. Ori un organism deliberativ cum este Consiliul local Turda nu se poate substitui în niciun caz unei instanţe de judecată, aşa cum nu poate condiţiona prin voinţă politică sau de alt gen ceva ce este reglementat de lege, domnule Anca.
De aceea, sute de fiinţe umane cu handicap neuro-psihic din Turda vă întreabă, domnule Anca, „Ce aveţi cu noi?"

Pin It

Add comment

Regulile de baza pentru a face comentarii pe site
1. Nu folositi cuvinte obscene. Folosirea lor va duce la: modificarea comentariului, stergerea lui, respectiv, blocarea IPului celui care posteaza, in functie de gravitate.
2. Nu afisati linkuri catre site-uri obscene sau virusate.
3. Nu comentati numai de dragul de a comenta (fara spam).
4. Comentariile dumneavoastra vor fi aprobate de catre un administrator in cel mai scurt timp.


Security code
Refresh