03
Dum, Iul
31 New Articles

Turda
Tools
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

 ANEXĂ LA DISPOZIȚIA PRIMARULUI MUNICIPIULUI TURDA NR. 839/25.05.2022

 

PROIECTUL ORDINII DE ZI AL  ŞEDINŢEI  ORDINARE A

CONSILIULUI  LOCAL al  MUNICIPIULUI   TURDA

DIN   DATA   DE  31 MAI 2022

- ORA 13,00  -Depunerea jurământului de către domnul Pop Cristian ca urmare a validării mandatului de consilier local supleant din partea Partidului Social Democrat, prin Încheierea civilă nr. 1881/2022, pronunțată de Judecătoria Turda, Secția Civilă, în dosarul nr. 3182/328/2022.

 

  1. Prezentarea și aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare precedente;

 

  1. Probleme ale Arhitectului Șef;

 

2.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru – Desființare teren sport neacoperit corp C4. Reabilitare, restructurare și extindere corp C3 prin construire casa scării și sală de sport la subsol în Municipiul Turda, str. Bogdan Petriceicu Hașdeu nr. 4.

- iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

 

  1. Probleme ale Direcției Strategie și Dezvoltare Locală;

 

3.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea devizului general actualizat al Proiectului „Modernizarea coridorului de mobilitate urbană integrată în zona centrală a municipiului Turda”.

- iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

 

  1. Probleme ale Serviciului Administrație Publică Locală;

 

        4.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului de Administrare al societății Transport Urban Public SRL, pentru perioada 2022-2025.

- iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

 

        4.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea situațiilor financiare la 31.12.2021 și repartizarea profitului net aferent anului 2021, precum și aprobarea Raportului administratorului societății Transport Urban Public S.R.L.

- iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

 

        4.3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea situatiilor financiare la 31.12.2020 si repartizarea profitului aferent anului 2020, aprobarea situațiilor financiare anuale la data de 31.12.2021 și repartizarea profitului net aferent exercițiului financiar 2021, raportului auditorului financiar independent la 31.12.2021, aprobarea raportului de activitate al administratorilor pentru anul 2021, la societatea Domeniul Public Turda S.A.

- iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

 

4.4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea situațiilor financiare și repartizarea profitului net la data de 31.12.2021, aprobarea repartizării profitului net suplimentar aferent anilor 2013 și 2019, aprobarea execuției bugetare aferente exercițiului financiar 2021, aprobarea raportului de activitate al administratorilor si al directorului general la 31.12.2021, descarcarea de gestiune a administratorilor și a directorului general, aprobarea raportului auditorului financiar independent la data de 31.12.2021, la societatea Salina Turda SA.

- iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

 

4.5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea unor hotărâri ale Consiliului Local al municipiului Turda ca urmare a validării mandatului de consilier local supleant al domnului Pop Cristian din partea Partidului Social Democrat.

- iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

 

4.6. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind convocarea Adunării Generale a Asociaților societății Administrarea Patrimoniului Imobiliar Turda SRl pentru data de 13.06.2022 și acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului local Turda în vederea exercitării drepturilor de asociat în Adunarea Generală a Asociaților societății Administrarea Patrimoniului Imobiliar Turda SRL, convocată pentru data de 13.06.2022.

- iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

 

  1. Probleme ale Serviciului Evidența Patrimoniului;

 

        5.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea documentației cadastrale pentru actualizarea informațiilor tehnice privind imobilul situat administrativ în Turda, str. Dr, Ioan Rațiu nr. 81, înscris în cartea funciară nr. 55159 cu nr. top. 2004/2, 2005 și a documentației tehnice de dezmembrare a imobilului teren în suprafață de 1720 mp, cu nr. cadastral 55159.

- iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

 

        5.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea documentației pentru dezmembrarea unui imobil situat în Turda, str. Arieșului nr. 16 B, jud. Cluj, înscris în CF nr. 65733 Turda, nr. cadastral 65733.

- iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

 

        5.3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind vânzarea unor locuințe ANL, situate în Turda, str. Tineretului nr. 26 A.

- iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

 

5.4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind încetarea contractului de comodat nr. 8939/21.06.2011 încheiat între Municipiul Turda și Clubul Sportiv Sport Line Turda..

- iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

 

  1. Probleme ale Casei de Cultură a Municipiului Turda;

 

        6.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la HCL nr. 53/28.02.2022 referitoare la aprobarea programului de activităţi al Casei de Cultură a municipiului Turda, pentru perioada martie – decembrie 2022.

- iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

 

  1. Propuneri, întrebări, interpelări.

 

               P  R  I  M  A  R,                                                            S E C R E T A R,

        Cristian Octavian Matei                                                          GENERAL                              

                                                                                          Jr. Mărginean Elena Mihaela

 

 

 

 

 

 

întocmit/redactat:

consilier juridic Adrian Vana

 

Pin It

Add comment

Regulile de baza pentru a face comentarii pe site
1. Nu folositi cuvinte obscene. Folosirea lor va duce la: modificarea comentariului, stergerea lui, respectiv, blocarea IPului celui care posteaza, in functie de gravitate.
2. Nu afisati linkuri catre site-uri obscene sau virusate.
3. Nu comentati numai de dragul de a comenta (fara spam).
4. Comentariile dumneavoastra vor fi aprobate de catre un administrator in cel mai scurt timp.


Security code
Refresh