18
Joi, Apr
16 New Articles

Turda
Tools
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

 R O M Â N I Aconsiliul local turda

JUDEŢUL CLUJ

MUNICIPIUL TURDA

CONSILIUL LOCAL  

 

PROIECTUL ORDINII DE ZI

AL  ŞEDINŢEI  ORDINARE A

CONSILIULUI  LOCAL al   MUNICIPIULUI   TURDA

DIN   DATA   DE  17 AUGUST  2021

- ORA 13,00  - care va avea loc în Sala Mare a Primăriei Municipiului Turda 

 

  1. Prezentarea și aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare precedente;

 

  1. Probleme ale Direcției Economice:

 

2.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului pe anul 2021.

- iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

 

  1. Probleme ale Direcției Tehnice:

 

3.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Devizului general actualizat și a principalilor indicatori tehnico-economici actualizați în conformitate cu prevederile art.71, alin.1 din O.U.G. nr. 114/2018, actualizată, și a elaborării proiectului tehnic în cadrul contractului nr. 11576/2019 pentru proiectul: “Fazarea Proiectului Reabilitarea Sitului Poluant Istoric – Depozit  Deseuri Periculoase UCT – Posta Rat (Municipiul Turda)”, SMIS 109815”, derulat prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020, cofinanțat din FEDR din bugetul de stat și de la bugetul local a cheltuielilor conform devizului general actualizat.

- iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

 

3.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind declararea ca locuințe de necesitate a unor locuințe sociale libere și repartizarea nominală a acestora persoanelor și familiilor din municipiul Turda care vor primii locuință de necesitate.

- iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

 

  1. Probleme ale Direcției Strategie și Dezvoltare Locală:

 

        4.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Devizului general actualizat și a principalilor indicatori tehnico-economici actualizați în urma actualizării prețurilor unitare și a dispozițiilor de șantier emise până la aceasta dată în cadrul contractului subsecvent nr. 8//7108/26.03.2020 pentru obiectivul de investiții: ”Reabilitare și modernizare  străzi în Municipiul Turda – CARTIERUL INDUSTRIAL – LOT 2” finanțat prin Programul Național de Dezvoltare Locală 2017-2020 și a finanțării de la bugetul local a cheltuielilor conform devizului general actualizat și a prevederilor art. 8 din Ordinul M.D.R.A.P. nr. 1851/2013 privind Normele metodologice ale Programului Național de Dezvoltare Locală.

- iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

 

        4.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Devizului general actualizat și a principalilor indicatori tehnico-economici actualizați în urma actualizării prețurilor unitare și a dispozițiilor de șantier emise până la această dată în cadrul contractului subsecvent nr. 9/7262/31.03.2020 pentru obiectivul de investiții: ”Reabilitare și modernizare străzi în Municipiul Turda – CARTIERUL INDUSTRIAL – LOT 3” finanțat prin Programul Național de Dezvoltare Locală 2017-2020 și a finanțării de la bugetul local a cheltuielilor conform devizului general actualizat și a prevederilor art. 8 din Ordinul M.D.R.A.P. nr. 1851/2013 privind Normele metodologice ale Programului Național de Dezvoltare Locală.

- iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

  1. Probleme ale Serviciului Administrație Publică Locală:

 

5.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor la societatea Centrul Agro Transilvania Cluj S.A., în vederea exercitării drepturilor de acţionar în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor.

- iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

 

5.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Turda in Adunarea Generala a Acționarilor a Societăţii Compania de Apă Arieş SA.

- iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

 

5.3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al societății Salina Turda S.A.

- iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

 

 

5.4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind luarea unor măsuri referitoare la procedura de selecție a unui membru al Consiliului de administrație al societății Domeniul Public Turda S.A precum și numirea domnului Potora Florin Tudorel în calitate de membru provizoriu al CA, conform OUG nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

- iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

 

5.5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului local al municipiului Turda în vederea exercitării drepturilor de membru asociat în Adunarea Generală a Asociației Club Sportiv Sticla Arieșul Turda, convocată pentru data de 23.08.2021.

- iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

 

5.6. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea preluării în proprietatea Municipiului Turda și a înscrierii în domeniul public a imobilelor teren în suprafață de 390 mp, înscris în CF nr. 59943 Turda, nr. cadastral 59943 și teren în suprafață de 490 mp, înscris în CF nr. 59942, avînd categoria de folosință “drum”, situate administrativ în Turda, zona străzii Liviu Rebreanu.

- iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

 

 

  1. Propuneri, întrebări, interpelări.

 

 

               P  R  I  M  A  R,                                                            S E C R E T A R,

        Cristian Octavian Matei                                                          GENERAL                              

                                                                                          Jr. Mărginean Elena Mihaela

 

 

 

 

 

 

 

 

întocmit/redactat:

consilier juridic Adrian Vana

Pin It

Add comment

Regulile de baza pentru a face comentarii pe site
1. Nu folositi cuvinte obscene. Folosirea lor va duce la: modificarea comentariului, stergerea lui, respectiv, blocarea IPului celui care posteaza, in functie de gravitate.
2. Nu afisati linkuri catre site-uri obscene sau virusate.
3. Nu comentati numai de dragul de a comenta (fara spam).
4. Comentariile dumneavoastra vor fi aprobate de catre un administrator in cel mai scurt timp.


Security code
Refresh