20
Sam, Aug
21 New Articles

Turda
Tools
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

ANEXĂ LA DISPOZIȚIA PRIMARULUI MUNICIPIULUI TURDA NR. 964/24.06.2022

 

PROIECTUL ORDINII DE ZI AL  ŞEDINŢEI  ORDINARE A

CONSILIULUI  LOCAL al  MUNICIPIULUI   TURDA

DIN   DATA   DE  30 IUNIE 2022

- ORA 13,00  -

 

  1. Prezentarea și aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare precedente;

 

  1. Probleme ale Direcției Tehnice;

 

        2.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea încheierii unui act adiţional la Documentul de Poziţie încheiat la data de 28.07.2010 de către membrii Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Eco-Metropolitan Cluj pentru stabilirea modului de implementare a Proiectului Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Cluj.

- iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

 

  1. Probleme ale Direcției Strategie și Dezvoltare Locală;

 

        3.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A.,  a amplasamentului situat in Municipiul Turda, Județul Cluj, str. Mihai Viteazu  nr. 43 şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii: Proiect tip - Construire CREȘĂ MEDIE în Municipiul Turda, str. Mihai Viteazu nr.43, Județul Cluj.

- iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

 

3.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea devizului general actualizat și a principalilor indicatori tehnico-economici, actualizați în urma elaborării proiectului tehnic de execuție al obiectivului Regenerarea zonei obelisc Mihai Viteazu prin crearea unui nou parc public în Municipiul Turda.

- iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

 

  1. Probleme ale Serviciului Administrație Publică Locală;

 

        4.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea tarifelor pentru închirierea de autobuze/autocare și/sau microbuze în vederea efectuării transportului de persoane, negociate de societatea Transport Urban Public SRL cu societatea KAUFLAND ROMÂNIA SCS.

- iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

 

4.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind darea în administrare a imobilului compus din clădire și teren aferent cu destinația de curte, situat în Municipiul Turda, str. Andrei Mureșanu, nr. 14-16 pentru desfășurarea activității Stației de Ambulanță Turda, aflat în folosință în baza protocolului de predare-primire încheiat la data de 01.04.1997.

- iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

 

  1. Probleme ale Serviciului Evidența Patrimoniului;

 

        5.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea documentației tehnice de dezmembrare a unității individuale nr. 8, având număr cadastral 53021-C1-U8, din cadrul Micropoliclinicii situate în Turda, str. Lianelor nr. 11.

- iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind Proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării unui schimb de terenuri între Municipiul Turda și Rus Gheorghe, respectiv cota de 47/101 din terenul situat pe str. Vasile Alecsandri nr. 2 și terenul situat pe str. Republicii nr. 12, în suprafață de 20 mp, proprietate privată a Municipiului Turda, pe de o parte și terenul situat pe str. Piața 1 Decembrie 1918, nr. 22, în suprafață de 295 mp, proprietatea lui Rus Gheorghe, pe de altă parte.

- iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

 

5.3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acceptarea ofertei de donație făcută de KAUFLAND ROMÂNIA SCS către Municipiul Turda – Domeniul public a imobilului înscris în CF nr. 65876 Turda nr. cadastral 65876, teren care va avea destinația de drum cu denumirea de Calea Digului.

- iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

 

5.4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind vânzarea fără licitație publică a imobilului teren, în suprafață de 436 mp situat în Turda, str. Ștefan cel Mare nr. 44, număr cadastral 65322, către societatea AGROLIV SRL.

- iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

 

5.5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind vânzarea unor locuințe ANL, situate în Turda, str. Tineretului nr. 26A.

- iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

 

  1. Probleme ale Spitalului Municipal Turda;

 

        6.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării statului de funcții al Spitalului Municipal Turda, aflat în subordinea Consiliului local al municipiului Turda.

- iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

 

  1. Propuneri, întrebări, interpelări.

 

               P  R  I  M  A  R,                                                            S E C R E T A R,

        Cristian Octavian Matei                                                          GENERAL                              

                                                                                          Jr. Mărginean Elena Mihaela

 

 

 

 

 

 

întocmit/redactat:

consilier juridic Adrian Vana

 

Pin It

Add comment

Regulile de baza pentru a face comentarii pe site
1. Nu folositi cuvinte obscene. Folosirea lor va duce la: modificarea comentariului, stergerea lui, respectiv, blocarea IPului celui care posteaza, in functie de gravitate.
2. Nu afisati linkuri catre site-uri obscene sau virusate.
3. Nu comentati numai de dragul de a comenta (fara spam).
4. Comentariile dumneavoastra vor fi aprobate de catre un administrator in cel mai scurt timp.


Security code
Refresh