12
Vi, Aug
16 New Articles

Salina Turda
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Fostul manager al Societății Salina Turda, Simona Baciu (foto), nu mai ocupă această funcție, ca urmare a Deciziei Consiliului de Administrație al Societății Salina Turda din data de simona baciu dorin apahidean21.03.2019 de a nu-i mai prelungi contractul de mandat.

Interimatul este asigurat de Emil Tureanu, director adjunct al societății care aparține Municipiului Turda. Contractul de mandat al Simonei Baciu a expirat la finalul lunii noiembrie 2018, iar de atunci Consiliul de Administrație al societății Salina Turda i-a prelungit mandatul succesiv.

În prezent se derulează procedura de selecție a noului manager.

Simona Baciu a fost instalată la conducerea Salinei Turda în toamna anului 2014, de către fostul primar Tudor Ștefănie, după ce aceasta, ca avocat, l-a reprezentat în mai multe procese. Când a preluat funcția fostului director, acestuia i s-a interzis accesul în societate iar biroul său a fost spart cu ranga și flexul. După ce a asigurat interimatul conducerii Salinei, numită exclusiv politic, de fosta majoritate PDL care se transformase în PNL, Simona Baciu a devenit manager al celei mai importante societăti de turism a turdenilor prin concurs.

Iată componența Consiliului de Administrație a Societății Turda Salina Durgău SA, care a decis să îii spună „la revedere” directoarei din ultimii patru ani:

  1. Apahidean Dorin – presedinte (foto)
  2. Corpodean Dorel – membru
  3. Morar Andreea Veronica – membru
  4. Popescu Adrian Liviu – membru
  5. Savan Ilie Ioan – membru 
  6. Szekely Istvan – membru 

----------------------------------------------------

Citește și:

De ce schimbăm? Pentru că putem...

Ilegalitățile PNL-PDL continuă la Turda. Vor să pună ”laba” pe Salină

Consiliul de Administrație "paralel" forțează

Fisură astupată în planul PDL-PNL de a prelua conducerea la Salină și Domeniul Public

-------------------------------------------------

Iată anunțul care a stat la baza selecției noului director general, procedură aflată în desfășurare:

ANUNȚ PRIVIND SELECȚIA PENTRU POSTUL DE DIRECTOR GENERAL SALINA TURDA S.A. organizează concurs pentru selecția candidaților pentru postul de director general pe o perioadă de maxim 4 ani.

Procedura de selecție cuprinde următoarele etape succesive:

Etapa I – selecția dosarelor candidaților.

Etapa a II-a – test scris și interviu pentru candidații declarați “admiși” după etapa I.

DIRECTOR GENERAL - Condiții obligatorii

1. Studii superioare finalizate cu diploma de licenta

2. Experienţă profesională generală, de cel puțin 7 ani

3. Experienţă de minim 5 ani în conducerea/administrarea unei/unor societăți comerciale, regiilor autonome sau a altor entități din sectorul public sau privat.*(art.143 din legea 31/1990)

4. Fără înscrisuri în cazierul judiciar

5. Fără înscrisuri în cazierul fiscal

6. Stare de sănătate corespunzătoare postului, atestată pe baza adeverintei medicale eliberată de către medicul de familie sau de unitătile sanitare abilitate.

Dosarul de participare va conține în mod obligatoriu:

1. Curriculum Vitae – model european conf. H.G. nr. 1021/2004;

2. Copie act de identitate;

3. Copie documente care atestă pregătirea profesională;

4. Documente care atestă experiența în conducerea/administrarea/managementul societăților comerciale/regiilor autonome, al altor entități din sectorul public sau privat (Carnet de muncă, Contract de mandat sau Adeverință, după caz);

5. Cazier judiciar;

6. Cazier fiscal;

7. Adeverința care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;

8. Declarație pe proprie răspundere dată în conf. Cu prev. Art. 326 Cod Penal, din care să rezulte îndeplinirea condițiilor legale pentru dobândirea calității de director general într-o societate, conf. Prev. L 31/1990 republicată privind societățile și a prev. OUG 109/2011 cu completările și modificările ulterioare (Declarația se obține și se completează la depunerea dosarului);

9. Declaraţie privind neîncadrarea în situaţia de conflict de interese (Declarațiile se solicită anterior trimiterii documentelor la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.).

Criterii de evaluare/selecție:

1. Competenţe specifice sectorului de activitate;

2. Competențe profesionale de importanță strategică;

3. Cunoștințe de Guvernanță corporativă;

4. Competențe sociale și personale;

5. Gradul de aliniere cu Scrisoarea de așteptări a acționarilor.

Bibliografie: 1. OUG 109/2011, guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, actualizată cu modificările și completările ulterioare; 2. HG 722/28.09.2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice; 3. Legea 31/16.11.1990 – privind societățile comerciale, actualizată. Dosarele de candidatură vor avea specificat postul pentru care se candidează și se vor depune electronic la adresa de e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.. Informaţii suplimentare puteţi obţine la numărul de telefon: 0733661233, persoană de contact Elena Căprar. Data limită pentru depunerea dosarelor: 21 februarie 2019

 

Pin It