18
Joi, Apr
16 New Articles

Turda
Tools
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

ANEXĂ  LA DISPOZIȚIA  PRIMARULUI  MUNICIPIULUI  TURDA nr. 303 / 20.02.2024

  

PROIECTUL ORDINII DE ZI AL ŞEDINŢEI  ORDINARE

A CONSILIULUI  LOCAL AL  MUNICIPIULUI  TURDA

 DIN   DATA   DE  26 FEBRUARIE 2024, ORA 13,00

 

 I. Depunerea jurământului de către domnul Felezeu Cristian George ca urmare a validării mandatului de consilier local supleant din partea Partidului Mișcarea Populară, prin Încheierea civilă nr. 1054/2024, pronunțată de Judecătoria Turda, Secția Civilă, în dosarul nr. 1279/328/2024.

  

  1. Prezentarea și aprobarea procesului verbal al şedinţei precedente;

 

  1. Probleme ale Direcției Economice;

 

 2.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării Contractului de administrare în regim silvic a fondului forestier în suprafață de 783,40 ha pădure de folosință forestieră, proprietatea UAT Municipiul Turda, Contract de administrare încheiat sub nr. 49183/15.12.2023 între Ocolul Silvic Șoimul Arieș R.A. și UAT Municipiul Turda.

 - iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

 

2.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea contului anual de execuție al bugetului local și a situațiilor financiare anuale ale Municipiului Turda pe anul 2023.

 - iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

 

  1. Probleme ale Direcției de Asistență Socială Turda;

 

 3.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului de acțiuni sau de lucrări de interes local, ce se vor executa de beneficiarii de ajutor de incluziune și de către contravenienții, persoanele fizice, obligați la prestarea unei activităţi în folosul comunităţii, în anul 2024, la nivelul Municipiului Turda.

 - iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

 

  1. Probleme ale Serviciului Administrație Publică Locală;

 

   4.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Turda nr. 202/03.11.2020, ca urmare a validării mandatului de consilier local supleant al domnului Felezeu Cristian George din partea Partidului Mișcarea Populară.

- iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

 

  1. Probleme ale Serviciului Evidență Patrimoniu;

 

   5.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea scăderii din evidențele Direcției de Impozite și Taxe Locale a Municipiului Turda a debitelor și majorărilor de întârziere aferente contractelor de concesiune/închiriere reziliate, înregistrate de debitori - persoane juridice care au fost radiate din Registrul Comerțului.

- iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

 

   5.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea scăderii din evidențele Direcției de Impozite și Taxe Locale a Municipiului Turda a debitelor și majorărilor de întârziere, înregistrate de chiriașii decedați.

- iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

 

  1. Probleme ale Biroului Resurse Umane;

 

   6.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului municipiului Turda.

- iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

 

            7 . Propuneri, întrebări, interpelări.

 

               P  R  I  M  A  R,                                              S E C R E T A R  G E N E R A L,

           Cristian Octavian Matei                                           Jr. Mărginean Elena Mihaela                                                                    

                                                                                          

                                                                                                               

 

 

 

întocmit/redactat:

consilier juridic Adrian Vana

Pin It

Add comment

Regulile de baza pentru a face comentarii pe site
1. Nu folositi cuvinte obscene. Folosirea lor va duce la: modificarea comentariului, stergerea lui, respectiv, blocarea IPului celui care posteaza, in functie de gravitate.
2. Nu afisati linkuri catre site-uri obscene sau virusate.
3. Nu comentati numai de dragul de a comenta (fara spam).
4. Comentariile dumneavoastra vor fi aprobate de catre un administrator in cel mai scurt timp.


Security code
Refresh