28
Mie, Feb
17 New Articles

Turda
Tools
Typography
 • Smaller Small Medium Big Bigger
 • Default Helvetica Segoe Georgia Times

ANEXĂ  LA DISPOZIȚIA  PRIMARULUI  MUNICIPIULUI  TURDA

 1. 91 /25.01.2023

 

 

 

 

PROIECTUL ORDINII DE ZI

AL  ŞEDINŢEI  ORDINARE

A CONSILIULUI  LOCAL al  MUNICIPIULUI   TURDA

DIN   DATA   DE  31 IANUARIE 2023

- ORA 13,00  -

 

 

 

 

 1. Prezentarea și aprobarea procesului verbal al şedinţei precedente;

 

 1. Probleme ale Direcției Economice;

 

          2.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Turda pe anul 2023.

- iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

 

 1. Probleme ale Direcției Strategie și Dezvoltare Locală;

 

          3.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea devizului general actualizat conform OUG nr. 64/2022 pentru proiectul Construire infrastructură educațională suport pentru formare profesională (Laborator Școală Profesională) cod SMIS 155717.

- iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

 

 1. Probleme ale Serviciului Administrație Publică Locală;

 

4.1. PROIECT DE HOTARARE privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local al municipiului Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor la societatea Centrul Agro Transilvania Cluj S.A., în vederea exercitării drepturilor de acţionar în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor.

- iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

 

4.2. PROIECT DE HOTARARE privind acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor la societatea Tetarom S.A., în vederea exercitării drepturilor de acţionar în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor.

- iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

 

 1. Probleme ale Serviciului Evidența Patrimoniului;

 

5.1. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea dării în folosință gratuită a unor spații situate administrativ în municipiul Turda, str. Tineretului nr. 6, județul Cluj, către Direcția de Asistență Socială Turda – cabinet medical și determinarea modalității de calcul și facturare aferente utilităților.  

- iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

 

5.2. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea dării în folosință gratuită a unor spații situate administrativ în municipiul Turda, str. Tineretului nr. 6, județul Cluj, către Biblioteca Municipală Teodor Murășanu și determinarea modalității de calcul și facturare aferente utilităților.

- iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

 

5.3. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea vânzării prin licitație publică cu strigare a spațiului cu destinația de laborator tehnică dentară, din incinta Micropoliclinicii din municipiul Turda, str. Lianelor nr. 11, județul Cluj.

- iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

 

 

 1. Probleme ale Biroului Resurse Umane ;

 

6.1. PROIECT DE HOTARARE privind stabilirea coeficienților și salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Turda, precum și a salariaților instituțiilor și serviciilor publice din subordinea Consiliului Local al municipiului Turda.

- iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

 

6.2. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea modificării statului de funcții al Spitalului municipal Turda, aflat în subordinea Consiliului local al municipiului Turda.

- iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

 

6.3. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea modificării statului de funcții al Bibliotecii Municipale Teodor Murășanu, aflată în subordinea Consiliului local al municipiului Turda.

- iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

 

 1. Probleme ale Casei Municipale de Cultură Turda ;

 

7.1 PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea programului de activități al Casei de Cultură a municipiului Turda, pentru perioada ianuarie-decembrie 2023.

- iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

 

 1. Propuneri, întrebări, interpelări.

 

 

               P  R  I  M  A  R,                                                            S E C R E T A R,

        Cristian Octavian Matei                                                          GENERAL                              

                                                                                          Jr. Mărginean Elena Mihaela

                                                                                                               prin

                                                                                 șef serviciu Administrație Publică Locală

                                                                                                Munteanu Sorina Felicia

 

Pin It

Add comment

Regulile de baza pentru a face comentarii pe site
1. Nu folositi cuvinte obscene. Folosirea lor va duce la: modificarea comentariului, stergerea lui, respectiv, blocarea IPului celui care posteaza, in functie de gravitate.
2. Nu afisati linkuri catre site-uri obscene sau virusate.
3. Nu comentati numai de dragul de a comenta (fara spam).
4. Comentariile dumneavoastra vor fi aprobate de catre un administrator in cel mai scurt timp.


Security code
Refresh