17
Lun, Iun
6 New Articles

Politic
Tools
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

O ședință de Consiliu local ieșită din comun s-a desfășurat miercuri, 11 iulie, de la ora 14 în sala de ședințe a Primăriei Turda.

De la bun început trebuie să spunem că întreaga desfășurare a ședinței a fost o demonstrație de forță făcută de asocierea de partide PSD-PNL-PC-PP DD, care au reușit, în urma unor negocieri purtate de eșaloanele superioare, de la Cluj, să formeze o majoritate în Consiliul local turdean. Demonstrația de forță a părut și ca o răbufnire a politicienilor care în ultimii  opt ani au fost ținuți în afara puterii iar acum au ajuns să-și poată impune voința fără să țină seama de părerea grupului format de consilierii PD-L și UDMR. Nu este mai puțin adevărat că timp de 8 ani, până la alegerile din 2012, situația a fost invers.

O ședință tensionată, așadar, condusă de pesedistul Emil Molnar, și care a avut mai multe carențe începând cu faptul că presa nu a avut la dispoziție documente de ședință pentru a putea urmări, în cunoștință de cauză, desfășurarea întrunirii.

Începutul ședinței nu anunța nimic din ceea ce avea să se întâmple în finalul acesteia. După votarea ordinii de zi s-a trecut la primul punct, dezbaterea și eventual aprobarea Regulamentului de organizare și funcţionare al Consiliului local. Primul care s-a înscris la cuvânt anunțând că
dorește să supună aprobării Consiliului local mai multe amendamente față de regulamentul din perioada 2008-2012 a fost Cristian Matei, liderul PSD Turda. Prima modificare solicitată a fost cea referitoare la art. 5 unde componența comisiei de validare trebuia oricum schimbată, însă consilierul Matei a solicitat introducerea expresiei ”comisia rămâne în funcție pe toată durata mandatului, conform legii”. Deși propunerea a fost votată în unanimitate de plenul Consiliului local trebuie să arătăm că introducerea acelui text este total inutil pentru că acest lucru, rămânerea în funcție a comisie de validare pentru întreaga desfășurare a mandatului, este prevăzut în legea 215 a administrației publice locale (un text legislativ la care o să ne referim și în continuare), la art. 32 alin. 2. Iar orice HCL trebuie să respecte în primul rând legea 215.

Amendamentul lui Cristian Matei a fost votat de toți consilierii prezenți.

Ar trebui să stabilim și să fim de acord că ”Legea – este un act normativ cu valoare juridică superioară, adoptat de Parlament, organul suprem al puterii de stat” așa cum ne învață orice curs de drept. De aceea, nu este nevoie ca, în hotărârile Consiliului local, care sunt inferioare legilor statului, să fie stipulate, o dată în plus, cele stabilite de legislația în vigoare. O hotărâre a Consiliului local trebuie doar să respecte legea.

A doua modificare solicitată de Cristian Matei a fost introducerea la art. 14 lit. B, pe lângă textul original, preluat integral din legea 215, de la capitolul ”Atribuțiile consiliului local”, ”b) aprobă, în condiţiile legii, la propunerea primarului, înfinţarea, organizarea şi statul de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului, ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes local, precum şi reorganizarea şi statul de funcţii ale regiilor autonome de interes local;”, a textului următor, în locul textului de după ultima virgulă, care devine punct: ”aprobă reorganizarea și statul de funcții ale regiilor autonome și societăților comerciale de interes local.” ”Nu este o modificare de formă, mai mult de fond, dar vrem să fie foarte clară exprimarea”, a spus consilierul local Cristian Matei, ca și cum, în textul legii 215, de unde a fost preluat integral textul de către
vechiul regulament, exprimarea nu era foarte clară. Spre comparație, iată ce spune legea 215, la art. 38 lit. e: ” aproba, la propunerea primarului, in conditiile legii, organigrama, statul de functii, numarul de personal si regulamentul de organizare si functionare a aparatului propriu de specialitate, ale institutiilor si serviciilor publice, precum si ale regiilor autonome de interes local.”

De aici au început să apară fricțiunile între putere și opoziția din consiliul local. Sorin Bichiș, consilier local PD-L a adus în discuție regulamentul-cadru  spunând: ”nu știu dacă avem voie să ne abatem de la regulamentul-cadru, de unde s-a preluat integral acest text, și să-l modificăm noi”, a arătat consilierul PD-L Sorin Bichiș, solicitând secretarului Adrian Vana să se pronunțe asupra legalității. Acesta i-a răspuns că ”Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului local se poate modifica conform legii, se poate completa, actualiza”, a arătat Vana.

Și această modificare a fost votată în unanimitate.

Apoi consilierul Cristian Matei a solicitat includerea la art. 14 alin. (4) a unui text care să constituie lit. g ”Aprobă constituirea de comisii de analiză a activității economico-financiare a societăților comerciale sau a regiilor din subordinea consiliului local, a activităților de protecție socială, învățământ, ordine publică, turism, sport etc. din consilierii locali aleși. Aceste comisii pot fi completate cu experți, cum ar fi profesori, experți contabili, bancari, financiari sau din alte domenii de specialitate  în scopul realizării de expertize pe diverse domenii solicitate de consiliul local. Experții vor fi plătiți din bugetul local.”

Sorin Bichiș (PD-L) a arătat că același lucru este stipulat la art. 29 și că nu crede că trebuie prevăzut de două ori acelașii lucru în regulament. Iată ce spune art.29.(1) ”Consiliul Local poate hotărâ organizarea unor comisii speciale de analiză şi verificare la propunerea consilierilor sau a primarului”. Cristian Matei a insistat spunând că se dorește aprofundarea acelei prevederi, cu introducerea unor membri din afară în acele comisii. Intervenția din acel moment a președintelui de ședință este elocventă pentru cum văd membri coaliției la putere că se vor desfășura, de aici înainte, ședințele consiliului local. Iată ce a spus Emil Molnar (PSD): ”Stimați colegi, s-a făcut o  propunere, o să o supun la vot. Dacă considerați că ea se repetă sau că nu e binevenită, vă rog să vă abțineți sau să votați împotrivă. Supun aprobării dvs. propunerea făcută de domnul consilier Cristian Matei. Cine este pentru?”


Sorin Bichiș a solicitat secretariatului consiliului nominal să fie consemnat nominal ca fiind împotriva acestui amendament, precizând că ”impune cheltuieli bugetare ceea ce se preciza acolo…”, el fiind urmat și de alți colegi de-ai săi din grupul PD-L – UDMR.

Cristian Matei și-a continuat propunerile de modificare a Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului local referindu-se la art. 14 alin. 10 : ”(10) Persoanele împuternicite să reprezinte interesele unităţii administrativ-teritoriale în societăţi comerciale, regii autonome de interes local, asociaţii de dezvoltare intercomunitară şi alte organisme de cooperare sau parteneriat sunt desemnate prin hotărâre  a consiliului local, în condiţiile legii, respectându-se pentru fiecare caz în parte configuraţia politică de la ultimele alegeri locale”.

În continuarea acestui text, Cristian Matei (PSD) a propus : ”aceste persoane vor putea vota în AGA doar în baza unui mandat aprobat expres, pentru fiecare situație în parte”, conform legii 31 a societăților comerciale, art. 125. Apoi, același consilier local, a propus un indice (11) care să stipuleze obligativitatea pentru acele persoane care reprezintă consiliul local în diferitele AGA, să prezinte fiecărui lider de grup, în termen de 10 zile de la intrarea în vigoare a actualului regulament, o listă cu hotărârile AGA adoptate în ultimii patru ani și în mandatele aferente.

Liderul grupului PD-L, Mircea Irimie a arătat că, dacă se dorește un raport, este suficient să se ceară, în consiliul local un raport, indiferent de societate sau de regie, iar acel raport va fi prezentat în termen de 30 de zile, așa cum prevede legea.

Clara Adamosy, consilier local UDMR, a cerut cuvântul pentru a-și exprima punctul de vedere: ”Eu mi-am închipuit că din fiecare formațiune, sau din asocierile existente, unul sau doi reprezentanți vor fi prezenți, alături de un jurist, la propunerile preliminare de schimbări, de adăugiri, de transformări, care ne vor fi redactate și ne vor fi puse în față. (…) Indiferent cine va face de acum propuneri de schimbări, suntem în necunoștință de cauză. Noi lucrăm pe un material care a fost redactat pentru 2008-2011. Apoi tot întoarcem paginile și căutăm.. Cine, ce propune? Nu mi se pare normal. Propun să amânăm dacă sunt atâtea propuneri, să le discutăm. Nici materialele nu mi-au fost puse în față ca să vedem și noi despre ce e vorba”, a cerut consilierul maghiar. Opiniei Clarei Adamosy a subscris și pedelista Daniela Florea care a spus: ”Mi se pare că lucrăm așa, pe genunchi”.

La rândul său, Cristian Matei, a susținut că ”noi suntem într-o ședință de consiliu local unde n-ar trebui să aprobăm regulamentul 2008-2012. Neavând comisii încă,  la această oră, nu ne putem întruni în comisia pentru administrație publică locală să vă aducem la cunoștință. Nu știu ce vi se pare incorect aici” a mai spus Matei.

Mircea Irimie (PD-L) a dezvăluit că, deși face parte din grupul care a inițiat regulamentul, nu a fost convocat la nicio întrunire unde să se discute propunerile fiecăruia. Acesta a făcut un apel la consilierii din arcul majorității: ” Consider că ar trebui să scoatem proiectul de pe ordinea de zi, de a ne întâlni într-un cadru profesionist, cei care suntem inițiatorii acelui proiect, să-l dezbatem, este o chestiune de câteva zile și putem ca, în următoarele zile să venim cu un regulament clar format și cu ușoare detalii, dacă cineva mai vrea să intervină”, a propus Mircea Irimie.

Intervenția consilierului Nicolae Roș (PSD), a inflamat spiritele prin discursul său pe un ton caracteristic, pe care îl cunoaștem din legislatura 2004-2008. Acesta, după un schimb de opinii cu Mircea Irimie, a trecut la atac neținând seama nici de încercarea primarului Tudor Ștefănie de a aplana conflictul care ”plutea în aer”, luând în zeflemea pe consilierii PD-L și UDMR: ”Dacă noi ne-am făcut temele nu suntem vinovați că alții nu și-au făcut temele” a spus Roș.

La rândul său, primarul Tudor Ștefănie a susținut în repetate rânduri că atribuțiile consiliului local sunt stipulate clar în legea 215, acela fiind unicul act normativ care stabilește nivelul maxim al acestor atribuții. ”Nu cred că trebuie să fiți atât de acizi în această discuție. Noi nu suntem două tabere aici. Aici este un consiliu local care trebuie să rezolve problemele cetățenilor. Dacă dvs. ne arătați argumente, puteți să ne arătați legea 215, art. 36, care stipulează clar care sunt atribuțiunile consiliului local. Noi acum trebuie să ne așezăm, dar putem să facem acest lucru fără să ne jignim unii pe alții. Dacă așa începeți, așa continuăm 4 ani de zile. De ce să mergem la contencios când se poate rezolva problema asta după o oră de discuții”, conchis primarul Tudor Ștefănie.

Irimie a declarat că se retrage de la inițiativa acestui proiect de hotărâre câtă vreme nu a participat la nicio întâlnire a grupului de inițiatori, cerând încă o dată amânarea discuțiilor pentru a munci împreună cu ceilalți. În acel moment, Cristian Matei a insistat spunând că textul propus de el se poate înțelege, așa că nu sunt probleme în a merge mai departe. Sigur că liderul PSD știa foarte bine că majoritatea din Consiliul local Turda îi permite să treacă orice vrea coaliția PSD-PNL-PC-PP DD.

De aici încolo, consilierii PD-L și cei ai UDMR s-au abținut la vot.

După ce Matei a terminat propunerile sale și ale unora dintre colegii săi (Nicolae Roș și Lucian Nemeș au ținut să-și prezinte singur propunerile), de modificarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului local, a venit rândul lui Nicolae Roș să vină cu câteva propuneri.

Una dintre ele viza modalitatea de acordare și respectiv retragere a distincției de ”cetățean de onoare al municipiului Turda”. Astfel, dacă până acum, la art. 14, indice (8), se spunea: ” Consiliul local poate conferi persoanelor fizice române sau străine cu merite deosebite titlul de cetăţean de onoare al comunei, oraşului sau municipiului, în baza unui regulament propriu. Prin acest regulament se stabilesc şi condiţiile retragerii titlului conferit”, Roș a venit cu propunerea ca textul de mai sus să precizeze în loc de regulament, hotărârea Consiliului local nr. 149 din 28 Septembrie 2007 care, de fapt, este chiar privitoare la aprobarea Regulamentului de acordare/retragere a titlului de

Cetăţean de Onoare a municipiului Turda şi a altor distincţii. O chestiune probabil de orgoliu personal, din partea consilierului PSD Nicolae Roș, întrucât acea hotărâre este singura din acel an inițiată de el, pe atunci consilier independent.

Elocventă pentru situația din Consiliul local Turda, o situație care va continua atât timp cât coaliția la putere va rămâne unită, este poziția consilierului Sorin Bichiș: ”Eu nu am cunoștință de hotărârea de care vorbea domnul Roș. Dumneavoastră o să-mi cereți, peste un minut, să mă pronunț prin vot. Nu o am nici în mapă și ca atare nu am putut să o consult, iar de aceea cred că nu este corect”, a insistat Bichiș.

Momentul a devenit penibil când, chiar dacă mai mulți consilieri PD-L și UDMR au solicitat amânarea discutării regulamentului de organizare și funcționare a consiliului local, consilierii din arcul majorității au rămas implacabili. știind foarte bine, așa cum am mai arătat, că pot să-și impună voința fără probleme, ca urmare a înțelegerii dintre PSD, PNL, PC și PP DD, de a forma o majoritate.

Punctul culminant al disputelor, la care Nicolae Roș a contribuit decisiv cu tonul său vehement și certăreț, a fost atins când acesta i-a spus fostului viceprimar, adresându-i-se cu apelativul de ”domnule viceprimar”: ”Ați demonstrat că în patru ani nu ați avut timp să citiți 133 de articole și îmi exprim din punctul meu de vedere suspiciunea că nu o să reușiți nici în viitorii patru ani. Păi dacă în patru ani nu ați citit legea administrației publice locale, spuneți că vă retrageți și nu este cvorum…. Cvorum este asigurat cu 11 consilieri, ca să știți”, a continuat Nicolae Roș, moment în care, la semnalul primarului Tudor Ștefănie, toți consilierii din grupul PD-L  - UDMR s-au ridicat și au părăsit sala de ședințe, spunând că dacă așa se lucrează în consiliu, cu jigniri, ei părăsesc ședința. Se refereau bineînțeles, la ultima intervenție a lui Nicolae Roș care nu este la prima alocuțiune de acest fel, el având același stil și în mandatul 2004-2008, când adeseori a ajuns la certuri cu consiliera liberală, Gabriela Ratz, sau cu peremistul Doru Anca, în urma unor exprimări ale sale aflate, în opinia celor în cauză, la limita bunului simț.

Mircea Irimie, liderul grupului PD-L-UDMR, a ieșit adresându-se calm lui Nicolae Roș: ”Domnule consilier să știți că am muncit ultimii patru ani, chiar mult. Și m-am sacrificat, m-am dedicat…”, a mai spus Irimie pe drumul spre ieșirea din față.

Apelul președintelui de ședință, Emil Molnar, către colegii săi de a ”încerca să nu se jignească” a fost tardiv, în sală rămânând doar cei 11 consilieri din partea arcului majoritar. De aici încolo ședința a continuat fără întreruperi, cu votarea tuturor amendamentelor celor din coaliție iar apoi cu adoptarea în bloc a Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului local Turda. După o scurtă pauză, chipurile pentru a-și alege președinții și secretarii comisiilor, cei 11 s-au întors în sală pentru a-și continua ședința.

Au stabilit că în data de 24 va avea loc o ședință extraordinară a consiliului local solicitând totodată un raport din partea Serviciului de evidența populației și din partea Poliției locale.

Grupul PD-L/UDMR a anunțat că va ataca în contencios administrativ și la serviciul juridic al Instituției Prefectului Regulamentul adoptat de cei 11, în acest moment, specialiștii lor lucrând la aspectele juridice ale demersului.

Pin It

Add comment

Regulile de baza pentru a face comentarii pe site
1. Nu folositi cuvinte obscene. Folosirea lor va duce la: modificarea comentariului, stergerea lui, respectiv, blocarea IPului celui care posteaza, in functie de gravitate.
2. Nu afisati linkuri catre site-uri obscene sau virusate.
3. Nu comentati numai de dragul de a comenta (fara spam).
4. Comentariile dumneavoastra vor fi aprobate de catre un administrator in cel mai scurt timp.


Security code
Refresh