23
Dum, Feb
45 New Articles

Anchetă
Typography

prefect-cltPrefectul consideră că aleșii locali au adoptat nu mai puțin de 22 hotărâri ilegale pentru a schimba conducerile celor două societăți subordonate, Salina și Domeniul Public

Așa cum era de așteptat, instituția prefectului a reacționat imediat după primirea hotărârilor Consiliului Local Turda referitoare la numirea membrilor în noul Consiliu de Administrație de la SC Turda Salina Durgău SA (TSD) și SC Domeniul Public SA (DPT).

Respectivele documente au fost trimise cu întârziere pe adresa Instituției Prefectului, pentru ca noile CA-uri să ia ființă iar respectivele Hotărâri ale Consiliului Local să-și producă efectele. Însă nu toate acțiunile planificate de alianța PD-L-UDMR-PNL-PP DD (grupul Varo, format din acesta și colegii săi Nicolae Costișor și Mariana Dobra) și-au atins ținta, așa că respectiva alianță politică ar putea relua demersurile care au ca țintă preluarea conducerilor la cele două societăți subordonate Municipiului Turda. Voi explica situația, în amănunt, în cele ce urmează.

Vineri, 20 iunie, la secretariatul Consiliului Local Turda au sosit două adrese oficiale, cu nr. 8625/ 2014 și 8627/2014 din partea Instituției Prefectului Județului Cluj, conform cărora prefectul Ioan Gheorghe Vușcan a atacat în contencios administrativ  următoarele hotărâri ala Consiliului Local Turda: HCL nr. 122/2014, HCL-urile de la nr. 128 la nr. 136, HCL nr. 148/ 2014, HCL nr. 123/ 2014, HCL de la nr. 137 la nr. 145 și HCL 149/2014.

Să le luăm pe rând. HCL nr. 122 din 15 mai 2014 este cea referitoare la privind aprobarea condiţiilor generale şi specifice, a criteriilor de selecţie, precum şi a comisiei de selecţie în vederea aplicării OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice la nivelul S.C. Turda Salina Durgău S.A, care conține în anexă ”reguli generale ale procesului de recrutare şi selecţie”. Hotărârile cu numerele de la 128 la 136 sunt cele prin care au fost validați membrii Consiliului de Administrație de la SC Turda Salina Durgău SA, începând cu Simona Baciu (HCL nr. 128/2014), al cărui nume este vehiculat de PDL-PNL ca favorită pentru preluarea funcției de director al societății, și terminând cu Ioan Radu Topârceanu (HCL nr. 136/ 2014, un necunoscut pentru mediul politic din Turda). HCL nr. 148/2014 este cea referitoare la aprobarea actualizării Actului Constitutiv al SC Turda Salina Durgău SA, cu modificările şi completările ulterioare, care conține în anexă un document-tip, de ”Contract  de  Mandat (Administrare)”. Acestea sunt HCL – urile referitoare la CA de la TSD, atacate de prefectul Vușcan.

HCL nr. 123/2014 este cea privind aprobarea condiţiilor generale şi specifice, a criteriilor de selecţie, precum şi a comisiei de selecţie în vederea aplicării OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice la nivelul S.C. Domeniul Public Turda S.A și care conține în anexă ”reguli generale ale procesului de recrutare şi selecţie”. Hotărârile de la nr. 137 la 145 sunt cele prin care au fost validați membrii Consiliului de Administrație de la SC Domeniul Public SA iar HCL nr. 149 este cea referitoare la aprobarea actualizării Actului Constitutiv al SC Domeniul public Turda SA, cu modificările şi completările ulterioare, care conține în anexă un document-tip, de ”Contract  de  Mandat (Administrare)”. Acestea sunt hotărârile forului legislativ local referitoare la DPT, atacate de prefectul clujean în instanța de contencios administrativ.

 

Atributul prefectului

 

Legea 215, din 23 aprilie 2001, a administraţiei publice locale, prevede la Art. 27. - (1): ”Prefectul poate ataca, în total sau în parte, în faţa instanţei de contencios administrativ, hotărârile adoptate de consiliul local sau de consiliul judeţean, precum şi dispoziţiile emise de primar sau de preşedintele consiliului judeţean, în cazul în care consideră aceste acte sau prevederi din ele ca fiind ilegale. Actul sau prevederile acestuia care au fost atacate sunt suspendate de drept”. O decizie de atacare a unor acte administrative nu este ușor de luat de către prefect, întrucât, la indicele (2) al aceluiași articol din legea amintită, se stipulează: ”Prefectul răspunde, în condiţiile legii, administrativ, civil sau penal, după caz, la cererea autorităţilor administraţiei publice locale sau judeţene ale căror acte au fost atacate, în cazul în care instanţa de contencios administrativ hotărăşte că actul administrativ a fost atacat în mod abuziv”. Așa încât, dacă deciziile politice sunt luate cu o anume ușurință, conform unor strategii întocmite de specialiștii diferitelor partide, când vine vorba de acțiunile reprezentantului guvernului în teritoriu, acestea comportă un anumit grad de seriozitate și risc.

În cazul hotărârilor consiliilor atacate de prefect, cele prezentate mai sus ca citate din lege sunt singurele prevederi din legea 215. Legea nu dă explicații, iar situația apărută în momentul suspendării poate părea destul de ambiguă, chiar dacă nu este.

 

Cine conduce cele două societăți, în urma atacului prefectului?

 

Revenind, acele HCL-uri fiind suspendate de drept, se revine la situația de dinaintea adoptării acelor hotărâri. Adică SC Turda Salina Durgău SA și SC Domeniul Public Turda SA, de cine sunt conduse la această dată ? Pentru a da răspunsul corect la această întrebare, trebuie să ascultăm toate părțile, și să studiem legislația în vigoare.

Într-o conferință de presă organizată la sediul Primăriei Turda, primarul Tudor Ștefănie a spus, referitor la situația creată de suspendarea HCL-urilor prin atacarea lor de către prefectul Vușcan: ”În acest moment sunt suspendate ambele Consilii de Administrație. Am cerut punctul de vedere al prefectului, și este normal să facem acest lucru întrucât, în conformitate cu OUG 109 și cu legea societăților comerciale, aceste societăți sunt conduse de consilii de administrație, nu pot fi conduse direct de consiliul local. În această situație, poate fi o variantă să se întrunească Consiliul Local Turda și să stabilească un consiliu de administrație, până la soluționarea cauzei în instanță”, a opinat primarul turdean.

Sursele noastre spun că s-ar pregăti o ședință a Consiliului Local pentru 1 iulie, unde s-ar numi un nou consiliu de administrație, al câtelea, la Salina dar și la Domeniul Public. Însă, un asemenea demers, în opinia noastră și cred că și a normelor care guvernează domeniul, ar fi  ilegal, întrucât s-ar lua o nouă hotărâre asupra aceluiași subiect și având același obiect ca și hotărârile suspendate ca fiind considerate ilegale de către prefectul clujean. Consilierii locali care ar propune și ar aproba un astfel de proiect trebuie să conștientizeze că orice astfel de Hotărâre a Consiliului Local ar fi nulă de drept, conform prevederilor legii contenciosului administrativ iar instanța nu ar vedea cu ochi buni un astfel de comportament din partea autorităților locale turdene.

Instanța a stabilit un termen pentru judecarea demersului prefectural de atacare a celor 22 de hotărâri de Consiliu Local pentru 15 ianuarie 2015.

Noile Consilii de Administrație nu au semnat la Registrul Comerțului, cel puțin nu în întregime, așa că, în acel registru, Consiliile de Administrație aflate în funcție sunt cele vechi. Conform surselor noastre, pentru că singurul care nu a semnat la Registrul Comerțului pentru a accepta mandatul de membru al noului CA de la TSD a fost Cristian Matei, majoritatea din Consiliul Local plănuiește o altă procedură prin care să numească un al nouălea membru în acel CA, în locul președintelui PSD Turda. Și un asemenea demers ar fi ilegal, atâta timp cât tata HCL-urile pomenite sunt suspendate de drept.

Așa că, până la judecarea cazului în instanță, cel mai probabil, conform celor stipulate în Registrul Comerțului și publicate în Monitorul Oficial, vechile Consilii de Administrație sunt cele care vor conduce activitatea de la TSD și DPT. Chiar dacă, nu-i așa, Consiliul Local a emis hotărâri ale consiliului local prin care se stabilea încetarea calității de membru a CA-urilor pentru toți componenții vechiului Consiliu de Administrație, în aceleași hotărâri se menționa că, cităm, ”Hotărârea îşi va produce efecte din momentul emiterii hotărârii Adunării Generale a Acţionarilor S.C. Domeniul Public Turda S.A., privind numirea noilor membri în cadrul procedurii prevăzute de OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice”. Ori prin atacarea de către Prefect a hotărârilor care ar fi îndeplinit această condiție, ea nu a fost dusă la capăt astfel că foștii membri conduc, în continuare aceste CA-uri. Ca urmare Cristian Matei este președintele CA de la TSD, un CA care poate lua o decizie privind eventuala prelungire a mandatului de director general al acestei societăți pentru Vasile Tot, actualul ocupant al acestei funcții dar căruia îi expiră mandatul la 1 iulie, dacă nu mă înșel.

Consiliul de Administrație de la SC Turda Salina Durgău SA, al cărui președinte este Cristian Matei, a fost validat și înscris în Registrul Comerțului și publicat în Monitorul Oficial pentru perioada până la ”finalizarea procedurii de numire a administratorilor privind OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice dar nu mai mult de 4 ani”.

 

Ce urmează?

 

Săptămâna viitoare va aduce, cu siguranță, lămuriri în aceste aspecte nebuloase din jurul Consiliilor de Administrație de la DPT și TSD. Însă va aduce, la fel de siguri, escaladarea conflictelor politice între PNL-PDL-UDMR și respectiv PSD-PC, atât la nivelul municipiului Turda, cât și la nivel județean, conflicte care, foarte posibil, nu vor rămâne doar în sfera politicului, administrativului, ci ar putea ajunge și în alte sfere.

Nu putem încheia acest articol fără a atrage atenția tuturor factorilor politici responsabili implicați în aceste dispute că toată această tevatură, această luptă pentru conducerea societății care guvernează cel mai important obiectiv turistic al nostru ar putea aduce grave prejudicii activității turistice și economice de la Salina Turda, un lucru care, pe lângă că nu folosește nimănui, ar păta prestigiul obținut prin munca celor care au muncit acolo, dar și prin eforturile unora dintre politicienii care acum sunt angrenați în aceste lupte.

Add comment

Regulile de baza pentru a face comentarii pe site
1. Nu folositi cuvinte obscene. Folosirea lor va duce la: modificarea comentariului, stergerea lui, respectiv, blocarea IPului celui care posteaza, in functie de gravitate.
2. Nu afisati linkuri catre site-uri obscene sau virusate.
3. Nu comentati numai de dragul de a comenta (fara spam).
4. Comentariile dumneavoastra vor fi aprobate de catre un administrator in cel mai scurt timp.


Security code
Refresh